Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Gıda Teknolojisi (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Gıda Teknolojisi Programı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dünya Bankası desteği ile 1984 yılında kurulmuştur. Programda eğitim, Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde devam etmektedir. Gıda Teknolojisi Programı; gıda üretim tesislerinde ara eleman gereksiniminin karşılanması için teorik ve pratik bilgi ile donanımlı teknik eleman eğitimini amaçlayan örgün öğretimde eğitim veren dört yarıyıllık bir Meslek Yüksekokulu programıdır.
Kazanılan Derece
Mezunlar "Gıda Teknikeri" ünvanını kazanmaktadır.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Gıda Teknolojisi Programına, Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Teknolojisi, Gıda Analizi, Gıda Teknolojisi ve Gıda Kontrol ve Analizleri bölümlerinden sınavsız geçiş ve ÖSYM sınavında puanla kayıt gerçekleşmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yok.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yok.
Program Profili
Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü gıda üretimi yapan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, hammaddeden son ürüne kadar üretimin ve kalite kontrolünün her aşamasında ve görev yalabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programa her yıl, meslek lisesi ve düz lise çıkışlı 40 öğrenci kayıtlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, gıda maddeleri işleyen tüm işletmelerde, üretim departmamında veya kimya, mikrobiyoloji, kalite kontrol ve Ar-ge laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, çeşitli kamu ve özel analiz laboratuvarlarında, TÜBİTAK, Tarım İl Müdürlüğü, TSE laboratuvarlarında görev alamaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler, Dikey Geçis Sınavına girerek Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine veya Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin vize puanının %40'ı ve final puanının %60'ı toplanarak başarı notu belirlenir. Başarı notuna, ödev, proje, rapor ve quiz gibi bazı değerlendirme ölçütleri de etkilidir. Uygulamalı derslerde, uygulamadan başarılı olamayanlar final sınavına girme hakkını elde edememektedirler. Ayrıca, dersi tekrar aldığı zaman uygulamalara ve derslere davam zorunlululuğu da söz konusu olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyıldan toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak, ayrıca stajını başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Kemal KEMAHLIOĞLU, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu, Bornova, İzmir, e-mail: omer.kemal.kemahlioglu@ege.edu.tr, Tel: 0 232 311 14 60, Fax: 0232 388 75 99
Bölüm Olanakları
Gıda Teknolojisi Programı, teorik bilginin yanısıra uygulamalı eğitim de vermektedir. Derslerin uygulamaları, Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan ve gerekli alet, ekipman ve sarf malzemelri ile donanımlı, Gıda Teknolojisi labotratuvarı, Gıda Kimya laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi laboratuvarlarında ve Gıda pilot tesisinde yürütülmekte ve öğrenciler gıda maddelerinin üretimini görmekte ve bire bir analiz yapabilmektedirler.

Program Çıktıları
1Meslekle ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2Gıdaların hasat, işleme, ambalajlama, depolama ve satışta önem taşıyan özelliklerini kavrayabilme
3Gıda sektöründeki alet, ekipman ve makineleri kullanabilme
4Gıda üretim teknikleri ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olabilme
5Gıdaların kalitesine yönelik analizleri yapma ve yorumlayabilme
6Gıdaya ilişkin kodeks ile ulusal ve uluslar arası standartlar hakkında bilgi edinebilme
7Mesleki araştırma yeteneklerini geliştirebilme
8Araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme
9Yönetim ve organizasyon yeteneklerini geliştirebilme
10Yaratıcılık becerilerini geliştirebilme
11Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, mesleki etik değerler ile kalite ve güvenlik bilincine sahip olabilme
12Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1989001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 11918908T11123 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 6
3 1989001092010 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER-I Zorunlu 2 0 0 3
4 1989001212010 İŞLETME YÖNETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 3
5 1989001072010 KİMYA-I Zorunlu 2 2 0 3
6 1989001052010 MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 3
7 SGEMYO-19-89-1 SEÇ.GR.GIDA.1.DÖN. Seçmeli - - - 6
8 1989001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 1989001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1989000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 1989001102010 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 3 0 5
3 1989001112010 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 1989001082010 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER-II Zorunlu 2 0 0 4
5 1989001162010 İŞLETME YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 3
6 1989001062010 KİMYA-II Zorunlu 2 2 0 3
7 1989001042010 MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 3
8 SGEMYO-19-89-2 SEÇ.GR.GIDA.2.DÖN. Seçmeli - - - 3
9 1989000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
10 1989000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22 5 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918901T11209 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 4
2 11918901T11211 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 4
3 11918901T11207 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
4 11918901T11201 GIDA KİMYASI Zorunlu 2 1 0 4
5 11918901T11203 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 3 0 5
6 SGEMYO-19-89-3 SEÇ.GR.GIDA.3.DÖN. Seçmeli - - - 4
7 11918901T11205 TAHIL TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 1 0 4
Toplam 12 9 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11918908T11218 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 6
2 11918901T11204 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 1 0 3
3 11918901T11210 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 2
4 11918901T11206 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 1 0 3
5 11918901T11208 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 1 1 0 3
6 SGEMYO-19-89-4 SEÇ.GR.GIDA.4.DÖN. Seçmeli - - - 10
7 11918901T11202 SÜT TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 9 5 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr