Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401026102019Farklı Popülasyonlarla Psikolojik DanışmaSeçmeli126
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Belirsiz
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin farklı popülasyonlardan gelen danışanlara psikolojik danışma yardımı sunma konusunda donanım kazanmaları amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yelda Kağnıcı
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsan Hakları Sözleşmesi Çok Kültürlülük Çok Kültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Kültürel Empati ve Çok Kültürlü Kişilik Özellikleri Psikolojik Danışmada Sosyal Adalet Konuları Hak Savunuculuğu Yeterlikleri Farklı Gruplar Bilgisi Farklı Gruplarla Psikolojik Danışma (Kadınlar, Yoksullar, Kronik Hastalığı Olan Bireyler, Engelli Bireyler, Alkol/Madde Bağımlıları, Etnik Gruplar, GLBT, Göçmen ve Mülteciler ile Uluslararası Öğrenciler)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Berry, J. W., Poortinga, Y .H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2002). Cross-cultural psychology: Research and applications (2nd Ed.). Cambridge University Press. Brown, S. D. & Lent, R. W. (2008). Handbook of counseling psychology (4th Ed). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Corey, G. (2001). Theory and practice of counseling and psychotherapy (6th Ed). Belmont: Brooks/Cole Ivey, A. E., & Ivey, M. B. (2003). Intentional interviewing and counseling. Facilitating client development in a multicultural society (5th Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Lewis, J. ve Bradley, L. J. (2000). Advocacy in counseling (Eds). Greensboro: Caps Publication. Matsumoto, D. (2001). The handbook of culture and psychology. New York: Oxford Univesity Press. Pedersen, P. B., & Ivey, A. (1993). Culture-centered counseling and interviewing skills. A practice guide. London: Praeger Publishers Pope Davis, D. B., Coleman, H. L. K., Liu, W. M. & Toporek, R. L. (Eds)., Handbook of multicultural competencies in counseling and psychology. California: Sage Publications. Ponterotto, J. G. ,. Casas, J. M., Suziki, L. A. & Alexander, C. H (2010) Handbook of multicultural counseling. (Eds.). Thousand Oaks: Sage Publication. Sue, D. W., Ivey, A. E., & Pedersen, P. B. (1996). A theory of multicultural counseling and therapy. California: Brooks/Cole Publishing
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr