Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401026292019Çok Kültürlü Psikolojik Danışmada Güncel KonularSeçmeli238
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin çokkültürlü psikolojik danışma kuramları, uygulamaları ve eğitimleri konusunda donanım kazanmaları amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. D. Yelda KAĞNICI
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültür tanımı, Kültürel farkındalık, Çokkültürlü psikolojik danışma kuram ve araştırmaları, Çokkültürlü psikolojik danışman eğitimi, Çokkültürlü psikolojik danışmada etik, Kültürlerarası eğitim programları, Psikolojik danışma kuramlarına kültüre duyarlı bakış açısı, Türkiye’deki kültürler ve psikolojik danışma süreci
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Axelson, J. A. (1999). Counseling and development in a multicultural society (3rd Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole Berry, J. W., Poortinga, Y .H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2002). Cross-cultural psychology: Research and applications (2nd Ed.). Cambridge University Press. Constantantine, M. G., Miville, M. L., & Kindaichi, M. M. (2008). Multicultural competence in counseling psychology practice and training. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds). Handbook of counseling psychology (4th Ed). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Corey, G. (2001). Theory and practice of counseling and psychotherapy (6th Ed). Belmont: Brooks/Cole Ivey, A. E., & Ivey, M. B. (2003). Intentional interviewing and counseling. Facilitating client development in a multicultural society (5th Ed.). Pasific Grove: Brooks/Cole. Matsumoto, D. (2001). The handbook of culture and psychology. New York: Oxford Univesity Press. Pedersen, P. B., & Ivey, A. (1993). Culture-centered counseling and interviewing skills. A practice guide. London: Praeger Publishers Pope Davis, D. B., Coleman, H. L. K., Liu, W. M. & Toporek, R. L. (Eds)., Handbook of multicultural competencies in counseling and psychology. California: Sage Publications. Sue, D. W., Ivey, A. E., & Pedersen, P. B. (1996). A theory of multicultural counseling and therapy. California: Brooks/Cole Publishing
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr