Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Su Ürünleri (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
1994
Kazanılan Derece
Su Ürünleri Teknikerliği
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise, Anadolu Lise, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi mezunu ve dengi okul mezunu; Eşit Ağırlık (EA) ÖSYM puanı
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yok
Program Profili
Yurdumuz üç tarafı denizlerle çevrili olup, çok sayıda göl, gölet ve akarsuda su ürünleri yetiştiriciliğine ve avcılığına uygun alanlar bulunmaktadır. Hızla artan nüfusun protein ihtiyacını karşılamak için su ürünleri önem arz etmektedir. Su ürünleri sektöründe; günümüz teknolojilerinden yararlanarak etkili iletişim kurabilen, yetiştiricilik, avcılık, pazarlama, personel yönetimi konularını tekniğine uygun yapabilecek nitelikli ara eleman gücünü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir programdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Balık çiftlikleri; Balık İşleme fabrikaları; Balık yemi üretme işletmeleri; Akvaryum balığı üretme işletmeleri; Akvaryum balığı satış işletmeleri; Balık hali; Balık perakende satış işletmeleri; Balıkçı tekneleri; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri); Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Bünyesinde (Balık Üretme Üniteleri); Üniversitelerde Su Ürünleri Fakültesi ve Deniz Bilimleri Fakültesi laboratuarları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dikey geçiş ile (Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi)
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi etkinliklerin (Ara sınav, Final sınavı, Quiz, Sözlü sınav, Rapor, Proje, Sunum) %40’ı Yarıyıl sonu etkinliklerinin (Final sınavı, Sözlü sınav, Rapor, Proje) %60’ı değerlendirmeye alınmaktadır. Bunun dışında dersten başarı için öğrencinin Yarıyıl sonu etkinliğinden 50 puanlık barajı geçmesi gerekir. Ders başarı puanı 60’dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenim dönemi (2 yıl/4 yarıyıl) boyunca 120 AKTS krediyi tamamlamış olmak; Endüstriye Dayalı Öğretim dersini başarı ile bitirmiş olmak, Mezuniyet AGNO’su 2,00 olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç.Dr. Hasan M. SARI; +90 232-3112411 ; hasan.sari@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi (Urla derslikler, Urla laboratuarlar, EGESÜF Araştırma Gemisi, Homa dalyanı, Fakülte Bornova uygulama laboratuarları); Ege Meslek Yüksekokulu derslikleri

Program Çıktıları
1Su Ürünleri alanında yetiştiricilik, avlama, işleme, laboratuar ve sağlık ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3Meslek alanında gerekli uygulamalar için el becerisine sahip olma
4Alanı ile karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme
5Edindiği bilgi ve beceri doğrultusunda mesleki ile ilgili yeni teknik ve uygulamaları anlayabilme, kavrayabilme ve uygulayabilme
6Mesleki bilgi ve uygulamalar ile ilgili düşüncelerini ve sorunları yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7Mesleği ile ilgili verileri ölçebilme, toplayabilme ve değerlendirebilme
8Mesleği ile ilgili bilgi ve teknolojiyi takip edebilme
9Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanabilme becerisine sahip olma
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1979001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1979001072010 BALIK BİYOLOJİSİ Zorunlu 1 2 0 4
3 1979001152010 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 1979001052010 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
5 1979001112010 İÇSU ORTAMLARI EKOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 3
6 1979001092010 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
7 SGEMYO-19-79-1 SEÇ.GR.SU.1.DÖN. Seçmeli - - - 4
8 1979001132010 SU ORTAMLARI BİYOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 3
9 1979001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 1979001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1979000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 1979001042010 CANLI YEM ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
3 1979001062010 DENİZ ORTAMLARI EKOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 3
4 SGEMYO-19-79-2 SEÇ.GR.SU.2.DÖN. Seçmeli - - - 7
5 1979001082010 SU BİTKİLERİ Zorunlu 1 1 0 2
6 1979001102010 SU OMURGASIZLARI Zorunlu 2 2 0 3
7 1979001122010 SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 1979001142010 SU ÜRÜNLERİNDE HİJYEN VE HASTALIK KONTROLÜ Zorunlu 1 2 0 4
9 1979000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
10 1979000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11917901T11201 AV ARAÇLARI VE AVLAMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
2 11917901T11207 BALIK BESLEME VE UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
3 11917901T11203 BALIK SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
4 11917901T11205 BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ VE POPULASYON DİNAMİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
5 11917901T11211 EKONOMİK SU OMURGALILARI Zorunlu 1 1 0 3
6 11917901T11209 İÇSU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
7 11917901T11215 MESLEKİ YABANCI DİL-I(İng.) Zorunlu 2 0 0 2
8 SGEMYO-19-79-3 SEÇ.GR.SU.3.DÖN. Seçmeli - - - 3
9 11917901T11213 SU ÜRÜNLERİ MEKANİZASYONU Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 17 11 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11917901T11202 AĞ YAPIM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 3
2 11917901T11204 AKVARYUM BALIKLARI VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
3 11917901T11206 DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
4 11917908T11220 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM Zorunlu 0 0 0 6
5 11917901T11218 MESLEKİ YABANCI DİL-II(İng.) Zorunlu 2 0 0 2
6 11917901T11208 PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 2 0 0 2
7 SGEMYO-19-79-4 SEÇ.GR.SU.4.DÖN. Seçmeli - - - 3
8 11917901T11210 SU OMURGASIZLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 2
9 11917901T11212 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 1 0 2
10 11917901T11214 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 2
11 11917901T11216 SU ÜRÜNLERİNDE İSTATİSTİK UYGULAMALAR Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 20 10 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr