Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Graduate School of Natural and Applied Sciences - Material Science and Engineering - Second Cycle Programme with ThesisGeneral Description
History
Qualification Awarded
Second Cycle
Level of Qualification
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
-
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Uzmanlık gerektiren problemleri bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme,
2Deney tasarlayabilme, gerçekleştirme, sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilme,
3Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi,
4Disiplin içi ve disiplinler arası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme,
5Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi,
6Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme,
7Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına, meslek etiği, çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme,
8Yaşam boyu eğitim ihtiyacında farkındalık sahibi olma, mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarını takip edebilme.

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
00000000
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
4
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9105115032011 Materials Chemistry and Characterization Compulsory 3 0 0 8
2 MBM-2014SG-YL-1 ELECTIVE COURSES 2 Elective - - - 22
3 9105115432018 Research Methods and Publication Ethics Compulsory 2 0 0 6
Total 5 0 0 36
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 MBM-SG-YL-B ELECTIVE COURSES 2 Elective - - - 24
2 FENYLSEM Seminar Compulsory 0 0 0 6
Total 0 0 0 30
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 YLUAD591 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 YLTEZ591 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 YLUAD591 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 YLTEZ592 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
ELECTIVE COURSES 2
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9105115052011 Biomaterials: Cell-Surface Interactions Elective 3 0 0 8
2 9105115072015 Experimental Design and Data Analysis Elective 3 0 0 9
3 9105115092011 Nanosensor and Actuator Applications Elective 3 0 0 8
4 9105115112011 Polymeric Drug Release Systems Elective 3 0 0 8
5 9105115152011 Deri Bilimi ve Teknolojisi I Elective 3 0 0 8
6 9105115172011 Dişhekimliğinde Kullanılan Malzemeler Elective 3 0 0 8
7 9105115192011 Phase Diagrams Elective 3 0 0 8
8 9105115212011 İleri Malzemelere Dayalı Biyosensör Teknolojileri Elective 3 0 0 8
9 9105115232013 Interface Characterization of Polymeric Composites Elective 3 0 0 8
10 9105115252011 Malzeme Üretiminde Katalizörler Elective 3 0 0 8
11 9105115272014 Polymer Applications in Food Packaging Elective 3 0 0 8
12 9105115292015 Application of Biyopolimeric Materials Elective 3 0 0 9
13 9105115312012 Geleneksel Seramikler Elective 3 0 0 8
14 9105115332012 Plastik Şekil Verme Teknolojisi Elective 3 0 0 8
15 9105115352013 Engineering Plastics Elective 3 0 0 7
16 9105115372017 Material Selection and Design Elective 3 0 0 9
17 9105115392013 Characterization of Cement Raw Materials and Additive Products Elective 3 0 0 7
18 9105115412013 Footwear Materials and Characterization-I Elective 3 0 0 8
19 9105115452018 Kinetics in Materials Science and Engineering Elective 3 0 0 8
20 9105115472019 Bor and Bor Compounds Elective 2 0 0 0
21 9105115492019 Nuclear Materials Elective 3 0 0 0
ELECTIVE COURSES 2
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9105115022015 Characterization of Engineering Materials Elective 3 0 0 9
2 9105115102011 Surface Science and Technology Elective 3 0 0 8
3 9105115122011 Deri Bilimi ve Teknolojisi II Elective 3 0 0 8
4 9105115162011 Porfirin Bazlı Makromoleküller ve Teknolojik Uygulamaları Elective 3 0 0 8
5 9105115182014 Solar Cells Elective 3 0 0 7
6 9105115202013 The Chemistry of Ceramic Materials Elective 3 0 0 8
7 9105115222011 Tarımsal Üretimde Malzeme Seçimi ve Tasarımı Elective 3 0 0 8
8 9105115242012 Technical Ceramics Elective 3 0 0 8
9 9105115262013 Advanced Manufacturing Processes by Thermoplastic Materials Elective 3 0 0 8
10 9105115282013 Production and Design of Composite Materials Elective 3 0 0 8
11 9105115302017 Hydrogen Storage Materials Elective 3 0 0 9
12 9105115322013 Footwear Materials and Characterization II Elective 3 0 0 8
13 9105115342013 Sol-Gel Technology Elective 3 0 0 8
14 9105115362014 Textile Reinforcement Materials for Composite Production Elective 3 0 0 13
15 9105115382017 Antibacterial Materials Elective 2 0 0 3
16 9105115402019 Classification and Separation of Radioactive Compounds With Chromatographical Elective 2 2 0 0
17 9105115422019 Nano-multilayer Structures:sensor Elective 3 1 0 0
18 9105115462019 Dyes and Pigments Elective 2 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr