Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002 yılında örgün öğretim ve ikinci öğrenim olarak Muhasebe adı altında açılan program 2010 yılından itibaren Muhasebe ve Vergi Uygulamaları adını almıştır
Kazanılan Derece
Muhasebe Meslek Elemanı ünvanı verilmektedir
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sınavsız geçiş ve Eşit Ağırlık 1
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında kalan öğrenciler programa üniversite seçme sınavı ile yerleştirilebilir.
Program Profili
Programın öğrenci kontenjanı 40 tır programdaki öğrencilerin çogunlugunu meslek lisesi mezunları oluşturur.Programın eğitimi örgün ve ikinci öğretim şeklindedir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletmelerin idari ve muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari ve muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
“Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; - Bankacılık, - Bankacılık ve Finans, - Bankacılık ve Finansman, - Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, - İşletme, - İşletme Bilgi Yönetimi, - İşletme-İktisat, - Sağlık Kurumları İşletmeciliği, - Sermaye Piyasası, - Sigortacılık, - Sigortacılık ve Risk Yönetimi, - Uluslararası Finans, - Uluslararası İşletmecilik, - Uluslararası Ticaret, - Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerine geçiş yapabilmektedirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve EDÖ stajlarını(6 haftalık 2 ayrı staj olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Öğr. Gör. Canan YÜKCÜ ; İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 35100 Bornova–İzmir / Türkiye ; TELEFON NUMARASI : 0.232.311 1475 – 0.232.311 29 60 ; FAKS NUMARASI : 0.232.388 75 99 ; E–POSTA : canan.yukcu@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Ekonomik analiz yapabilme.
2Hukuk bilgisine sahip olma ve kullanabilme.
3Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme.
4Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.
5Finansal analiz yapabilme.
6Dönem sonu işlemleri sonucunda vergi mevzuatına uygun vergilendirmeyi gerçekleştirebilme.
7Temel matematiksel ve istatistikî işlemleri yapabilme.
8Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
9Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
11Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
12Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
13Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme.
14Kalite ve yönetim konularında bilinç sahibi olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1976001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1976001202018 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM I (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 0
3 1976001132010 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 4
4 1976001092010 GENEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
5 1976001252018 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 2 1 0 5
6 1976001072010 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
7 SEÇGR19-76-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 0
8 1976001112010 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 2
9 1976001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 1976001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 1 0 25
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1976000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 1976001202018 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM I (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 7
3 1976001162018 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 2 1 0 5
4 1976001062010 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
5 SEÇGR19-76-2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 0
6 1976001082010 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
7 1976001182018 TİCARET MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
8 1976000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 1976000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 1 0 27
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11917601T11201 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
2 1976002192018 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 5
3 11917601T11213 KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 0 0 3
4 1976002212018 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 5
5 11917601T11207 PAKET PROGRAMLARI-I Zorunlu 3 0 0 4
6 SEÇGR19-76-3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 0
7 1976002232018 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 4
8 11917601T11209 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18 0 0 27
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1976002182018 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Zorunlu 2 0 0 3
2 1976002242018 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Zorunlu 3 0 0 4
3 11917601T11214 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
4 1976002282018 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
5 1976002202018 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
6 1976002222018 PAKET PROGRAMLARI-II Zorunlu 3 0 0 4
7 SEÇGR19-76-4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 0
8 1976002262018 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 19 0 0 26
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr