Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Second Cycle Programmes (Master's Degree)

Graduate School of Natural and Applied Sciences - Biomedical Technologies - Second Cycle Programme with ThesisGeneral Description
History
Qualification Awarded
Second Cycle
Level of Qualification
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
-
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes
1Yaşam bilimleri ve mühendislik bilgilerini sentezleyerek, etkin kaynak kullanımı ile Biyomedikal Teknolojiler alanına uygulayabilme.
2Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan güncel yazılım, donanım, ölçüm ve hesaplama araçlarını kullanabilme.
3Deney tasarlama ve yapma, verileri değerlendirme, sonuçları yorumlama ve sentez becerisine sahip olabilme.
4Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme.
5Bilim ve teknoloji alanındaki yeni teknikleri takip edebilme, geliştirebilme ve bağımsız olarak araştırma-geliştirme çalışmaları yürütebilme.
6Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif alma ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olma.
7Kendini iyi ifade edebilme, teknik sunu yapma ve akademik düzeyde makale yazma becerisi edinebilme.
8Kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme.
9Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme.
10Biyomedikal teknolojiler hakkında temel bilgilere sahip olabilme.
11Biyomedikal teknolojiler alanındaki problemleri tanımlama, modelleme, çözme becerisini geliştirebilme.
12Disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerde çalışabilme.

Key Programme Learning Outcomes - NQF for HE in Turkey
TYYÇKey Learning Outcomes
000000000347
KNOWLEDGE1
2
SKILLS1
2
3
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
4
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2
3

Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 9105105012011 Basic Physiology Compulsory 4 0 0 8
2 BMT-SG-YL-G ELECTIVE COURSES 2 Elective - - - 15
3 9105105152018 Scientific Research Techniques and Ethics Compulsory 2 0 0 6
Total 6 0 0 29
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 BMT-SG-YL-B ELECTIVE COURSES 2 Elective - - - 16
2 9105105022011 Fundamentals of Biomedical Engineering Compulsory 3 0 0 8
3 FENYLSEM Seminar Compulsory 0 0 0 6
Total 3 0 0 30
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 YLUAD591 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 YLTEZ591 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
4. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 YLUAD591 Specialization Field Compulsory 0 0 0 4
2 YLTEZ592 Thesis Study Compulsory 0 0 0 26
Total 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr