Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dünya Bankası desteği ile Gıda Teknolojisi Programı’nın ardından 1985 yılında kurulmuştur. Programın ilk öğretim elemanı Dünya Bankası desteği ile İngiltere’de dil ve meslek eğitimine gönderilmiştir. Programda eğitim, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde devam etmektedir. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı; Meyve Sebze İşletmelerinde ara eleman gereksiniminin karşılanması için Gıda Bilimi ve Teknolojisi konusunda, meyve-sebze ürünlerine ağırlık verilerek bilgilendirilip, pratik kazandırılmış teknik eleman eğitimini amaçlamaktadır. Gıda sanayiinde meyve sebze işleme sektörüne vasıflı işgücü sağlamak, gençlere üretim elemanı ile yönetici durumunda bulunan meslek elemanları arasında ara kademe gücü olarak kabul edilen teknikerlik düzeyinde eğitim vermektedir. Programın temel amaçlarından biri de; öğrencilere meslek kazandırmanın yanı sıra, özel ve iş hayatlarında başarılı olabilmeleri için, onları günümüz koşullarına en iyi şekilde hazırlamaktır. Programda sanayiye yetiştirilen ara elemanlarını niteliklerinin artırılması amacı ile ders programı ve içerikleri sanayinin gereksinimlerine göre belirli aralıklara değiştirilmekte ya da güncellenmektedir. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı; nitelikli personel eğitimi verilen bir önlisans programıdır.
Kazanılan Derece
Program mezunları Meyve Sebze İşleme Teknikeri unvanı almaktadır.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programda eğitim teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programa, meslek lisesinden ve üniversite sınavı ile yerleştirme yapılmaktadır. Yüksek Öğrenim Kanunu’na göre Programa sınavsız geçiş yapacak orta öğrenim alanları: Ağırlama ve Gıda Teknolojisi; Besin Endüstrisi; Besin Endüstrisi-İşleme; Besin Kontrol ve Analizleri; Beslenme ve Ev Yönetimi; Besin Teknolojisi Gıda Kontrol ve Analizleri; Besin Teknolojisi Kurum Beslenmesi; Besin Teknolojisi; Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri; Değirmencilik; Ev Yönetimi; Ev Yönetimi ve Beslenme; Gıda Kontrol ve Analizleri; Gıda Teknolojisi; Kurum Beslenmesi'dir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programda örgün öğretimde eğitim vermektedir ve eğitimi sayısaldır. Program öğrencileri ortaöğretimde aldıkları bilgileri geliştirir ve ileri düzeyde görürler. Meslek lisesi mezunları aldıkları mikrobiyoloji, gıda laboratuarı ve gıda analizleri gibi dersleri üniversite bazında görmektedir. Programda mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalı dersler laborautar veya saha çalışması olarak yapılmaktadır. Amaç öğrencinin uygulama ile teorik bilgileri karşılaştırmasını sağlamak ve el becerisi ile ekip çalışmalarını güçlendirebilmektir. Sosyal dersler teorik olarak işlenmektedir. Ancak insan ilişkilerine dayanan sosyal dersler hem teorik hem uygulamalı olarak örneklerle verilmektedir. Eğitim süresince öğrencilere mesleki ve sosyal projeler verilmektedir. Böylece öğrencilerin sistem kurabilme, kontrol edebilme, ekip çalışması ve iş analizi yapabilme ile sosyal sorumluluk bilinçlerinin artmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir. Programa yerleşmek için, mevcut alan 2011–2012 eğitim–öğretim yılından itibaren "sayısal" olarak belirlenmiştir.
Program Profili
Programın öğrenci kontenjanı 40’tır. Programdaki öğrencilerin çoğunluğunu düz lise mezunları oluşturur. Programda teorik dersler Ege Meslek Yüksekokulu’nda, uygulamalı dersler ise, Ege Meslek Yüksekokulu ile Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yapılmaktadır. Programın laboratuar olanakları diğer gıda programları ile ortaktır. Programın eğitimi örgün eğitimdir. Programda ders veren öğretim elemanları Ege Meslek Yüksekokulu, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu ve sanayi gelmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Kamuda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı en az 70 puan olmalıdır. Bundan sonra devletin ihtiyacı olak birimlere yerleştirilebilirler. KPSS puanı 85–90’dan büyük olursa, mezunların yerleştirilmesi için avantaj oluşturur. Mezunlar özel sektöre “sorumlu müdür” olarak çalışabilir. Mezunların makine gücü 60 BG’den faha küçük gıda işletmelerinde sorumlu müdür olarak imza yetkileri vardır. En fazla iki işletmede sorumlu müdür olabilirler. Mezunlar 60 BG’den daha büyük gıda işletmelerinde de çalışabilirler. Ancak bu durumda sadece işletme içinde imza yetkileri vardır. Mezunların istihdam alanları; meyve ve sebze ürünleri işleme fabrikaları (konserve, reçel, kuru gıda, salamura, zeytin, meyve suyu vb), satıcıları (hipermarket, bayi vb), analiz laboratuvarları, hazır yemek işletmeleri, otellerin yiyecek içecek bölümleri, vb'dir. Ayrıca mezunlar Halk Eğitim Merkezleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda sözleşmeli meslek öğretmeni olarak çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Gıda Mühendisliği'ne geçiş yapabilir. DGS sınavı ile Gıda Mühendisliği'ne geçiş yapan mezunlar ilk yıl mühendislik fark derslerini içeren intibak yılını okurlar. İntibak yılı bir yılda tamamlanır. Daha sonra derslerden başarılı olanlar 3. sınıfa devam ederler. Ayrıca mezunlar diplomaları ile doğrudan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü’ne dikey geçiş yapabilirler. İlk yıl intibak yılıdır ve fark derslerini içerir. Dikey Geçiş Sınavı ile Mühendisliğe geçen mezunlar aynı anda Açık Öğretim Fakültesi’ne de devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde; her ders için bir ara sınav ve bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde sınavlara ek olarak projeler verilmektedir. Teorik derslerin sınavları yazılı yapılır. Ancak uygulama derslerinin sınavları sözlü yapılır. Dönem boyunca uygulama derslerine devam eden öğrenciler, dönem sonunda uygulama derslerinden sözlü sınava alınır. Uygulama sınavından “başarılı” olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına girmeye hak kazanırlar. Uygulama sınavından “başarısız” olan öğrenciler dönem sonunda final sınavına giremez. Gelecek yıl aynı derse tekrar devam etmek zorunda kalır. Vize notunun başarı notuna katkısı %40’dır. Final sınavının başarı notuna katkısı ise %60’dır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam etmeli derek "Başarılı" olmak zorundadırlar. Buna ek olarak öğrenciler, eğitimleri için gerekli olan "30" zorunlu iş günü işletme stajlarını da tamamlamalı ve staj sınavından "başarılı" olmalıdırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Yrd.Doç.Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN ; İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Meyve Sebze İşleme Teknolojisi Programı 35100 Bornova–İzmir / Türkiye ; TELEFON NUMARASI : 0.232.311 30 78 – 0.232.373 62 19 – 0.232.311 29 60 ; FAKS NUMARASI : 0.232.388 75 99 ; E–POSTA : ece.nuket.ondogan@ege.edu.tr – nuketece@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Programda teorik dersler Ege Meslek Yüksekokulu’nda, uygulamalı dersler ise, Ege Meslek Yüksekokulu ile Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yapılmaktadır. Programın laboratuar olanakları diğer gıda programları ile ortaktır. Programın eğitimi örgün eğitimdir. Programda ders veren öğretim elemanları Ege Meslek Yüksekokulu, Gıda Mühendisliği Bölümü, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu ve sanayi gelmektedir. Ege Meslek Yüksekokulu’nda gıda programları tarafından kullanılan 4 laboratuar ve bir pilot tesis bulunmaktadır. Bu laboratuarlar; gıda kimyası laboratuarı, gıda analiz laboratuarı, gıda teknolojisi laboratuarı ve gıda mikrobiyolojisi laboratuarıdır. Laboratuar alet ve ekipmanlarının çoğu Dünya Bankası desteği ile alınmıştır. Laboratuarlarda öğrencilerin eğitimine sunulan başlıca alet ekipmanlar : Otoklav, Etüv, Sterilizatör, Pastörizatör, Azot Tayin cihazı, Kül fırını, Analitik Terazi, Rekraktometre, Hassas Terazi, Mikroskop, Plakalı ısı değiştirici, Püskürtmeli kurutucu, Saf su cihazı, Nem tayin cihazı, Santrifüj, Manyetik karıştırıcı, Homojenizatör, UV Spektrofotometre, Soxhelet tayin cihazı, Rotatör, Evaporatör, Değirmen, Isıtma Banyosu, Piknometre, pH metre, İnkübatör vb'dir. Özel sektör işletme stajı ve teknik geziler için destek vermektedir.

Program Çıktıları
1Temel mesleki bilgileri kavrayabilme, sektörde inisiyatif sahibi, yönetici ve organizasyon özelliklerini kullanabilme becerisi
2Çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme, mesleki araştırma yeteneklerini geliştirebilme becerisi
3Gıda makineleri ile alet ve ekipmanları tanıma ve kullanabilme, ürün özelliklerine göre basit makine ayarlarını yapabilme becerisi
4Üretim kontrollerini, kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik, duyusal, enstrümantal analizleri yapabilme ve yorumlayabilme, sistem kalite kontrolü ve hijyen konularında bilinç ve sorumluluk sahibi olabilme becerisi
5Hasat, işleme, ambalajlama, depolama ve satışta önemli özellikleri kavrayabilme, üretim hatalarını belirleyebilme, hataları ilgili kişilere iletebilme ve çözüm üretebilme becerisi
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve kendini ifade edebilme becerisi
7Hayat boyu öğrenme ile bilim teknoloji ve çağdaş konularda kendini geliştirebilme becerisi
8Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme ile fikirlerini sözlü ve yazılı açık şekilde ifade edip iletişim kurabilme becerisi
9Gıda kodeksi ile ulusal ve uluslar arası standartlar hakkında bilgi edinebilme, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme becerisi
10Ulusal ve uluslararası çağdaş gelişmeleri takip edebilme, araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1967001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1967001192010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 11916708T11125 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM(E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 0
4 1967001072009 GENEL KİMYA Zorunlu 2 2 0 4
5 1967001292018 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
6 1967001352018 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 2 0 0 3
7 1967001052009 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
8 SEÇGR19-67-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
9 1967001372018 TEMEL HESAPLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
10 1967001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
11 1967001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 21 4 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1967000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 11916708T11125 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM(E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4
3 1967001202009 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 2
4 1967001282018 GIDA LABORATUVAR TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
5 1967001322018 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
6 1967001342018 GIDA PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 0 2
7 1967001302018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
8 1967001142009 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
9 SEÇGR19-67-2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
10 1967000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 1967000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 20 4 0 28
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1967002392018 FERMENTE ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
2 1967002372018 GIDA AMBALAJLAMASI Zorunlu 2 0 0 3
3 1967002332018 İÇECEK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
4 1967002052005 KURUTMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
5 1967002132010 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
6 1967002432018 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 2 0 0 4
7 SEÇGR19-67-3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
8 1967002352018 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 1 1 0 3
9 1967002312018 SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 15 9 0 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1967002182009 GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
2 1967002242018 GIDA KALİTE KONTROLÜ Zorunlu 2 2 0 4
3 1967002282018 GIDA MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 2
4 1967002162009 HAZIR YEMEK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 1967002342018 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 1 1 0 3
6 1967002262018 KONSANTRE ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
7 1967002302018 KONSERVE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
8 1967002142010 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
9 1967002362018 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 2 0 0 3
10 1967002322018 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 18 8 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr