Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401026042019Grupla Psikolojik Danışma UygulamasıSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; grupla psikolojik danışma sürecinde terapötik koşulları sağlamalarını, grupla psikolojik danışmanın evrelerine uygun terapötik becerileri sergileyebilmelerini, gerçek danışanlarla yürüttükleri grupla psikolojik danışma oturumlarını başlatma ve bitirme ilke ve kurallarını uygulayabilmelerini, üyelere uygun müdahalelerde bulunabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. ZEYNEP CİHANGİR ÇANKAYA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Terapötik beceriler. Grupla psikolojik danışma konuları. Grupla psikolojik danışma oturumlarıyla ilgili öğrencilere dönüt verilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Acar, N. V. (1994).Terapötik iletişim (Kişilerarası ilişkiler) (2. Baskı). Ankara: Ertem Matbaacılık. Acar, N. V. (2001). Grupla psikolojik danışma ilke ve teknikleri (3. Baskı). Ankara : Nobel. Akkoyun, F. (1994). Yardım becerileri (Temel eğitim programı) (2. Baskı). Ankara: Form Ofset. Carkhuff, R. (1986). The art of helping (5th Ed.). Ambers: Human Resource Development Press, Publishers of Human Technology. Corey, G. (1995). Theory and practice of group counseling (4th ed.). Pacific Groove, CA: Brooks/Cole. Corey, G.; Corey,M.; Callanan,P. & Russel, J.M. (1992).Group Techniques (2nd ed.). Pacific Groove, CA: Brooks/Cole. Corey, M.S. & Corey, G. (2002). Groups: Process and practice (6th ed.). Pacific Groove : Brooks/Cole. Cormier, S. & Hackney, H. (1999). Counseling strategies and interventions. Boston: Allyn and Bacon. Egan, G. (1998). The skilled helper: A problem-management approach to helping. (6th ed.) Pacific Groove: Brooks/Cole. Gazda, G. M. (1989). Group counseling: a developmental approach. (4th ed.) Boston : Allyn & Bacon. Hill, C. E. & O’Brien, K.M. (1999). Helping skills : Facilitating exploration, insight and action. Washington, DC: American Psychological Association. Morganett, R. S. (1990). Skills for living: Group counseling activities for young adolescents. Champaign, IL: Research Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr