Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Lastik ve Plastik Teknolojisi - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002-2003 eğitim öğretim yılında ikinci öğretim olarak Plastik Teknolojisi adı ile açılmıştır. Daha sonra örgün öğretime geçilmiştir. Örgün ve ikinci öğretimde eğitim verilmekte olan programızın ismi, YÖK tarafından 2009 - 2010 eğitim öğretim yılında Lastik ve Plastik Teknolojisi olarak değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Program mezunları Lastik ve Plastik Teknikeri unvanı almaktadır
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programına; Üniversite sınavı ile düz lise, anadolu lisesi ve süper lise mezunları yerleştirilmektedir. Yüksek Öğrenim Kanunu’na göre Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı’na sınavsız geçiş yapacak öğrencilerin orta öğrenim alanları: Plastik, Lastik ve Kimya
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lastik ve Platik Teknolojisi Programı örgün ve ikinci öğretimde eğitim vermektedir. Programda sayısal dersler ağırlıklıdır. Programın eğitim planına göre öğrenciler ortaöğretimde aldıkları temel dersleri pekiştirmekte ve üst bilgilerini almaktadırlar. Amaç öğrenciye mesleğinin teoriğini öğretirken, uygulama ile teorik bilgileri karşılaştırmasını sağlamak ve el becerisi ile ekip çalışmalarını güçlendirmektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun dışında kalan öğrencileri ancak üniversite seçme sınavı ile programa yerleşebilmektedir. Programa yerleşebilmek için geçerli alan "Sayısal" olarak belirlenmiştir.
Program Profili
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, teori ve uygulama derslerini Ege Meslek Yüksekokulu derslik ve atölyelrinde almaktadır. Öğrenci profilinin % 70'i meslek lisesi % 30 'u ise düz lise çıkışlı öğrenciler oluşturmaktadır. Programın toplam öğrenci kontenjanı (örgün öğretime 40 + ikinci öğretime 40) 80 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunlarının istihdam alanları; plastik hammadde ve plastik parça üretimi yapan ve pazarlayan işletmelerdir. Mezunlar kamu ve özel sektörde istihdam edilebildikleri gibi, kendi iş yerlerinide kurabilirler. Mezun olan öğrenciler plastik malzemelerin kullanıldığı farklı sektörlerde (hammadde üretimi, inşaat, otomotiv, gıda, makina, beyaz eşya v.b...) [Esen Plastik, Petkim, Vestel, Arçelik, Ford.. ] üretim ve kalite kontrol elemanı olarak iş bulabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Kimya Bölümlerine geçiş yapabilir. Mezunlar DGS ile geçiş yaptıkları Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Kimya bölümlerinde bölümde okurken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne de kayıt yaptırabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda ölçme ve değerlendirme sisteminde ; her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Sınavlar yazılı yapılmaktadır. Bazı derslerde dersin öğretim elemanı ders gereksinimine göre iki ara sınav veya ara sınava ek olarak birkaç tane kısa sınav da yapabilmektedir. Bazı derslerde ise, ara sınava ek olarak ders kapsamında proje verilmektedir. Uygulaması olan derslerde, öğrenciler dönem boyunca devam ettikleri uygulamalardan dönem sonunda sınava alınmaktadır. Uygulama sınavından "Başarılı" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına girmeye hak kazanırken, uygulama sınavından "Başarısız" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler ve uygulamadan başarısız oldukları için, dersten "Devamsız" kabul edilerek gelecek yıl dersi ve uygulamasını tekrar etmek zorunda kalırlar. Derslerin başarı notu hesaplamasında yıl içi not ortalamasının % 40'ı, yıl sonu notunun ise % 60'ı alınmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıfdan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir. Bütün derslerde devam mecburiyeti vardır, dönem içinde bir derse %30 oranında katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 2 defa [EDÖ I & EDÖ II] "30" iş günü [ toplam 60 iş günü]işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Öğr. Gör. Dr. Sami SAYER; İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı 35100 Bornova-İzmir ; TELEFON : 0.232.311 10 10 - 4026 (dahili); FAKS : 0.232.388 75 99 ; E-POSTA : sami.sayer@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Lastik ve Plastik Teknolojisi Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, derslerin teorilerini Ege Meslek Yüksekokulu dersliklerinde, uygulamalarını ise Ege Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Plastik Atölyesinde gerçekleştirmektedir. EgePlasder ve PETKİM ile yapılan işbirliği kapsamında öğrencilerimizin endüsri uygulamalarını yerinde görebilmeleri için teknik gezi organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz bölüm atölyesinde bulunan enjeksiyon ve ekstrüzyon makinalarını devreye alarak üretim yapabilmekte, oluşan üretim hatalarını yorumlayabilmektedir.

Program Çıktıları
1

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1969001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1969001092010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 1969001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (EDÖ) Zorunlu 0 0 0 4
4 1969001112009 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 3
5 1969001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3
6 1969001132009 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4
7 1969001072010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 3
8 1969001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 1969001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2
10 1969001032009 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1969000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 1969001162009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 2 0 4
3 1969001152009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (EDÖ) Zorunlu 0 0 0 4
4 1969001122010 FİZİKO KİMYA Zorunlu 1 1 0 2
5 1969001142009 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 3
6 1969001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3
7 1969001102009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 1 1 0 2
8 SGEMYO-19-69-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
9 11916901T11120 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2
10 1969000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 1969000962009 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 18 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1969002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4
2 1969002052009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 1 0 3
3 1969002152009 HİDROLİK VE PNÖMATİK Zorunlu 1 1 0 2
4 1969002172009 MESLEKİ İNGİLİZCE Zorunlu 2 0 0 2
5 1969002132009 NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAHLAR Zorunlu 2 0 0 2
6 1969002072009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4
7 1969002032009 PLASTİK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
8 1969002012009 POLİMER KİMYASI Zorunlu 3 0 0 3
9 1969002092009 POLİMER ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
10 1969002112009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 19 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1969002082009 ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
2 1969002192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 4
3 1969002122009 GENEL İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
4 1969002142009 İŞLETME YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2
5 1969002102009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 1969002162009 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 3
7 1969002062009 PLASTİK İŞLETMECİLİĞİ II Zorunlu 2 2 0 5
8 1969002042009 PLASTİK KALIP UYGULAMALARI Zorunlu 3 1 0 5
9 1969002022009 PLASTİK MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 18 5 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr