Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Kimya Teknolojisi - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 1996 yılında Dünya Bankası desteği ile kurulmuştur.Programın eğitimi Ege Üniversitesi bünyesinde Ege Meslek Yüksekokulunda sürdürülmektedir. Bu programda kimya sektörüne kaliteli teknikerler yetiştirmek hedeflenmiştir. Aynı zamanda öğrencileri günümüzün çalışma koşullarına hazırlamak diğer önemli bir amaçtır. Programın müfredatı ve ders içerikleri endüstrinin ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenmektedir. 2004 yılında programın II. Öğretimi açılmıştır.
Kazanılan Derece
Program mezunları Ön Lisans diploması ve "Kimya Teknikeri" ünvanı almaktadır.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
a)ÖSYM sınavı ile b) Meslek Liselerinin: Kimya alanından mezun olan öğrenciler sınavsız geçiş ile
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
YOK
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YOK
Program Profili
Programın öğrenci kontenjanı 40’tır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek liselerinin kimya bölümü mezunları oluşturur. Programda teorik ve uygulamalı dersler Ege Meslek Yüksekokulu’nda yapılmaktadır. Programın laboratuar olanakları diğer kimya programları ile ortaktır. Programın eğitimi örgün ve II.eğitimdir. Programda ders veren öğretim elemanları Ege Meslek Yüksekokulu ve sanayiden gelmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Kamuda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı en az 70 puan olmalıdır. Bundan sonra devletin ihtiyacı olak birimlere yerleştirilebilirler. KPSS puanı 85–90’dan büyük olursa, mezunların yerleştirilmesi için avantaj oluşturur. Mezunlar özel sektöre “sorumlu müdür” olarak çalışabilir. Mezunların makine gücü 60 BG’den faha küçük kimya işletmelerinde sorumlu müdür olarak imza yetkileri vardır. En fazla iki işletmede sorumlu müdür olabilirler. Mezunlar 60 BG’den daha büyük kimya işletmelerinde de çalışabilirler. Ancak bu durumda sadece işletme içinde imza yetkileri vardır. Mezunların istihdam alanları; kimya ürünleri işleme fabrikaları, rafineriler, petrokimya fabrikaları, ilaç sektörü, tüm proses fabrikalarının analiz, kalite kontrol ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Gıda Mühendisliği'ne geçiş yapabilir. DGS sınavı ile Gıda Mühendisliği'ne geçiş yapan mezunlar ilk yıl mühendislik fark derslerini içeren intibak yılını okurlar. İntibak yılı bir yılda tamamlanır. Daha sonra derslerden başarılı olanlar 3. sınıfa devam ederler. Ayrıca mezunlar diplomaları ile doğrudan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’ne dikey geçiş yapabilirler. İlk yıl intibak yılıdır ve fark derslerini içerir. Dikey Geçiş Sınavı ile Mühendisliğe geçen mezunlar aynı anda Açık Öğretim Fakültesi’ne de devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav ve bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı yapılır. Uygulama sınavından “başarılı” olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavından “başarısız” olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına giremez. Gelecek yıl aynı derse tekrar devam etmek zorunda kalır. Vize notunun başarı notuna katkısı %40’dır. Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam etmeli derek "Başarılı" olmak zorundadırlar. Buna ek olarak öğrenciler, eğitimleri için gerekli olan "20" zorunlu iş günü işletme stajlarını da tamamlamalı ve staj sınavından "başarılı" olmalıdırlar.4 yarıyılda toplam 120 AKTS(ECTS)'lik derslerden ve EDÖ(stajlardan) başarılı olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Nesibe AVCIBAŞI  +90.232.388 40 00 / Dahili: 1464  nesibe.avcibasi@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda teorik ve uygulamalı dersler Ege Meslek Yüksekokulu’nda yapılmaktadır. Programın eğitimi örgün ve II. öğretimdir. Programda ders veren öğretim elemanları Ege Meslek Yüksekokulu ve sanayiden gelmektedir. Ege Meslek Yüksekokulu’nda kimya programı tarafından kullanılan 2 laboratuar ve bulunmaktadır. Bu laboratuarlar; genel kimya laboratuarı, kimya analiz teknolojisi laboratuarıdır. Laboratuar alet ve ekipmanlarının çoğu Dünya Bankası desteği ile alınmıştır. Laboratuarlarda öğrencilerin eğitimine sunulan başlıca alet ekipmanlar : Otoklav, Etüv, Azot ve sülfür tayin cihazı, Kül fırını, Analitik Terazi, Rekraktometre, Hassas Terazi, Plakalı ısı değiştirici, Püskürtmeli kurutucu, Nem tayin cihazı, Santrifüj, Manyetik karıştırıcı, UV Spektrofotometre, Soxhelet tayin cihazı, Rotatör, Evaporatör, Değirmen, Isıtma Banyosu, Piknometre, pH metre, İnkübatör vb'dir. Özel sektör işletme stajı ve teknik geziler için destek vermektedir.

Program Çıktıları
1
2Meslekle ilgili temel bilgileri kavrayabilme, sektörde ara eleman gereksinimini karşılayabilme becerisi
3Çağdaş teknikleri kullanabilme ve mesleki araştırma yeteneklerini geliştirebilme becerisi
4Kimya sektöründeki alet, ekipman ve makinaları kullanabilme, makinaların ürün özelliklerine göre basit ayarlarını yapabilme
5Tüm proses ve laboratuar çalışmalarında kişisel ve takım çalışmasının önemini kavrayabilme, güvenlik kurallarını uygulayabilme, çevreye duyarlı, kimyasalların yapısına göre atıkları sınıflandırabilme, kalite güvence standartlarına uygun çalışabilme becerisi
6Üretimle ilgili gerekli, kontrolleri, kimyasal, fiziksel, enstrümantal analizleri yapabilmeli, sistem kalite kontrolü konusunda bilinç ve sorumluluk sahibi olabilme
7Kimyasal işlemlerde kimyasal formülleri ve denklemleri kullanabilme becerisi, kimyasal prosesleri kavrayabilme ve proses sırasında oluşabilecek sorunlara çözüm getirebilme becerisi
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme becerisi
9Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
10Ulusal ve uluslar arası çağdaş gelişmeleri takip edebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, deney raporu, proje ve sunu hazırlayabilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1962001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1962001072010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 1962001152009 GENEL KİMYA-I Zorunlu 2 0 0 3
4 1962001112009 KİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
5 1962001132009 KİMYASAL TEKNOLOJİLER Zorunlu 2 0 0 2
6 1962001052009 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 2
7 1962001172010 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4
8 1962001092010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
9 1962001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 1962001232011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2
11 1962001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 24 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1962001122009 ANALİTİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
2 1962000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 1962001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (EDÖ) Zorunlu 0 0 0 4
4 1962001142009 FİZİKOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
5 1962001162009 GENEL KİMYA-II Zorunlu 2 0 0 3
6 1962001042009 İNORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
7 1962001182009 KİMYASAL PROSES İLKELERİ Zorunlu 2 2 0 4
8 1962001082009 MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 2
9 11916201T11122 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2
10 1962000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 1962000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1962002052009 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 0 6
2 1962002152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 0
3 1962002072009 ISI AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
4 1962002032012 İŞLETME EKİPMANI VE KULLANIMI Zorunlu 3 1 0 4
5 1962002132009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 4
6 1962002112009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 4
7 SGEMYO-19-62-0 SEÇMELİ DERS GRUBU Seçmeli - - - 4
8 1962002012009 TEMEL ENSTRÜMANTASYON Zorunlu 1 1 0 4
Toplam 12 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1962002082009 ATIK GİDERME Zorunlu 1 1 0 2
2 1962002142009 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 2
3 1962002152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4
4 1962002202009 ENSTRÜMANTAL ANALİZ Zorunlu 2 0 0 2
5 1962002322017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
6 1962002062009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
7 1962002222012 KİMYASAL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 5
8 1962002102009 KÜTLE AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
9 1962002022012 PROSES VE TESİS KONT. Zorunlu 2 0 0 2
10 SGEMYO-19-62-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
11 1962002182009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 4
Toplam 15 5 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr