Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Oto Boya ve Karoseri (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Programımız Akzo - Nobel Kemipol ve Bakırcı Otomotiv ile Ege Üniversitesinin; Üniversite -Sanayi işbirliği protokolü çerçevesinde 1997-1998 öğretim yılında örgün öğretim olarak başlıyan ve konusunda ülkemizin ilk önlisans programıdır.2003 yılında İkinci Öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Mezun öğrencilerimize "Oto Boya ve Karoseri Teknikeri " ünvanlı diploma verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Özellikle oto boya ve karoseri doğrultma başta olmak üzere otomotiv servislerinde hasar ve servis danışmanlığı, sigorta şirketlerinde hasar uzmanlığı ve ekperlik alanlarında görev alabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Öğrencilerimiz mevcut eğitim programına göre almış oldukları zorunlu ve seçmeli derslerle otomotiv servislerinin mekanikerlik dışında her alanlarında, sigorta şirketlerinde hasar uzmanı olarak, ekperlik alanında çalışabilecek şekilde tam donanımlı olarak yetiştirilmektedir. Ayrıa şu anda 8 öğrencimiz havaalanında uçak boyama sektöründe de çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Teknik Eğitim Fakültelerinin Otomotiv ve Metal bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve /veya sunumlar üzerinden notlar verilir.Değerlendirme 4'lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirmesi; vize sınavı, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60'ı yıl içi ortalamasının %40'ı geçme notunu belirlemektedir.
Mezuniyet Koşulları
Oto Boya ve Karoseri Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 yarıyılda toplam 120 AKTS'lik ders yükünü başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü Öğr.Gör. Mustafa İBİŞ mustafa.ibis@ege.edu.tr 17789347196 Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu,Oto Boya ve Karoseri Programı,E.Ü. Kampüs, 35100 Bornova - İZMİR
Bölüm Olanakları
Gerek yapılan projeler, ziyaretler ve gerekse mezun olan öğrencilerimizin aracılığı ile otomotiv, oto boya ve kaporta ile ilgili pekçok sayıda sanayi kuruluşu ile işbirliği içinde öğretim yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz öğretim süreleri içinde 4'er hafta plmak üzere 2 defa ve toplam 8 hafta (40 iş günü) Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) yapmaktadırlar.Bu konuda pekçok özel ve kamu kuruluşundan destek alınmaktadır.

Program Çıktıları
1İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulayabilme ve çevre mevzuatına uygun çalışarak, araç üzerindeki tüm parçaları söküp, hasarlı bir yüzeyi doğrultarak veya uygun birleştirme tekniklerini kullanarak boyaya hazırlama ve takma becerisine sahip olabilme. .
2Boyanacak her türlü yüzeyde oto tamir boyacılığında kullanılan her türlü boya malzemesini uygulayarak, renk tutturma ile ilgili problemleri çözerek, renk farkı oluşmaması için renk teşhisi yapabilme ve renk hassasiyetinin sağlanabilmesi kurallarına uyarak renk düzeltmesi yapabilme.
3Servis verimliliği ve karlılığını artıracak faaliyetleri yürüterek, servis yönetimi ve organizasyonu yapabilme ve müşteriler ile iletişim kurabilme becerisini kazandırabilme
4Temel makine elemanlarının niteliklerini karşılaştırarak uygun donanıma karar verebilme ve motorlu taşıtları oluşturan sistemleri, parçalarını tanıma ve arızalarını yorumlayabilme
5Trafik kazalarının nedenleri, sonuçlarını tanımlama ve önleyici faaliyetleri kavrayabilme ve Sigortacılık Kanunu ve mevzuatını bilme, hasarlı bir araca ekspertiz raporu çıkarabilme, sigorta şirketleri, eksperler ile evrak ve dosyalama işlemlerini yürütebilme
6Çevre ve insan sağlığını koruma ile ilgili yeterlilikleri kazandırabilme
7Korozyon kayıplarının önemini kavrayabilme, ekonomik yönüyle değerlendirebilme
8Araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme.
9Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve mesleki etik değerlere sahip olabilme ve bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilme.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim – teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
12Hizmet kalitesini korumak için kalite kontrol verilerini değerlendirmek ve kalite kontrol için gerekli örnekleri temin edebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1974001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1974001072010 BOYAMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
3 1974001052010 HASAR TESPİTİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
4 1974001212017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
5 1974001112010 KAYNAK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 6
6 1974001152010 MESLEK RESİM Zorunlu 2 1 0 3
7 1974001132010 OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 1 1 0 2
8 1974001092010 ŞASİ VE GÖVDE ONARIM TEKNİĞİ-I Zorunlu 2 2 0 4
9 1974001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 1974001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1974000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 1974001192010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 4
3 1974001042010 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
4 1974001062010 OTO BOYA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
5 1974001102010 OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 1 1 0 2
6 SGEMYO-19-74-2 SEÇ.GR.OTO.KARO.2.DÖN. Seçmeli - - - 9
7 1974001082010 ŞASİ VE GÖVDE ONARIM TEKNİĞİ-II Zorunlu 2 2 0 4
8 1974000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 1974000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 13 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11917401T11211 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 0 4
2 11917401T11201 BOYA UYGULAMA TEKNİKLERİ-I Zorunlu 4 2 0 7
3 11917408T11212 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 0
4 11917401T11209 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 0 0 3
5 11917401T11213 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
6 11917401T11205 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 2 0 0 2
7 11917401T11203 RENK UYGULAMASI-I Zorunlu 2 1 0 3
8 SGEMYO-19-74-3 SEÇ.GR.OTO.KARO.3.DÖN. Seçmeli - - - 6
9 11917401T11207 SERVİS YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 4 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11917401T11202 BOYA UYGULAMA TEKNİKLERİ-II Zorunlu 4 2 0 7
2 11917408T11212 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 4
3 1974002182017 KOMPLE ONARIM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
4 11917401T11204 RENK UYGULAMASI-II Zorunlu 2 1 0 3
5 SGEMYO-19-74-4 SEÇ.GR.OTO.KARO.4.DÖN. Seçmeli - - - 5
6 11917401T11208 SERVİS VERİMLİLİĞİ VE KARLILIĞI Zorunlu 2 0 0 2
7 11917401T11210 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 13 6 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr