Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Basım ve Yayın Teknolojileri programı, 1984 yılında Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan ilk 5 programdan biri olarak “ Matbaacılık” programı adı altında kurulmuştur. 2002 yılından itibaren Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü’ne ait binanın üst katında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Program mezunları Basım-Yayın Teknikeri ( matbaa teknikeri) unvanı almaktadır
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Basım Yayın Teknolojileri Programına; üniversite sınavı ve sınavsız geçiş ile Ticaret Meslek Liselerinin Bilgisayar, Web Tasarımı ve Ağ İşletmenliği bölümlerinden ve Endüstri Meslek Liselerinin programımız eğitimi ile doğrudan ilgili Baskı, Matbaa, cilt, Gazetecilik, Grafik Tasarımı vb. bölümlerden öğrenci kabul edilmektedir. Yüksek Öğrenim Kanunu’na göre Basım Yayın Teknolojileri Programı'na sınavsız geçiş yapacak öğrencilerin orta öğrenim alanları aşağıda listede velilmiştir. Bakı (Ofset Bakıs-Tipo Baskı), Cilt ve Serigrafi, Ciltleme ve Serigrafi, Dizgi, Fotoğraf ve Klişe, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf ve Grafik, Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Klasik Ciltcilik, Matbaa / Matbaacılık, Ofset Baskı, Ofset Baskı Serigrafi, Repredüksiyon ve Klişe, Tasarım Teknolojosi / Tasarım ve Teknolojisi, Tipo Baskı, Tipo Baskı Serigrafi, Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilişim Teknolojileri, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf ve Grafik, Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Resim (Anadolu Kız Meslek L. / Kız Meslek L.), Sanat ve Tasarım, Tasarım ve Teknolojisi / Tasarım Teknolojisi, Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek L. / Kız Meslek Lisesi),
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Basım yayın teknolojileri Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. .
Program Profili
Basım yayın Teknolojileri Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, teori derslerini Ege Meslek Yüksekokulu dersliklerinde ve uygulamalarını ise E.Ü. Basımevi Müdürlüğü atölyelerinde yapmaktadırlar. Öğrenci profilinin % 20'i meslek lisesi % 80 'i ise Ticaret meslek lisesi çıkışlı öğrenciler oluşturmaktadır. Programın toplam öğrenci kontenjanı (örgün öğretime 40 + ikinci öğretime 40) 80 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız Basım yayım ve Basın-Yayın sanayi'nin aşağıda listesi verilen birçok alanında iş bulabilmektedirler. - Basım- Yayım sanayi, (Etiket Baskı, Ofset baskı, Tifdruk baskı, Flekso Baskı, Serigrafi Baskı, Dijital baskı, Tampon Baskı, Hologram Baskı, Tekstil Baskı Sanayi ) - Basın- Yayın Sanayi, - Esnek Ambalaj Sanayi, - Kağıt-Karton Ambalaj Sanayi, - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi, - Oluklu Mukavva Sanayi, - Teneke Ambalaj Sanayi, - Reklam Sanayi dir. Bu ana sektörlerin alt gruplarına ait birçok meslek dalı da bulunmaktadır. (Yardımcı Malzeme Üreticileri, Matbaa Malzeme Tedarikçileri, Masaüstü Yayıncılık Sektörü, Makine Üreticileri, Merdane Üreticileri, Filmciler, Pantograf ve Mühürcüler, Selofan ve Lakçılar, Kutu Kesimciler, Bıçakçılar, Ciltçiler,… vb.) Mezunlarımız; Baskı Sistemleri Makine operatörü, basım ve yayın sanayi ve yan kollarında Müşteri temsilcisi, Pazarlama, Kalite kontrol teknikeri, Grafik Tasarımcı, Gazete ve dergilerde editör, olarak çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile çeşitli üniversitelerin Halkla İlişkiler, Görsel Tasarım, Gazetecilik, Güzel sanatlar fakültelerinin Grafik,Resim,Radyo- Televizyon, ciltcilikbölümlerine ve egitim Fakültelerinin Grafik öğretmenliği,Matbaa Öğretmenliği bölümlerine geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda ölçme ve değerlendirme sisteminde ; her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Sınavlar yazılı yapılmaktadır. Bazı derslerde dersin öğretim elemanı ders gereksinimine göre iki ara sınav veya ara sınava ek olarak birkaç tane kısa sınav da yapabilmektedir. Bazı derslerde ise, ara sınava ek olarak ders kapsamında proje verilmektedir. Uygulaması olan derslerde, öğrenciler dönem boyunca devam ettikleri uygulamalardan dönem sonunda sınava alınmaktadır. Uygulama sınavından "Başarılı" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına girmeye hak kazanırken, uygulama sınavından "Başarısız" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler ve uygulamadan başarısız oldukları için, dersten "Devamsız" kabul edilerek gelecek yıl dersi ve uygulamasını tekrar etmek zorunda kalırlar. Derslerin başarı notu hesaplamasında yıl içi not ortalamasının % 40'ı, yıl sonu notunun ise % 60'ı alınmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıfdan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir. Bütün derslerde devam mecburiyeti vardır, dönem içinde bir derse %30 oranında katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 2 defa [EDÖ I & EDÖ II] "30" iş günü [ toplam 60 iş günü]işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Öğr. Gör. Harun PARLAK; İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Basım yayın TeknolojileriProgramı 35100 Bornova-İzmir ; TELEFON : 0.232.311 10 10 - 5111(dahili); FAKS : 0.232.388 75 99 ; E-POSTA : harun.parlak@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımız uygulama dersleri için kendi atölyesine sahip olmayıp mesleki derslerin uygulamarı için E.Ü. Basımevi müdürlüğünün imkanlarından ve atölyelerinden yararlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Baskı işletmelerine özgü tasarım programları kullanarak tasarım yapabilme ve baskıya hazırlayabilme
2Baskı öncesi iş ve işlem basamaklarını yapabilme
3Baskı aşamasındaki işlemleri yapabilme
4Baskı sonrası işlemleri yapabilme
5Baskı malzemelerini tanıma ve işe uygun malzeme seçebilme ve baskı maliyetini hesaplayabilme.
6Dokümantasyon ve arşivleme yapabilme
7Araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme
8Yönetim Organizasyon ve takım çalışması yapabilme
9Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz biçimde ifade ederek iletişim kurabilme.
10Mesleki etik sorumluluk, çevre ve kalite bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1980001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1980001152010 BASIM İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
3 1980001132010 BASKI TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
4 1980001072010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
5 1980001092010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM-I Zorunlu 2 2 0 4
6 1980001212010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 3
7 1980001212017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
8 1980001052010 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
9 SGEMYO-19-80-1 SEÇ.GR.BAS.YAY.1.DÖN. Seçmeli - - - 2
10 1980001112010 TEMEL GRAFİK TASARIM Zorunlu 2 0 0 2
11 1980001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
12 1980001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1980000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 1980001062010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM-II Zorunlu 2 2 0 4
3 1980001212010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 3
4 1980001122010 MESLEK KİMYASI Zorunlu 2 0 0 2
5 1980001082010 OFSET BASKI SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
6 1980001102010 REPRODÜKSİYON VE RENK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
7 SGEMYO-19-80-2 SEÇ.GR.BAS.YAY.2.DÖN. Seçmeli - - - 3
8 1980001042010 TEMEL FOTOGRAFİ Zorunlu 1 1 0 4
9 1980000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
10 1980000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918001T11207 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-I Zorunlu 2 2 0 4
2 11918001T11201 CİLTLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 3
3 11918008T11218 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 3
4 11918001T11205 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 2 0 3
5 11918001T11217 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 11918001T11203 OFSET BASKI TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 2 0 3
7 SGEMYO-19-80-3-1 SEÇ.GR.BAS.YAY.3.DÖN.1KR Seçmeli - - - 2
8 SGEMYO-19-80-3-2 SEÇ.GR.BAS.YAY.3.DÖN.2KR. Seçmeli - - - 10
Toplam 12 7 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918001T11208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-II Zorunlu 2 2 0 4
2 11918008T11218 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 3
3 11918001T11206 FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ Zorunlu 3 1 0 4
4 11918001T11204 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 2 0 4
5 11918001T11212 İŞLETME ORGANİZASYONU VE MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 2 0 0 2
6 11918001T11202 MESLEK HESAPLAMALARI Zorunlu 2 0 0 3
7 11918001T11210 OFSET BASKI TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 2 0 4
8 SGEMYO-19-80-4 SEÇ.GR.BAS.YAY.4.DÖN. Seçmeli - - - 6
Toplam 14 8 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr