Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401026082019Psikolojik Danışma Strateji ve MüdahaleleriSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, grup çalışması kapsamında oluşturdukları danışan hikayesi kapsamında psikolojik danışma öğrencilerini psikolojik danışma sürecinin etkili bir şekilde başlaması, ilerlemesi ve sonlandırılması için psikolojik danışmada danışan sorunlarını değerlendirme, amaç oluşturma, strateji belirleme ve müdahale seçme, sonlandırma ve izleme konularında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Mine ALADAĞ
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
“RPD 309 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri” dersini almış olmaları; "RPD 407 Bireyle Psikolojik Danışma" dersini ise alıyor olmaları önerilir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Psikolojik danışma süreci ve aşamaları; Danışanla ilk görüşmenin yapılması; Danışan sorunlarını değerlendirme; Amaç oluşturma; Strateji belirleme ve müdahale seçme; Sonlandırma ve izleme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Hackney, H. & Cormier, S. (2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci el kitabı. (T. Ergene, S. Aydemir Sevim Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık. (Orijinal eser 2005 yılında basılmıştır). YARDIMCI KİTAPLAR: Cormier, S. & Hackney, H. (2005). Counseling strategies and interventions. (6th Ed.). Boston: Pearson Education Inc. Cormier, S. & Nurius, P. S. (2003). Interviewing and change strategies for helpers : fundamental skills and cognitive behavioral interventions. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Company. Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The professional counselor. A process guide to helping. Boston: Allyn and Bacon
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr