Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Aliağa Meslek Yüksekokulu - Metalurji - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Aliağa Meslek Yüksekokulu, YÖK 19.12.2013 tarih ve 16503 sayılı yazısı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine göre kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Metalurji Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alması veya Meslek Liselerinin aynı bölümlerinden sınavsız geçiş yapmaları mümkündür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her Akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Metalurji Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Metalurji Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.
Program Profili
Metalurji Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye ve mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip teknik ara eleman yetiştirme programıdır. Bu vasıflardaki bir eleman bazı küçük veya orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilmektedir. Metalurji programının uygulama alanları geleneksel yöntemlerden bilgisayar destekli üretim ve denetim teknolojilerine doğru gelişmektedir. Bu geçiş süresi görevini üstlenecek kurum Meslek Yüksekokullarıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait makine atelye ve işletmelerinde, - Fabrikaların üretim atelye ve laboratuvarlarında , - Metalurji alanında proje üreten ve taahhüt işi yapan firmalarda -Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında , - Hava meydanlarında, - Deniz liman işletmelerinde, - Büyük gemilerde, - Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakülterde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planına ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Selin KAYA Ege Üni. Aliağa M.Y.O. – Metalurji Programı Aliağa-İZMİR Tel: 0-232-6160671 Fax: 0-232-6161225 e-mail: vacide.selin.kaya@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımızda ,bir kadrolu Öğretim Görevlisi ile sözleşmeli öğretim görevlileri ders vermektedir. Bir Makine Atelyesi ve bir Kaynak Atelyesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Makine resmini okuyan, makine elemanlarının resimlerini kurallarına uygun şekilde geleneksel yöntemlerle veya bilgisayarla çizen,
2Talaşlı ve Talaşsız İmalat yöntemlerini bilen,
3Metalurji alanında ölçme ve kalite kontrol işlemlerini yapan
4Malzemeyi tanıyıp, ısıl işlemi bilen, imalat için uygun malzemeyi seçen
5Temel fen bilimi ilkelerini metalurji alanında uygulayıp, katı, sıvı ve gaz mekaniğini bilen, hareket ve güç iletimi hesaplarını yapabilen
6Sanayide kullanılan konum, hız, basınç, kuvvet vb. ölçüm aletlerini tanıyıp, çalışma sistemlerini açıklayan
7açıklayan Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilen
8Malzemelerin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplayan,
9Malzemenin mikro yapısını gerekli materyal ve metotları kullanarak inceleyebilir, yorumlayabilir.
10Malzeme özelliklerinin tespitinde kullanılan tahribatlı ve tahribatsız malzeme muayene yöntemlerinin bilir ve uygulayabilir.
11Malzeme türlerini tanır, üretim yöntemlerini bilir.
12Bilgisayarla yazı yazan, sunum hazırlayan, veri tabanı dosyaları oluşturan,
13Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken metalurji teknikerleri yetiştirmek.
14

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9021001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 9021001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
3 9021001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
4 9021001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
5 9021001052010 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 0 2
6 9021001052010 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 0 2
7 9021001052010 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 0 2
8 9021001052010 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 0 2
9 9021001092010 KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
10 9021001092010 KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
11 9021001092010 KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
12 9021001092010 KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
13 9021001132010 MALZEME-I Zorunlu 2 0 0 2
14 9021001132010 MALZEME-I Zorunlu 2 0 0 2
15 9021001132010 MALZEME-I Zorunlu 2 0 0 2
16 9021001132010 MALZEME-I Zorunlu 2 0 0 2
17 9021001072010 MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 2
18 9021001072010 MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 2
19 9021001072010 MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 3
20 9021001072010 MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 3
21 9021001112010 METALURJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
22 9021001112010 METALURJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
23 9021001112010 METALURJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
24 9021001112010 METALURJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
25 9021001192010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
26 9021001192010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
27 9021001192010 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
28 2604001112017 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
29 9021001152010 STATİK VE MUKAVEMET Zorunlu 2 1 0 3
30 9021001152010 STATİK VE MUKAVEMET Zorunlu 2 1 0 3
31 9021001152010 STATİK VE MUKAVEMET Zorunlu 2 1 0 3
32 2604001132017 STATİK VE MUKAVEMET Zorunlu 2 1 0 4
33 9021001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
34 9021001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
35 9021001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
36 9021001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
37 9021001172010 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
38 9021001172011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
39 9021001172010 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
40 9021001172010 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
41 9021001032010 YABANCI DİL -I Zorunlu 4 0 0 4
42 9021001032010 YABANCI DİL -I Zorunlu 4 0 0 4
43 9021001032010 YABANCI DİL -I Zorunlu 4 0 0 4
44 9021001032010 YABANCI DİL -I Zorunlu 4 0 0 4
45 9021001212010 YÖNLENDİRİMİŞ ÇALIŞMA-I Zorunlu 0 4 0 4
46 9021001212010 YÖNLENDİRİMİŞ ÇALIŞMA-I Zorunlu 0 4 0 4
47 9021001212010 YÖNLENDİRİMİŞ ÇALIŞMA-I Zorunlu 0 4 0 4
48 9021001212010 YÖNLENDİRİMİŞ ÇALIŞMA-I Zorunlu 0 4 0 4
Toplam 80 28 0 120
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9021000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9021000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 9021000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
4 9021000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
5 9021001042010 BİLGİSAYAR- II Zorunlu 1 1 0 2
6 9021001042010 BİLGİSAYAR- II Zorunlu 1 1 0 2
7 9021001042010 BİLGİSAYAR- II Zorunlu 1 1 0 2
8 9021001042010 BİLGİSAYAR- II Zorunlu 1 1 0 2
9 9021001082010 CEVHER HAZIRLAMA Zorunlu 2 1 0 2
10 9021001082010 CEVHER HAZIRLAMA Zorunlu 2 1 0 2
11 9021001082010 CEVHER HAZIRLAMA Zorunlu 2 1 0 3
12 2604001242017 CEVHER HAZIRLAMA Zorunlu 2 1 0 4
13 9021001062010 MALZEME- II Zorunlu 2 0 0 2
14 9021001062010 MALZEME- II Zorunlu 2 0 0 2
15 9021001062010 MALZEME- II Zorunlu 2 0 0 2
16 2604001222017 MALZEME-II Zorunlu 2 0 0 3
17 9021001162010 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
18 9021001162010 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
19 9021001162010 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
20 9021001162010 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
21 9021001122010 POLİMERİK MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
22 9021001122010 POLİMERİK MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
23 9021001122010 POLİMERİK MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
24 9021001122010 POLİMERİK MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
25 9021001102010 SERAMİK MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
26 9021001102010 SERAMİK MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
27 9021001102010 SERAMİK MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
28 9021001102010 SERAMİK MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
29 9021001192010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
30 9021001192010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
31 9021001192010 STAJ Zorunlu 0 0 0 3
32 19012101T11120 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 2
33 19012101T11120 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 2
34 19012101T11120 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 3
35 19012101T11120 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 3
36 9021000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
37 9021000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
38 9021000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
39 9021000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
40 9021000962010 YABANCI DİL -II Zorunlu 4 0 0 4
41 9021000962010 YABANCI DİL -II Zorunlu 4 0 0 4
42 9021000962010 YABANCI DİL -II Zorunlu 4 0 0 4
43 9021000962010 YABANCI DİL -II Zorunlu 4 0 0 4
44 2604001262017 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-II Zorunlu 0 4 0 4
45 9021001182010 YÖNLENDİRİMİŞ ÇALIŞMA-II Zorunlu 0 4 0 4
46 9021001182010 YÖNLENDİRİMİŞ ÇALIŞMA-II Zorunlu 0 4 0 4
47 9021001182010 YÖNLENDİRİMİŞ ÇALIŞMA-II Zorunlu 0 4 0 3
Toplam 84 28 0 120
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9021002212011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 1 3
2 9021002212011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 1 5
3 9021002212011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 1 3
4 9021002212011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 2 0 1 3
5 9021002052010 ÇELİKLER VE ISIL İŞLEMLER Zorunlu 2 2 0 6
6 9021002052010 ÇELİKLER VE ISIL İŞLEMLER Zorunlu 2 2 0 6
7 9021002052010 ÇELİKLER VE ISIL İŞLEMLER Zorunlu 2 2 0 6
8 9021002052010 ÇELİKLER VE ISIL İŞLEMLER Zorunlu 2 2 0 6
9 9021002072010 DEMİR-ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
10 9021002072010 DEMİR-ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
11 9021002072010 DEMİR-ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
12 9021002072010 DEMİR-ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
13 9021002012010 KOMPOZİT MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
14 9021002012010 KOMPOZİT MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
15 9021002012010 KOMPOZİT MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
16 9021002012010 KOMPOZİT MALZEMELER Zorunlu 2 0 0 2
17 9021002032010 KOROZYON Zorunlu 2 2 0 6
18 9021002032010 KOROZYON Zorunlu 2 2 0 6
19 9021002032010 KOROZYON Zorunlu 2 2 0 6
20 9021002032010 KOROZYON Zorunlu 2 2 0 6
21 9021002132010 MEKANİK METALURJİ-I Zorunlu 2 0 0 2
22 9021002132010 MEKANİK METALURJİ-I Zorunlu 2 0 0 2
23 9021002132010 MEKANİK METALURJİ-I Zorunlu 2 0 0 2
24 9021002132010 MEKANİK METALURJİ-I Zorunlu 2 0 0 2
25 9021002112010 REFRAKTERLER VE ENDÜSTRİ FIRINLARI Zorunlu 2 0 0 2
26 9021002112010 REFRAKTERLER VE ENDÜSTRİ FIRINLARI Zorunlu 2 0 0 2
27 9021002112010 REFRAKTERLER VE ENDÜSTRİ FIRINLARI Zorunlu 2 0 0 2
28 9021002112010 REFRAKTERLER VE ENDÜSTRİ FIRINLARI Zorunlu 2 0 0 2
29 19012101T11219 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
30 19012101T11219 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
31 19012101T11219 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
32 19012101T11219 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
33 9021002152010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-III Zorunlu 0 4 0 4
34 9021002152010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-III Zorunlu 0 4 0 4
35 9021002152010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-III Zorunlu 0 4 0 4
36 9021002152010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-III Zorunlu 0 4 0 4
Toplam 60 36 4 122
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9021002142010 BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
2 9021002142010 BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
3 9021002142010 BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
4 9021002142010 BİRLEŞTİRME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
5 9021002082010 DEMİR DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
6 9021002082010 DEMİR DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
7 9021002082010 DEMİR DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
8 9021002082010 DEMİR DIŞI METALLERİN ÜRETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
9 9021002092010 DÖKÜM PRENSİPLERİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
10 9021002182011 DÖKÜM PRENSİPLERİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
11 9021002092010 DÖKÜM PRENSİPLERİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
12 9021002092010 DÖKÜM PRENSİPLERİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
13 9021002062010 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
14 9021002062010 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
15 9021002062010 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
16 9021002062010 İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
17 9021002042010 İŞ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
18 9021002042010 İŞ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
19 9021002042010 İŞ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
20 9021002042010 İŞ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
21 9021002022010 KALİTE KONTROL VE STANDARTLARI Zorunlu 2 0 0 2
22 9021002122010 MEKANİK METALURJİ-II Zorunlu 2 0 0 4
23 9021002122010 MEKANİK METALURJİ-II Zorunlu 2 0 0 4
24 9021002122010 MEKANİK METALURJİ-II Zorunlu 2 0 0 4
25 9021002122010 MEKANİK METALURJİ-II Zorunlu 2 0 0 4
26 SEÇ-I-METALURJİ SEÇMELİ -I- METALURJİ Seçmeli - - - 2
27 SEÇ-I-METALURJİ SEÇMELİ -I- METALURJİ Seçmeli - - - 2
28 SEÇ-I-METALURJİ SEÇMELİ -I- METALURJİ Seçmeli - - - 2
29 9021002102010 TALAŞLI İMALAT Zorunlu 1 1 0 4
30 9021002102010 TALAŞLI İMALAT Zorunlu 1 1 0 4
31 9021002102010 TALAŞLI İMALAT Zorunlu 1 1 0 4
32 9021002102010 TALAŞLI İMALAT Zorunlu 1 1 0 4
33 9021002162010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-IV Zorunlu 0 4 0 4
34 9021002162010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-IV Zorunlu 0 4 0 4
35 9021002162010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-IV Zorunlu 0 4 0 4
36 9021002162010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA-IV Zorunlu 0 4 0 4
Toplam 54 34 0 120
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr