Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Elektrik (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
1992-1993 Öğretim yılında açılan Elektrik Programı II. Dünya Bankası Projesi kapsamında kurulmuş olup, eğitim olanakları itibari ile ülkemizin sayılı programlarından biridir. Programımız Elektrik ve Elektronik alanında hemen hemen bütün deney ve uygulamaları yaptırabilecek imkanlara sahiptir. Mevcut öğretim elemanları da I. ve II. Dünya Bankası Projeleri kapsamında yurt dışı eğitimi almışlardır.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan “Elektrik Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Elektrik Programına, Meslek liselerinin Elektrik ve Elektrik tabanlı bölümlerinden sınavsız geçiş ve ÖSYM sınavında MF puanı ile kayıt gerçekleşmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yok
Program Profili
Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, elektrik üretiminden tüketimine kadar görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan Teknikerlerimiz her sanayi kuruluşunda ve kamu sektörlerinde istihdam edilebilecek niteliktedir. Öğrencilerimiz mevcut eğitim programına göre almış oldukları zorunlu ve seçmeli derslerle Elektrik Teknikerine ihtiyaç duyulan bütün alanlarda çalışabilecek şekilde tam donanımlı olarak yetiştirilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile Mühendislik Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik-Elektronik-Haberleşme Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Elektrik Programı öğrencilerinin mezuniyet için 4 sömestirde toplam 120 AKTS'lik ders alması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Mehmet Beklergül, Koordinatör 0.232.388 75 99 - 0.232.311 14 65 - mehmet.beklergul@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Gerek yapılan projeler, ziyaretler ve gerekse mezun olan öğrencilerimizin aracılığı ile çok sayıda sanayi kuruluşu ve Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi çeşitli oda ve derneklerle işbirliği içinde öğretim yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Öğretim süreleri içinde toplam 40 iş günü olmak üzere Endüstriye Dayalı Öğretim (Staj) yapmaktadırlar. Bu konuda da pek çok özel ve kamu kuruluşundan destek alınmaktadır.

Program Çıktıları
1Elektrik ve Elektronik Teknolojisinin gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları karşılaşılacak problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilme.
2Enerji çeşitleri ve birbirine dönüşümlerini sağlayan elektrik ve elektroniksel bileşenleri tanıyabilme ve kontrolünü açıklayarak proje geliştirme ve problem çözümünde kullanabilme.
3Karmaşık olmayan elektromekanik sistemleri tanıma, projelendirebilme; arızalarını giderebilme; sürekliliğini sağlayabilme.
4Elektromekanik sistemlerin analizinde eşdeğer devre yaklaşım mantığı ve eşdeğer devre elemanlarını deneysel yaklaşımla belirleyip ölçme ve kontrol yöntemlerini kullanabilme.
5Temel elektrik ve elektronik elemanların niteliklerini karşılaştırarak uygun donanıma karar verebilme.
6Edindiği teorik ve deneysel bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurup, sorun çözmede kullanabilme.
7Alanındaki kanun ve yönetmelikleri kullanarak küçük çaplı elektrik projelerini tasarlama, bilgisayar ile çizerek tesisatlandırma ve devreye alabilme.
8Office program bileşenleri ile internet arama motorlarını, yazılı ve sözlü iletişimi, rapor hazırlama tekniklerini, iletişim ve mesleki yabancı dil yeterliliklerini kullanabilme.
9Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilme.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1986001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1986001092010 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 4
3 1986001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 4
4 1986001072010 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
5 SGEMYO-19-86-1 SEÇ.GR.ELK.1.DÖN. Seçmeli - - - 8
6 1986001112010 TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 3 1 0 4
7 1986001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 1986001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1986001082010 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 3
2 1986000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 1986001102010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 1 1 0 2
4 1986001192010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 6
5 1986001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 3
6 SGEMYO-19-86-2 SEÇ.GR.ELK.2.DÖN. Seçmeli - - - 4
7 1986001062010 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 2 1 0 3
8 1986001142010 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ Zorunlu 3 1 0 3
9 1986000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
10 1986000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 20 5 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918601T11205 ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER Zorunlu 3 1 0 4
2 11918601T11207 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE-I Zorunlu 2 1 0 3
3 11918601T11209 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 1 1 0 2
4 11918601T11211 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
5 11918601T11203 GÜÇ ELEKTRONİĞİ-I Zorunlu 2 1 0 3
6 11918601T11215 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 1 0 2
7 11918601T11201 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 2 1 0 3
8 SGEMYO-19-86-3 SEÇ.GR.ELK.3.DÖN. Seçmeli - - - 7
9 11918601T11213 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 17 9 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918601T11202 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE-II Zorunlu 2 1 0 3
2 11918601T11204 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI Zorunlu 2 0 0 4
3 11918608T11218 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 6
4 11918601T11208 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 1 0 2
5 11918601T11210 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Zorunlu 2 1 0 2
6 11918601T11212 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 3
7 11918601T11206 SARIM TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
8 SGEMYO-19-86-4 SEÇ.GR.ELK.4.DÖN. Seçmeli - - - 6
Toplam 16 6 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr