Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Tarım Makineleri - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
1992–1993 Eğitim–Öğretim yılında YÖK ve Dünya Bankası’nın II. Endüstriyel Eğitim Projesi çerçevesinde Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. İlk kurulduğu dönemde Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü’nde eğitimini sürdüren program, bina ve atölyelerinin tamamlaması ile 1996–1997 Eğitim–Öğretim yılında Ege Meslek Yüksekokulunda eğitimine başlamıştır. Örgün öğretim olarak eğitim vermektedir.
Kazanılan Derece
Program mezunları Ön Lisans diploması ve "Tarım Makinaları Teknikeri" ünvanı almaktadır
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
• Makina • Metal İşleri • Tesviye • Motor gibi meslek lisesi alanlarından sınavsız geçişle ve öğrenci seçme sınavından matematik fen puanı ile öğrenci almaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
• Temel Fen Dersleri • Genel Ziraat Dersleri (toprak bilgisi, bitki ve hayvan yetiştirme esasları) • Tarım Makinaları Branş Dersleri • Traktör • Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat İşlemleri Dersleri • Hidrolik Pnömatik • Toplam Kalite Yönetimi • İşletmecilik ,Pazarlama, Mesleki İngilizce, Genel iletişim Dersleri Eğitim Yoğunluğu: 2 yılda toplam 120 AKTS tamamlanır. Eğitim Uygulama Alanları ve Atölyeler: Tarım Makinaları Atölyesi Tarım Makinaları Parkı (Ziraat Fakültesi) Uygulama Tarlası (Ziraat Fakültesi) Motor Atölyesi Eğitim ve Öğretim Yöntemleri: Programda eğitim ve öğretim; teorik, uygulama, proje, atölye çalışmaları ve tarla çalışmaları şeklinde sürdürülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları; Tarım makinalarını üreten, pazarlayan, tarımsal üretimi gerçekleştiren büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak çalışmaktadır. Mezunlar çalıştıkları işletmelerde tarım makinaları imalatçıları ile çiftçiler arasında iletişim sağlanması, işlerin plana uygun yürütülmesi, kontrol edilmesi, stok kontrol, vb. sorumlulukları yerine getirmektedir. Çalışma alanları, tarım makinaları işleyen ve pazarlayan işletmeler ile tarımsal üretimi gerçekleştiren işletmeler ile ilgili kamu kuruluşlarıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ziraat Fakültelerinin Tarım Makinaları Bölümü’ne dikey geçiş yaparak lisans diploması almak mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersin niteliğine göre değişmek kaydıyla, sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje yada atölye çalışması şeklinde yapılmakta ve 4’lü Kredi Sistemi’ne göre değerlendirilmektedir
Mezuniyet Koşulları
Tüm dersler ve satjın başarı ile tamamlanması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü Doç.Dr.Hülya ÖZ E-posta:hulya.oz@ege.edu.tr Tel: +90.232.311 14 66 Fax: +90.232.388 75 99
Bölüm Olanakları
Tarım Alet ve Makinaları Programı Dünya Bankası desteği ile kurulduğu için, eğitimde kullanılacak olan bütün alet ve ekipmanları ve atölye olanakları Dünya Bankası tarafından sağlanmıştır. Programın eğitimde kullandığı bir Tarım Alet ve Makinaları atölyesi ile laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca eğitim için Ziraat Fakültesi Tarım Alet ve Makinaları Atölyesi ve makina parkından da yararlanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Bitkisel ve hayvansal üretim alanlarına yönelik temel mekanizasyon ihtiyaçlarını belirleyebilme ve üretim zincirinde gerekli organizasyonu sağlayabilme
2Her türlü tarım teknolojisi araçlarının işe çıkmadan önce yapılması gereken kalibrasyon tekniklerine hakim olma, makinaları işe hazırlama konusunda gerekli iş planını yapabilme,
3Tarımsal işletmelerde sözkonusu olabilecek her türlü güvenlik ve ergonomik çalışma koşulları konusunda bilinçli yaklaşabilme, diğer çalışanları bu konuda bilinlendirme yetisine sahip olabilme,
4Alanına yönelik tarım makina ve ekipmanlarının üretim teknolojilerindeki ardışıklık ve imalat tekniklerini kavrayabilme ve gerektiğinde bir makinanın imalat işlemleri planlamasını yapma ve atölye uygulamasında modeller oluşturabilme,
5İçsel tarım uygulamalarına yönelik sahip oldukları alt yapıyı esas olarak gerekli teknik planlamayı yapabilme ve uygulamaya esasları konusunda organizasyon yapabilme,
6Çiftlikte ortaya çıkabilecek herhangi bir teknik aksaklığı yerinde giderebilme konusunda yeterli el becerisini edinebilme ve yerinde çözülemeyen konularda kriz durumlarına karşı hızlı çözüm üretebilme,
7Tarım teknolojisinin gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilme,
8Tarım teknolojisi ile toprak, bitki ve hayvan arasındaki etkileşimi kavrayarak ve aralarındaki ilişkiyi çok yönlü değerlendirebilme,
9Tarım ve çevre arasındaki etkileşim konusunda bilinçli uygulamalara hakim olma ve sahada yapılacak çalışmalarla çevre bilincini uyandırabilme,
10Hassas tarım uygulamaları, tarımda otomasyon, sensör teknolojisi, bilgi iletme ve toplama teknolojilerinin temel uygulama teknikleri konusuna hakim olabilme ve uygulama alanlarına yönelik yenilikler konusunda proje geliştirebilme,
11Tarımda kullanılan malzemeleri tanıyarak bu malzemelerin ürüne dönüştürülmesinde uygun projeyi hazırlamada sistem dizaynı yapabilme, uygun bilgisayar yazılımlarını kullanarak üretim sürecine hazırlık yapabilme,
12Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini, iletişim ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini kullanabilme,
13Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, mesleki etik değerler ile pazarlama, kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilme,
14Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1956001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1956001192015 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 1956001212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (EDÖ) Zorunlu 0 0 0 0
4 1956001112015 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 2
5 1956001052009 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 2
6 1956001172015 MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 0 3
7 SGEMYO-19-56-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
8 1956001072009 TARIMSAL MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 3
9 1956001132010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3
10 1956001092015 TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ YETİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 2
11 1956001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
12 1956001252011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2
13 1956001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 25 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1956000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 1956001142015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 2 0 3
3 1956001212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (EDÖ) Zorunlu 0 0 0 3
4 1956001162015 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 2 0 0 2
5 1956001062015 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
6 1956001042009 MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 2
7 1956001082015 TARIM TRAKTÖRLERİ Zorunlu 2 0 0 2
8 1956001102015 TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON Zorunlu 2 0 0 2
9 1956001122015 TARLA BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 2
10 1956001222015 TEMEL ELEKTRİK Zorunlu 1 1 0 2
11 11915601T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2
12 1956000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
13 1956000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 24 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1956002212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 0
2 1956002072009 HASAT ÖNCESİ TARIM MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 4
3 1956002152009 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Zorunlu 2 1 0 3
4 1956002052009 İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
5 1956002232017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
6 1956002192009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 3
7 1956002012009 PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2
8 1956002132015 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
9 1956002112009 SULAMA SİSTEMLERİ VE MAKİNELERİ Zorunlu 2 1 0 3
10 1956002092009 TERMİK MOTORLAR Zorunlu 2 2 0 4
11 1956002172009 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 9 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1956002202015 3 BOYUTLU MODELLEME Zorunlu 2 2 0 4
2 1956002222015 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 2
3 1956002212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 3
4 1956002062009 HASAT HARMAN MAKİNELERİ Zorunlu 2 2 0 4
5 1956002242015 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 0 0 2
6 SGEMYO-19-56-2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 2
7 1956002042009 TARIM MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMI Zorunlu 2 2 0 4
8 1956002262015 TARIMDA ERGONOMİ Zorunlu 1 1 0 2
9 1956002022015 TERMİK MOTORLAR BAKIM VE ONARIMI Zorunlu 2 2 0 4
10 1956002122009 TEST VE KALİBRASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 14 11 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr