Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Seramik, Cam ve Çinicilik - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Seramik, Cam ve Çinicilik programı;Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulubünyesinde öğretim yılında örgün öğretim olarak açılmıştır. Daha sonra öğretim yılında ikinci öğretime de geçilmiştir.
Kazanılan Derece
Program mezunları Seramik, Cam ve Çinici ünvanını almaktadır.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Seramik, Cam ve Çinicilik programına ;üniversite sınavı ile düz lise, anadolu lisesi ve süper lise mezunları yerleştirilmektedir. Yüksek Öğrenim Kanunu'na göre Seramik, Cam ve Çinicilik programına sınavsız geçiş yapacak öğrencilerin orta öğrenim alanları Seramik, Sanat ve Kimya dır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Seramik Cam ve Çinicilik Programı örgün ve ikinci eğitimde eğitim vermektedir. Programda sayısal dersler ağırlıklıdır. Programın eğitim planına göre öğrenciler orta öğretimde aldıkları temel dersleri pekiştirmekte ve üst bilgilerini almaktadır. Amaç öğrenciye mesleğin teoriğini öğretirken, uygulama ile teorik bilgileri karşılaştırmasını sağlamak ve el becerisi ile ekip çalışmalarını güçlenddirmektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Seramik, Cam ve Çinicilik Programına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği orta öğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun dışında kalan öğrenciler ancak üniversite seçme sınavı ile programa yerleşebilmektedir. Programa yerleşebilmek için geçerli alan sayısal olarak belirlenmiştir.
Program Profili
Seramik, Cam ve Çinicilik Programında öğrenim gören öğrenciler, teori ve uygulama derslerini Ege meslek Yüksek Okulu derslik ve atölyelerinde almaktadır. Öğrenci profilinin %70 i meslek lisesi %30 u ise düz lise çıkışlı öğrenciler oluşturmaktadır. Programın toplam öğrenci kontenjanı(örgün öğretime 40+ikinci öğretime 40) 80 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunlarının istihdam alanları; seramik fabrikaları ve seramik atölyeleridir. Mezunlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı ile Seramik Mühendisliği, Güzel Sanatlar Seramik bölümlerine geçiş yapabilmektedir. Bu bölümlerde okurken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine de kayıt yaptırabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Sınavlar yazılı yapılmaktadır. Bazı derslerde dersin öğretim elemanı ders gereksinimine göre iki ara sınav veya ara sınava ek olarak birkaç tane kısa sınav da yapabilmektedir. Bazı derslerde ise, ara sınava ek olarak ders kapsamında proje verilmektedir. Uygulaması olan derslerde, öğrenciler dönem boyunca devam ettikleri uygulamalardan dönem sonunda sınava alınmaktadır. Uygulama sınavından başarılı olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına girmeye hak kazanırken, uygulama sınavından başarısız olanlar dönem sonu sınavlarına giremezler. Uygulamadan başarısız oldukları için dersten devamsız kabul edilerek gelecek yıl dersi ve uygulamasını tekrar etmek zorunda kalırlar. Derslerin başarı notu hesaplamasında yıl içi ortalamasının %40 ı, yılsonu notunu b% 60 ı alınmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıftan ders alabilmeleri için birinci yıl AGNO ortalamasının 1.80 den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olması gerekir. AGNO ortalaması en az 2.0 olmalıdır. Bütün derslerde devam mecburiyeti vardır, dönem içinde bir derse % 30 oranında katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek başarılı olmak ve AGNO sunun en az 2,0 olması gerekir. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan (EDÖ) 30 iş günü işletme stajlarını tamamlayarak staj sınavından başarılı olmak zorundadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Kemal Köseoğlu İletişim: Ege Ün. Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu , Seramik Cam ve Çinicilik Programı 35100 Bornova /İzmir Telefon: 0 232 311 4029 Faks: 0 232 388 75 99 e-posta: kemal.koseoglu@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bir dönem haftada dört saat Manisa Serel A.ş. Sıhhi Tesisat fabrikası, bir dönemde haftada 4 saat Kemalpaşa Ege Seramik A.Ş. Yer ve Duvar karosu Fabrikasında pratik eğitim görülmektedir. Bunun dışında öğrenciler her dönem 3 saat seramik laboratuarı ve seramik atölyesinde endüstriyel ve sanatsal çalışmalarda bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Matematik, temel bilimler ve teknikerlik bilgilerini seramik, cam ve çinicilik alanında kullanabilme.
2Seramik, cam ve çinicilik teknikerliği ile ilgili teknik problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olabilme.
3Bir sitemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve sorunların çözümüne katkı sunabilme.
4Seramik, cam ve çinicilik teknikeri uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve araçları kullanabilme
5Deney/proje uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama.
6Grup çalışmasına uyum sağlama becerisini kazanma.
7Bireysel çalışma becerisini kazanma.
8Sanatsal yeteneklerini yansıtarak seramik şekillerin üretiminde beceri kazanma.
9Seramik, cam ve çinicilik teknikerliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığa sahip olma.
10Seramik, cam ve çinicilik teknikerliği mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1952001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1952001312014 DEKOR TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 2
3 1952001052009 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
4 1952001132014 SERAMİK HAMMADDELERİ Zorunlu 2 2 0 3
5 1952001112014 SERAMİK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
6 1952001352014 SERAMİK TERMİNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 1952001332012 SERAMİK VE CAM UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
8 1952001092014 TEKNİK RESİM VE PERSPEKTİF Zorunlu 2 1 0 3
9 1952001152012 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 1 1 0 2
10 1952001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
11 1952001232011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2
12 1952001032009 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1952001302012 ALÇI MODEL, ŞEKİLLENDİRME VE KALIP UYGULAMALARI Zorunlu 1 3 0 4
2 1952000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 1952001122010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
4 1952001322014 CAM SANATI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
5 1952001262014 ÇAMUR TORNASINDA ŞEKİLLENDİRME Zorunlu 2 1 0 3
6 1952001282014 ÇİNİ DESEN TASARIMI Zorunlu 1 1 0 2
7 1952001242014 SERAMİK KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
8 1952001342014 SERAMİK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 11915201T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2
10 1952000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 1952000962009 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 7 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1952002332012 BEZEME YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
2 1952002212012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 0 2
3 1952002232012 CAM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
4 1952002372014 ÇİNİ SANATI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
5 1952002352014 GENEL SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
6 1952002292014 PİŞİRİM YÖNTEMLERİ VE FIRINLAR Zorunlu 2 1 0 4
7 1952002272014 SERAMİK CAM ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 3
8 1952002312012 SERAMİK ENDÜSTRİYEL ÜRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 4 0 4
9 1952002392014 SERAMİK TARİHİ III Zorunlu 2 0 0 2
10 1952002012012 ŞEKİLLENDİRME Zorunlu 2 4 0 4
Toplam 20 13 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1952002322012 CAM TASARIMI VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
2 1952002242014 ÇİNİ TASARIMI Zorunlu 2 2 0 3
3 1952002172009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 5
4 1952002282012 İLERİ SERAMİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
5 SG19-52-4 SEÇ.GR.4.DÖN.SERAMİK Seçmeli - - - 3
6 1952002302014 SERAMİK SIRLARI VE HESAPLAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
7 1952002502014 SERAMİK TARİHİ IV Zorunlu 2 0 0 2
8 1952002222014 SERAMİK VE CAM DEKOR TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 3
9 1952002202014 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2 0 0 2
10 1952002262014 YÜZEYSEL TASARIM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 7 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr