Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu
Kazanılan Derece
Biyomedikal cihaz teknikeri
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek,Teknik, Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Liselerinin Elektrik ve Elektronik alan dallarından mezun öğrenciler sınavsız veya ygs ile kayıt yaptırabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
YOK
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YOK
Program Profili
Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir.Biyomedikal firmaların ve hastane teknik servislerinde teknik eleman olarak görev yapacak, aynı zamanda firmalarda cihaz tanıtım, satış ve uygulama elemanı olarakta görev yapabilecek nitelikte ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız için başlıca iş sahaları; - İlgili alanda üretim ve/veya satış yapan özel sektör firmalarının teknik servisleri veya satış bölümleri, - Kamu veya özel hastanelerin teknik servisleri, - Özel teknik servis hizmeti veren firmalardır. Bazı mezunlarımız kendi işyerlerini kurmakta, bazıları ise meslekleri dışında kalan farklı alanlarda çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mühendislik Fakültesi Biomedikal Mühendislik ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 sömestirde toplam 120 AKTS'lik ders alması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğ.Gör. Güngör Polat e-mail: gungor.polat@ege.edu.tr tel: 0232 3111469
Bölüm Olanakları
Öğrencilerimiz bölümümüz laboratuvarının yanı sıra elektronik ve bilgisayar bölümlerinin de laboratuvarlarını da kullanmaktadırlar. Ayrıca ders içi stajlarında hastanemizin değişik bölümlerinde uygulama dersi almaktadırlar.

Program Çıktıları
1Biyomedikal Cihaz Teknolojisinin gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilme.
2İnsan fizyolojik yapısı ve insandan elde edilen sinyalleri tanıma dönüşümlerini sağlama elektrik ve elektroniksel bileşenleri öğrenme ve ölçme parametrelerini açıklayarak kavrama
3Biyomedikal Cihazlardaki elektrik, elektronik, elektromekanik, hidrolik, pnomatik sistemleri tanıma, arızalarını giderebilme; sürekliliğini sağlayabilme.
4Biyomedikal Cihazların analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanabilme.
5Temel elektrik ve elektronik elemanların niteliklerini karşılaştırarak uygun donanıma karar verebilme.
6Edindiği teorik ve deneysel bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurup, sorun çözmede kullanabilme.
7Öğrendiği bilgi ve becerileri kullanarak küçük çaplı biyomedikal projelerini tasarlama, bilgisayar ile çizerek rapor hazırlama ve gerçekleştirme.
8Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini, iletişim ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini kullanabilme.
9Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilme.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
11Hastane ortamında Tıbbi Cihazların satın alma, bakım-onarım ve kullanıcı eğitimi ile ilgili konularda gerekli teknik İletişimi kurabilme.
12Tıbbi cihazların enfeksiyon, strilizasyon, tıbbi atık ve emniyet kurallarını hastane işleyişi içerisinde yürütebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1985001072010 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
2 1985001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
3 1985001092010 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 2 1 0 3
4 1985001112010 ELEKTRONİK ELEMANLAR VE ANALİZ Zorunlu 2 1 0 4
5 1985001052010 MESLEKİ MATEMATİK-I Zorunlu 3 1 0 5
6 1985001132010 SAYISAL ELEMANLAR VE ANALİZ Zorunlu 2 1 0 4
7 SGEMYO-19-85-1-1 SEÇ.GR.BİOMED.1.DÖN.2KR Seçmeli - - - 2
8 SGEMYO-19-85-1-2 SEÇ.GR.BİOMED.1.DÖN.3KR Seçmeli - - - 4
9 1985001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 1985001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1985001062010 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 2 1 0 3
2 1985001182010 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 1 1 0 2
3 1985000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
4 1985001162010 BAKIM VE SARF MALZEME Zorunlu 2 0 0 2
5 1985001212010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 5
6 1985001082010 FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 4
7 1985001042010 MESLEKİ MATEMATİK-II Zorunlu 3 1 0 4
8 SGEMYO19-85-2 SEÇ.GR.BİOMED.2.DÖN. Seçmeli - - - 2
9 1985001102010 TEKNİK SERVİS ORGANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 2
10 1985000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 1985000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 5 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918501T11203 BİYOMEDİKAL MODİFİKASYON Zorunlu 1 1 0 2
2 11918501T11209 LABORATUVAR CİHAZLARI Zorunlu 2 1 0 5
3 11918501T11201 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
4 SGEMYO-19-85-3 SEÇ.GR.BİOMED.3.DÖN. Seçmeli - - - 6
5 11918501T11211 STERİLİZASYON CİHAZLARI Zorunlu 1 1 0 4
6 11918501T11207 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI Zorunlu 3 1 0 5
7 11918501T11205 YAŞAM DESTEK CİHAZLARI Zorunlu 3 1 0 6
Toplam 15 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918501T11210 ARIZA GİDERME Zorunlu 1 1 0 2
2 11918501T11208 DESTEK SİSTEM VE CİHAZLARI Zorunlu 3 1 0 4
3 11918508T11214 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 5
4 11918501T11204 FİZİK TEDAVİ CİHAZLARI Zorunlu 1 1 0 4
5 11918501T11202 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
6 SGEMYO-19-85-4-1 SEÇ.GR.BİOMED.4.DÖN.2KR. Seçmeli - - - 2
7 SGEMYO-19-85-4-2 SEÇ.GR.BİOMED.4.DÖN.4KR. Seçmeli - - - 5
8 11918501T11212 TIBBİ BİLİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
9 11918501T11206 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 4
Toplam 16 6 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr