Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ege Meslek Yüksekokulu - Grafik Tasarımı (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2006-2007 Eğitim-Öğretim döneminde Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi Programı olarak açılmıştır. İzmir Ticaret Odası, ARED(Açıkhava Reklamcıları Derneği), Say Reklamcılık, Yapı Dekorasyon, Proje Taahhüt San. Tic. A.Ş. ile İzmir Reklamcılar Derneği destekleriyle sektöre ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 2009-2010 Eğitim-Öğretim döneminde YÖK'nun aldığı kararla Grafik Tasarım Programı adıyla eğitim öğretime devam edilmektedir.
Kazanılan Derece
Program mezunları Grafik tasarımı teknikerliği ünvanı almaktır.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Baskı(Ofset Baskı – Tipo Baskı) Cilt ve Serigrafi Dizgi Fotoğraf ve Klişe Fotoğrafçılık Grafik ve Fotoğraf Grafik / Grafik Sanatları Grafik Tasarım Klasik Ciltçilik Matbaa / Matbaacılık Ofset Baskı Serigrafifi Reprodüksiyon ve Klişe Tasarım Teknolojisi Tipo Baskı Serigrafi Resim (Anadolu Kız Meslek / Kız Meslek) Sanat Tasarım Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek / Kız Meslek)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Grafik Tasarımı Programı'na kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ortaöğretim programını bitirmeleri gerekmektedir. Meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin sınavsız geçiş yapabilmek için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim program mezunu olmaları gerekmektedir. .
Program Profili
Grafik Tasarım Programı'nda öğrenim gören öğrenciler, teori derslerini Ege Meslek Yüksekokulu dersliklerinde uygulamalarını ise bilgisayar laboratuvarlarında ve program atölyelerinde yapmaktadırlar.. Öğrenci profilinin yaklaşık %100 meslek lisesi çıkışlı öğrencilerden oluşmaktadır.Programın toplam öğrenci kontenjanı (örgün öğretime) 40 öğrencidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız reklam sektöründe , basım yayın sektöründe v.b geniş alanlarda çalışma imkanı bulmaktadır. Özellikle reklam üretim ve tasarımı ile ilgili işletmelerde ve baskı işletmelerinde uygun işlerde istihdam adilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile çeşitli üniversitelerin Fotoğraf Fotoğraf ve Video Grafik Grafifik Sanatlar ve Grafifik Tasarım Grafik Sanatları Grafik Tasarım Grafik Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı İletişim Tasarımı İletişim ve Tasarım
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda ölçme ve değerlendirme sisteminde ; her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Sınavlar yazılı yapılmaktadır. Bazı derslerde dersin öğretim elemanı ders gereksinimine göre iki ara sınav veya ara sınava ek olarak birkaç tane kısa sınav da yapabilmektedir. Bazı derslerde ise, ara sınava ek olarak ders kapsamında proje verilmektedir. Uygulaması olan derslerde, öğrenciler dönem boyunca devam ettikleri uygulamalardan dönem sonunda sınava alınmaktadır. Uygulama sınavından "Başarılı" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına girmeye hak kazanırken, uygulama sınavından "Başarısız" olan öğrenciler dönem sonu sınavlarına giremezler ve uygulamadan başarısız oldukları için, dersten "Devamsız" kabul edilerek gelecek yıl dersi ve uygulamasını tekrar etmek zorunda kalırlar. Derslerin başarı notu hesaplamasında yıl içi not ortalamasının % 40'ı, yıl sonu notunun ise % 60'ı alınmaktadır. Öğrencilerin bir üst sınıfdan ders alabilmeleri için 1. yıl AGNO ortalamasının 1.80' den büyük olması ve mezun olabilmesi için bütün derslerden başarılı olmalı ve AGNO ortalaması en az 2.00 olması gerekmektedir. Bütün derslerde devam mecburiyeti vardır, dönem içinde bir derse %30 oranında katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 2 defa [EDÖ I & EDÖ II] "20" iş günü [ toplam 60 iş günü]işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar .
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM KOORDİNATÖRÜ : Öğr. Gör. HabibeMERSİN; İLETİŞİM : Ege Üniversitesi Kampüsü Ege Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı 35100 Bornova-İzmir ; TELEFON : 0.232.311 14 70 (dahili); FAKS : 0.232.388 75 99 ; E-POSTA :habibe .hekimoglu@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Grafik Tasarım Atölyesi, Sign Atölyesi, Serigrafi ve Dijital Baskı Atölyesi, Çizim Atölyesi ve Ege Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarları

Program Çıktıları
1Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım alanlarındaki temel kavramları kavramak.
2Tasarım ve sanat dilini kullanarak görsel iletişim sorunları için alternatif çözümler yaratabilmek.
3Grafik tasarım ürünlerinde ve grafik sanatlarda kullanılan malzeme bilgisine sahip olmak.
4Tasarımlarda kullanacak özgün fotograf, görüntü ve uygun tipografiyi oluşturabilmek.
5Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek.
6 Taslakları uygulayabileceği teknik yetkinliğe kavuşmak, tasarım için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek.
7Titiz ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmak.
8Duygu ve düşüncelerini baskıresim, fotograf vb. yöntemlerle estetik düzeyde anlatabilmek.
9 Etik değerlere bağlı kalmak. Sosyal adaleti, kalite kültürünü ve kültürel değerleri korumak.
10Yaşam boyu öğrenme isteği taşımak ve buna zaman ayırmak.
11Farklı kişi ve guruplarla uyumlu çalışabilmek.
12Ülke sorunlarına karşı duyarlı olmak.
13Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1991001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 1991001332018 BİLGİSAYAR DEST. GRAFİK TAS.-I Zorunlu 2 2 0 4
3 1991001072010 DESEN Zorunlu 2 2 0 4
4 1991001192010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 2
5 1991001052010 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
6 SEÇGR19-91-1 SEÇGR19-91-1 Seçmeli - - - 4
7 1991001232018 TEMEL TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
8 1991001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 1991001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 6 0 27
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1991001162018 AMBALAJ TASARIMI I Zorunlu 2 2 0 4
2 1991000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
3 1991001202018 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TAS.-II Zorunlu 2 2 0 4
4 1991001192010 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I Zorunlu 0 0 0 2
5 1991001242018 İLLUSTRASYON Zorunlu 2 2 0 4
6 SEÇGR19-91-2 SEÇGR19-91-2 Seçmeli - - - 6
7 1991000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
8 1991000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
9 1991001042010 YAZI VE TİPOGRAFİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 14 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1991002232018 AMBALAJ TASARIMI II Zorunlu 3 1 0 4
2 1991002172018 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 2
3 1991002252018 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TAS.-III Zorunlu 3 1 0 4
4 11919108T11214 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 2
5 1991002152018 GÖRSEL TASARIM-I Zorunlu 3 1 0 4
6 1991002192018 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-I Zorunlu 2 2 0 4
7 11919101T11205 MESLEKİ GELİŞİMLER Zorunlu 2 0 0 0
8 11919101T11203 ÖZGÜN BASKI-I Zorunlu 3 1 0 4
9 SEÇGR19-91-3 SEÇGR19-91-3 Seçmeli - - - 4
Toplam 17 7 0 28
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 11919108T11214 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II Zorunlu 0 0 0 2
2 1991002342018 GÖRSEL TASARIM-II Zorunlu 3 1 0 5
3 1991002302018 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-II Zorunlu 2 2 0 4
4 11919101T11210 ÖZGÜN BASKI-II Zorunlu 2 2 0 4
5 11919101T11206 PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 1 1 0 2
6 SEÇGR19-91-4 SEÇGR19-91-4 Seçmeli - - - 4
7 1991002262018 WEB TASARIM Zorunlu 2 2 0 4
8 1991002282018 YAYIN GRAFİĞİ Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 13 9 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr