Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9401026222019Çift ve Aile Psikolojik DanışmanlığSeçmeli246
Dersin Seviyesi
Doktora
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin, çift yıldızların yapısı, sınıflandırılması, parlaklık ve tayf ölçümlerinden ışık ve dikine hız eğrilerinin analiz edilmesi için geliştirilen yöntemler ve bunların farklarının ortaya çıkartılması, bir çifti oluşturan bileşen yıldızların temel fiziksel öğeleri kütle, yarıçap ve sıcaklıklarının hesaplanması, çift yıldızları kullanarak yıldızların uzaklıklarının belirlenmesi, gözlemsel bulgular ile kuramların karşılaştırılması ve farklılıkların yorumlanması konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Cafer İBANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çift yıldızların bulunma yolları, gözlem yöntemleri, bollukları, sınıflandırılması, görsel çift yıldızların yörünge öğelerinin hesaplanması yöntemleri, yıldızlarda kütle tayini ve çift yıldızların kullanılması; tayfsal çift yıldızlar, dikine hız eğrilerinin elde edilmesi, indirgenmesi ve çözümü, bileşen yıldızların kütlelerinin dolaysız olarak hesaplanması; örten çiftler, ışık eğrilerinin elde edilmesi, indirgenmesi ve çözümü, bileşen yıldızların yarıçaplarını belirleme yöntemleri, gözlemsel verilerin kuramsal beklentilerle karşılaştırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) C.Ibanoğlu, Çift Yıldızlar (E.Ü.Basımevi, 2004) 2) L.Binnendijk, Properties of Double Stars (Pennsylvania Press, 1960) 3) R.G.Aitken, The Binary Stars (McGraw-Hill, 1964
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr