Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı 1996–1997 Eğitim–Öğretim yılında Dünya Bankası ve YÖK’ ün II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında Dünya Bankası desteği ile Kontrol Sistemleri Teknolojisi Programı adı altında örgün öğretim olarak açılmıştır. 2000-2001 öğretim yılında Ege Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla programın adı Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi olarak değiştirilmiştir. MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında ders içerikleri ele alınan 15 programdan biri olan programımız 2002-2003 öğretim yılından itibaren projenin önerisiyle Endüstriyel Otomasyon Programı adını almış ve aynı yıl ikinci öğretime de başlamıştır. 2010 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programı adını alan programımızda halen örgün ve ikinci öğretim olmak üzere eğitim devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Tekniker Ünvanı
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) belirlediği koşullar uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yok
Program Profili
Program; Otomasyon konusunda deneyimli elektronik mühendislerine hem teorik bilgisiyle hem de uygulamadaki el becerisiyle yardımcı olacak nitelikli teknik eleman yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız gıda, kimya, petrokimya, elektronik, v.b. sektörlerde üretim yapan işletmelerin üretim hatlarında kullanılan makinaların bakım, onarım, kalibrasyonu ile bu cihazların otomatik kontrolünde kullanılan kontrol cihazlarının kullanımı ve programlanması gibi işlerde çalışacak bilgi ve beceriye sahip olan nitelikli teknik elemanlardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrencilerin Lisans düzeyinde öğrenim görebilmeleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğretim elemanının değerlendirmesine göre, ara sınavın yıl içi notuna katkı oranı %30 ile %70 arasında seçilebilir ve final sınavının da bu orana göre değerlendirilmesi ile başarı notu belirlenir. Bir ara sınav ve bir final sınavının yanı sıra, öğretim elemanının dersin içeriğine bağlı olarak belirlediği oranlarda ödev, sunum, quiz, proje hazırlama, vb. etkinlikler de yıl içi notunu belirler.
Mezuniyet Koşulları
Program için belirleyici ölçüt; dört yarıyıl boyunca öğrencinin alacağı derslerin AKTS kredilerinin toplamının en az 120 olmasıdır. Ayrıca mezun olabilmeleri için öğrenciler zorunlu stajlarını başarı ile tamamlamak zorundadırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı Bornova Kampüsü, İzmir, Türkiye (35100) Yrd.Doç.Dr. Dilşad ENGİN Tel: 232.3111464 Öğr.Gör.Serkan PINAR Tel: 232.3111464
Bölüm Olanakları
Program, Dünya Bankası desteği ile kurulduğu için araç–gereç ve deney setlerine sahiptir. Eğitim, mevcut olanaklarla yaklaşık % 50 teori, % 50 uygulama şeklinde verilmektedir. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı’nın kullandığı bir laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarda eğitim amacı ile kullanılan belli başlı alet ekipmanlar şunlardır: i) Hidrolik ve Pnömatik Deney Eğitim Seti, ii) Süreç Ölçümleri Eğitim Setleri, iii) Programlanabilir Denetleyiciler (PLC). Bunların yanı sıra ilgili derslerde Elektronik Teknolojisi Programı’ndaki Sayısal Elektronik, Mikroişlemciler ve Analog Elektronik laboratuvarları da kullanılmaktadır.

Program Çıktıları
1Temel bilimlerle ilgili kavramları kontrol ve otomasyon alanında kullanma becerisi kazanabilme.
2Elektrik ve elektronik temel kanun ve ilkelerini alanında karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilme.
3Bir kontrol sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve mikroişlemci tabanlı kontrol aygıtları ve yazılımları ile programlayarak kontrol edebilme.
4Uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve araçları kullanma becerilerini kazanabilme
5Takım çalışmasının önemini kavrayarak üzerine düşen görevleri yerine getirebilme
6Araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme
7Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve mesleki etik değerlere sahip olabilme
8Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma
9Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1973001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1973001192013 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
3 1973001072010 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 4
4 1973001172010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 3
5 1973001152010 İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
6 1973001052010 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 4
7 1973001092010 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
8 1973001112010 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 4
9 1973001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 1973001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 24 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1973001082010 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 5
2 1973001122010 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 2
3 1973000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 1973001102010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 2
5 1973001172010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 3
6 1973001162012 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
7 1973001182013 SAYISAL TASARIM Zorunlu 2 1 0 4
8 1973001062010 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 5
9 1973000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
10 1973000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 5 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11917308T11218 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 3
2 1973002012012 KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 5
3 11917301T11209 MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 4
4 11917301T11207 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 4
5 SGEMYO-19-73-3/14 SEÇ.GR.KONT.OT.3.DÖN. Seçmeli - - - 4
6 11917301T11205 SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER Zorunlu 1 1 0 3
7 11917301T11211 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI-I Zorunlu 1 1 0 2
8 1973002152014 SÜREÇ ÖLÇÜMLERİ-I Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 14 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11917308T11218 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 3
2 11917301T11208 ENDÜSTRİYEL AĞLAR Zorunlu 1 1 0 2
3 11917301T11210 HİDROLİK-PNÖMATİK Zorunlu 3 1 0 4
4 11917301T11206 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 4
5 11917301T11202 SCADA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
6 SGEMYO-19-73-4 SEÇ.GR.KONT.OT.4.DÖN. Seçmeli - - - 11
7 11917301T11204 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM-II Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 9 5 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr