Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Endüstriyel Kalıpçılık (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Endüstriyel Kalıpçılık Programı, Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2003-2004 Eğitim Öğretim yılı başında örgün ve ikinci eğitim olarak açılmıştır.
Kazanılan Derece
Program mezunları; Ön lisans derecesini, dereceye tanınan bütün yetkileriyle almaya hak kazanır.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Endüstriyel Kalıpçılık Programı’na sınavsız geçiş yapacak öğrencilerin orta öğrenim alanları, Endüstriyel Kalıpçılık, Makine olabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Endüstriyel Kalıpçılık Programı örgün ve ikinci öğretimde eğitim vermektedir. Programda Sayısal ve Mesleki dersler ağırlıklıdır. Programın eğitim planına göre, öğrenciler ortaöğretimde aldıkları Temel ve Mesleki dersleri pekiştirmekte, Kalıpçılık Mesleği açısından bilgi ve tecrübelerini artırmaktadırlar. Mesleğin teorilerini, atölye uygulamalarında çalışarak güçlendirip, Ekip çalışması anlayışını geliştirmektedirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Endüstriyel Kalıpçılık Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. Programa yerleşebilmek için geçerli alan "Sayısal" olarak belirlenmiştir.
Program Profili
Endüstriyel Kalıpçılık Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, teori ve uygulama derslerini Ege Meslek Yüksekokulu derslik ve atölyelerinde almaktadır. Öğrenci profilinin % 100'ü Teknik ve Meslek lisesi çıkışlı öğrenciler oluşturmaktadır. Programın toplam öğrenci kontenjanı (örgün öğretime 40 + ikinci öğretime 40) 80 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunlarının istihdam alanları; Kalıp fabrikaları,Kalıp yedek parçası üreten ve pazarlayan işletmeler,Kalıp bakım atölyeleri, Kalıp tasarım firmalarıdır ( ULUSAL KALIP ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ( UKUB ) , www.ukub.org.tr internet adresinden istihdam ile ilgili daha net bilgi sahibi olabilirsiniz.). Mezunlar özel sektörde istihdam edilebildikleri gibi, kendi iş yerlerini de kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İmalat Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Makina Mühendisliği, Üretim Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilir. Mezunlar DGS ile geçiş yaptıkları bölümde okurken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne de kayıt yaptırabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda ölçme ve değerlendirme sisteminde ; her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Sınavlar yazılı yapılmaktadır. Bazı derslerde dersin öğretim elemanı ders gereksinimine göre iki ara sınav veya ara sınava ek olarak birkaç tane kısa sınav da yapabilmektedir. Bazı derslerde ise, ara sınava ek olarak ders kapsamında proje verilmektedir. Uygulaması olan derslerde, öğrenciler dönem boyunca devam ettikleri uygulamalardan dönem sonunda sınava alınmaktadır. Uygulama sınavından "Başarılı" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına girmeye hak kazanırken, uygulama sınavından "Başarısız" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler ve uygulamadan başarısız oldukları için, dersten "Devamsız" kabul edilerek gelecek yıl dersi ve uygulamasını tekrar etmek zorunda kalırlar. Derslerin başarı notu hesaplamasında yıl içi not ortalamasının % 40'ı, yıl sonu notunun ise % 60'ı alınmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıfdan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 2 defa [ EDÖ I & EDÖ II ] "20" iş günü [ toplam 40 iş günü] işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Öğr. Gör. Niyazi GÖKÇEN İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü, Ege Meslek Yüksekokulu, Endüstriyel Kalıpçılık Programı 35100 Bornova - İZMİR TELEFON : 232.311 10 10 - 2964 (dahili) FAKS : 232.388 75 99 E-POSTA : niyazi.gokcen@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Endüstriyel Kalıpçılık Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, derslerin teorilerini dersliklerde, uygulamalarını ise Ege Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Kalıp Atölyesinde gerçekleştirmektedir.

Program Çıktıları
1Matematik, temel bilimler ve teknikerlik bilgilerini Kalıpçılık alanında kullanabilme.
2Edindiği pratik ve teorik bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurup, sorun çözmede kullanabilme.
3Bir sitemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve sorunların çözümüne katkı sunabilme
4Üç boyutlu tasarım programlarından yararlanarak Kalıp tasarım becerisine sahip olabilme
5Kalıpçılık uygulamaları için gerekli olan teknikleri, araç ve makineleri kullanabilme.
6Kalıp ile ilgili problemlerinin çözümünde, Çevre, Sağlık, İş güvenliği konularını da dikkate alabilme.
7Kalite konusunda bilinçli ve problem çözmeye istekli olabilme.
8Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
9Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren bireyler olabilme.
10Endüstriyel Kalıpçılık teknikerliği mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1984001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1984001112010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I Zorunlu 2 1 0 3
3 1984001072010 FİZİK Zorunlu 3 0 0 3
4 1984001132010 MALZEME TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 0 0 2
5 1984001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3
6 SGEMYO-19-84-1 SEÇ.GR.E.KALIP.1.DÖN. Seçmeli - - - 3
7 1984001212011 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 4
8 1984001092010 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 4 2 0 6
9 1984001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 1984001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 25 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1984000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 1984001062010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II Zorunlu 2 1 0 3
3 1984001082010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM-I Zorunlu 2 1 0 2
4 1984001122010 DÖVME KALIPÇILIĞI Zorunlu 3 1 0 3
5 1984001192010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 6
6 1984001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3
7 1984001162010 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
8 1984001102010 SAC METAL KALIPÇILIK TEKNİĞİ-I Zorunlu 3 1 0 2
9 SGEMYO-19-84-2 SEÇ.GR.E.KALIP.2.DÖN. Seçmeli - - - 3
10 1984000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 1984000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 23 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918401T11201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM-II Zorunlu 3 0 0 4
2 11918401T11203 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
3 11918401T11213 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI Zorunlu 2 0 0 3
4 11918401T11207 MALZEME TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 1 0 4
5 11918401T11215 METAL ENJEKSİYON KALIPÇILIK TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
6 11918401T11211 ÖLÇME VE KONTROL Zorunlu 2 0 0 3
7 11918401T11205 SAÇ METAL KALIPÇILIK TEKNİĞİ-II Zorunlu 3 1 0 4
8 SGEMYO-19-84-3 SEÇ.GR.E.KALIP.3.DÖN. Seçmeli - - - 4
Toplam 17 3 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918401T11202 CNC ELEKTRO EREZYON Zorunlu 2 1 0 2
2 11918401T11210 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
3 11918408T11212 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 6
4 11918401T11204 İŞ KALIPLARI Zorunlu 2 0 0 2
5 11918401T11206 KAUÇUK KALIPÇILIĞI Zorunlu 3 1 0 6
6 11918401T11208 PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLAMA Zorunlu 4 2 0 6
7 SGEMYO-19-84-4 SEÇ.GR.END.KALIP.4.DÖN. Seçmeli - - - 5
Toplam 13 4 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr