Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dünya Bankası desteği ile 1985 yılında kurulmuştur. Programda eğitim, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde devam etmektedir. Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı; Süt ürünleri üretim tesislerinde ara eleman gereksiniminin karşılanması için teorik ve pratik bilgi ile donanımlı teknik eleman eğitimini amaçlayan örgün öğretimde eğitim veren dört yarıyıllı bir Meslek Yüksekokulu programıdır.
Kazanılan Derece
Mezunlar "Süt Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programına, ÖSYM sınavında EA puanı ile ve Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin teknolojisi, Gıda Analizi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kontrol ve Analizleri bölümlerinden sınavsız geçiş ile kayıt gerçekleşmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yok
Program Profili
Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Süt ve ürünleri üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında ve görev yalabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, süt ve ürünlerini işleyen tüm işletmelerde, üretim departmamında veya kimya, mikrobiyoloji, kalite kontrol ve Ar-ge laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuvarlarında, Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarında görev alamaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler, Dikey Geçis Sınavına girerek Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine veya Ziraat Fakültelerinin Süt Teknolojisi Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin vize puanının %40'ı ve final puanının %60'ı toplanarak başarı notu belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Uygulamalı derslerde, uygulamadan başarılı olamayanlar final sınavına girme hakkını elde edememektedirler. Ayrıca, dersi tekrar aldığı zaman uygulamalara ve derslere davam zorunlululuğu da söz konusu olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak, ayrıca stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Pınar BALKIR, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu, Bornova, İzmir, e-mail: pinar.balkir@ege.edu.tr, tel: 0 232 311 40 31, fax: 0232 388 75 99
Bölüm Olanakları
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemelri ile donanımlı, Gıda Teknolojisi labotratuvarı, Gıda Kimya laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarlarında ve Gıda pilot tesisinde yürütülmekte ve öğrenciler süt ürünlerinin üretimni görmekte ve birebir analiz yapabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Sütün bileşimi, kimyası ve mikrobiyolojisinin teknolojik açıdan önemini kavrayabilme.
2Süt ürünlerinin üretim teknolojileri hakkında temel bilgileri edinebilme.
3Süt ve ürünlerine özgü analiz yöntemlerini uygulayabilecek duruma gelebilme.
4Sütten herhangi bir ürünün üretiminde kullanılacak alet, ekipman ve üretim hattını tanıyabilme.
5Süt ve ürünlerine ilişkin kodeks ve standartlar hakkında bilgi edinebilme.
6Süt ve süt ürünlerinde oluşabilecek kusurları tanımlayabilme, olası nedenlerini ortaya koyabilme ve gerekli önlemleri alabilme.
7Süt teknolojisi ile ilgili bilgilere ulaşabilme.
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
9Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilme.
10Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1981001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1981001112010 ÇİĞ SÜT ANALİZLERİ Zorunlu 1 1 0 2
3 1981001172010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 2
4 1981001152010 LABORATUVAR TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 3
5 1981001052010 MESLEKİ MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 3
6 1981001092010 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
7 SGEMYO-19-81-1 SEÇ.GR.SÜT.ÜR.1.DÖN. Seçmeli - - - 8
8 1981001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 1981001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 13 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1981000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 1981001172010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 2
3 1981001082010 İÇME SÜTÜ VE KONSANTRE SÜT TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
4 1981001042010 MESLEKİ MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 4
5 SGEMYO-19-81-2 SEÇ.GR.SÜT.ÜR.2.DÖN. Seçmeli - - - 6
6 1981001062010 SÜT İŞLETMELERİNDE TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 2 1 0 3
7 1981001122010 SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Zorunlu 2 2 0 4
8 1981000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
9 1981000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 14 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918101T11207 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 3
2 11918101T11219 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
3 11918108T11214 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 2
4 11918101T11201 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ I Zorunlu 2 1 0 3
5 11918101T11213 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 11918101T11209 İŞLETME YÖNETİMİ-I Zorunlu 2 0 0 4
7 11918101T11211 ÖZEL SÜT ÜRÜNLERİ Zorunlu 3 0 0 2
8 11918101T11203 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
9 SGEMYO-19-81-3 SEÇ.GR.SÜT.ÜR.3.DÖN. Seçmeli - - - 2
10 11918101T11215 SÜT MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
11 11918101T11205 SÜT YAN ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918101T11204 AMBALAJLAMA Zorunlu 2 0 0 3
2 11918108T11214 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 2
3 11918101T11202 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ II Zorunlu 2 1 0 3
4 11918101T11220 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Zorunlu 2 1 0 5
5 11918101T11210 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 2
6 11918101T11212 İŞLETME YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 3
7 SGEMYO-19-81-4 SEÇ.GR.SÜT.ÜR.4.DÖN. Seçmeli - - - 5
8 11918101T11206 TEREYAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
9 11918101T11218 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 15 4 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr