Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - İşletme Yönetimi - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1984 yılında örgün öğretim olarak İşletmecilik adı altında açılan program 2002 yılından itibaren İşletme adı altında eğitim öğretime devam etmiştir. 2004 yılında da ikinci öğretim açılmıştır. Program 2010 yılında İşletme Yönetimi adını almıştır.
Kazanılan Derece
İşletme meslek elemanı ünvanı verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sınavsız geçiş ve Eşit Ağırlık1
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İşletme Yönetimi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.
Program Profili
Programın öğrenci kontenjanı 40’tır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek lisesi mezunları oluşturur. Programın eğitimi örgün eğitim ve ikinci öğretim şeklindedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletmelerin idari ve muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
“İşletme” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; - Bankacılık, - Bankacılık ve Finans, - Bankacılık ve Finansman, - Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, - İşletme, - İşletme Bilgi Yönetimi, - İşletme-İktisat, - Sağlık Kurumları İşletmeciliği, - Sermaye Piyasası, - Sigortacılık, - Sigortacılık ve Risk Yönetimi, - Uluslararası Finans, - Uluslararası İşletmecilik, - Uluslararası Ticaret, - Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve EDÖ stajlarını(6 haftalık 2 ayrı staj olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Öğr. Gör. Habibe NAZA ŞENSAN ; İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı 35100 Bornova–İzmir / Türkiye ; TELEFON NUMARASI : 0.232.311 5108 – 0.232.311 29 60 ; FAKS NUMARASI : 0.232.388 75 99 ; E–POSTA : habibe.sensan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki derslikler, bilgisayar laboratuvarları ve kütüphane.

Program Çıktıları
1Ekonomik analiz yapabilme
2Hukuk bilgisine sahip olma ve kullanabilme.
3Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme
4Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.
5Finansal analiz yapabilme.
6Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olma ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.
7Temel matematiksel ve istatistikî işlemleri yapabilme.
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
12Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
13Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme.
14Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1953001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1953001172010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 1953001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 0
4 1953001112009 GENEL İŞLETME Zorunlu 2 1 0 3
5 1953001092009 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 1 0 4
6 1953001152010 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 3
7 1953001292018 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 2 1 0 3
8 SEÇGR19-53-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
9 1953001272018 TEMEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
10 1953001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
11 1953001032009 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 3 0 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1953000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 1953001122009 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
3 1953001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 4
4 1953001062009 İSTATİSTİK Zorunlu 1 1 0 2
5 1953001222018 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 2 1 0 4
6 1953001242018 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 2 1 0 3
7 SEÇGR19-53-2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
8 1953001082009 TİCARET HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
9 1953001262018 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
10 1953000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 1953000962009 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 4 0 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1953002332018 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 2 1 0 5
2 1953002152010 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 1953002252018 KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 0 0 3
4 1953002232018 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 2 1 0 5
5 1953002292018 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 2 1 0 4
6 SEÇGR19-53-3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
7 1953002112009 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 2 1 0 0
8 1953002312018 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 14 5 0 24
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1953002262018 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 2 1 0 5
2 1953002182018 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
3 1953002082010 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
4 1953002242018 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 2 1 0 5
5 SEÇGR19-53-4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
6 1953002222018 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 2 1 0 5
7 1953002202018 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 12 5 0 26
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr