Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Aliağa Meslek Yüksekokulu - Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
1987-1988 eğitim öğretim yılında Dünya Bankası teknik desteği ile Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretime başlayan bölümümüz, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Aliağa Meslek Yüksekokulu’nda faaliyetlerine devam etmektedir. Rafineri ve Petrokimya Programı sektörün gereksinimlerini karşılamak amacı ile öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Rafineri ve Petrokimya Teknikeri
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sınavsız Geçiş ve Say-1
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
-
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
-
Program Profili
Rafineri ve Petro Kimya Programının Amacı; • Mühendislerin planları doğrultusunda ham petrolün arıtılarak çeşitli petrol ürünlerinin (benzin, mazot, motorin vb.) elde edilmesi için yapılacak işlemleri uygulayan, • Petrol ürünü elde edilmesi sürecinde kullanılacak katkı maddelerinin standartlara uygunluğunu test ederek ve uygunluğunu sağlayan, • Arıza bulma aletleri ile sistemin sürekliliğini sağlayıcı önlemleri alan, • Elde edilen petrol ürünlerinin kalite kontrolünü yapabilen • Özetle; Ham petrolün işlenmesi ve çeşitli petrol ürünlerinin elde edilmesinde çalışacak nitelikli eleman gücünü yetiştirmektir. Rafineri ve Petrokimya sektörüne uyum sağlayabilecek bilgili, becerili ve iletişim olanaklarını iyi kullanabilen "Rafineri Teknikeri " yetiştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Rafineri ve petrokimya teknikeri kimya mühendisinin yönetimi ve denetimi altında, ham petrolün çeşitli aşamalarda yapılan işlemlerle arıtılması ve petrol ürünlerinin elde edilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür. Bunun için kullanılan katkı maddelerini ve bunlarla elde edilen ürünün standartlara uygunluğunun kontrolü için testler yapar; kimya mühendisine araştırmalarında yardımcı olur.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Fen Fakülteleri: Kimya Bölümü Mühendislik Fakültesi: Kimya Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümleri
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü veya yazılı sınavlar üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve EDÖ stajlarını(4 haftalık 2 ayrı staj olacak şekilde) başarılı bir şekilde tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Öğretim Görevlisi Necla Kırcalı Gürsoy, Koordinatör Tel: 0232 616 0671/118 e-posta: necla.kircali.gursoy@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Rafineri ve Petrokimya Programında, eğitim gören öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmek ve bu konuda proje üretmelerini sağlayabilecek Dünya Bankası desteğiyle kurulmuş olan rafineri laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Proses işlemlerinde potansiyel tehlikeleri saptayabilme ve bunlardan kaçınabilmek için kabul görmüş metodları uygulayabilme.
2Kütle dengesinin prensiblerini açıklayabilme ve proses işlemlerinde bu konudaki uygulamaları yorumlayabilme.
3Akışkanlar mekaniği ve akışkanın taşınma prensiblerini bilme ve proses işlemlerinde bu konudaki uygulamaları yorumlayabilme.
4Polimer teknolojisi prensiblerini bilme ve bu konudaki uygulamaları yorumlayabilme.
5Proses işlemlerinde ısı aktarım prensiblerini bilme ve bu konudaki uygulamaları yorumlayabilme.
6Farklı tipteki kimyasal reaktörleri ve kontrol sistemlerini tanımlayabilme ve kullanabilme.
7Proses aygıtlarını hatasız kullanabilme.
8Ölçme aygıtlarını, tipik akış diyagramlarını okuyabilme ve kalibrasyonlarını yapabilme; önemli bileşenleri tanıyabilme, bunların fonksiyonlarını açıklayabilme.
9Buhar, basınçlı hava, vakum ve gaz işlemleri, su testi, soğutma ve atık su uygulaması gibi işletme sistemlerinin fonksiyonlarını açıklayabilme,kullanabilme ve hataları hata tespit prensiblerini kullanarak giderebilme.
10Çeşitli mühendislik malzemelerini tanımlayabilme, kullanabilme.
11Proje kapsamında yapılan çalışmalarda ekonomik verileri yorumlayarak sonuca gidebilme.
12Temel işlemlerde sonuca giden gerekli verileri girebilmek için bilgisayar kullanabilme.
13Ürün kalitesini korumak için kalite kontrol verilerini değerlendirebilme ve kalite kontrol ve analiz için gerekli örnekleri temin edebilme.
14Atık malzemelerin bertarafı için kabul görmüş teknikleri uygulayabilme ve çevresel risk olduğunda kurallarla belirlenmiş acil durum eylemlerini alabilme.
15Sözel ve yazılı olarak basit raporları sunabilme.
16Ekipte diğer personellerle çalışabilme ve denetleyebilme.
17Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken metalurji teknikerleri yetiştirmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1963001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 1963001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 1963001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 1963001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
5 1963001152010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
6 1963001152010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
7 1963001152010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
8 1963001152010 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
9 1963001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 0
10 1963001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 0
11 1963001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 0
12 1963001072009 GENEL KİMYA I Zorunlu 3 0 0 4
13 1963001072009 GENEL KİMYA I Zorunlu 3 0 0 4
14 1963001072009 GENEL KİMYA I Zorunlu 3 0 0 3
15 1963001072009 GENEL KİMYA I Zorunlu 3 0 0 3
16 1963001132010 İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Zorunlu 1 1 0 3
17 1963001132010 İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Zorunlu 1 1 0 3
18 1963001132010 İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Zorunlu 1 1 0 2
19 1963001132010 İŞ GÜVENLİĞİ VE İLK YARDIM Zorunlu 1 1 0 2
20 1963001172009 KİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 5
21 1963001172009 KİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 5
22 1963001172009 KİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 5
23 2605001012017 KİMYASAL ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 3
24 1963001052009 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 2
25 1963001052009 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 2
26 1963001052009 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 2
27 1963001052009 MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 2
28 2605001032017 STAJ Zorunlu 0 0 0 2
29 1963001092010 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 3
30 1963001092010 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 3
31 1963001092010 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 3
32 1963001092010 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 3
33 1963001112010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
34 1963001112010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
35 1963001112010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
36 1963001112010 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
37 1963001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
38 1963001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
39 1963001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
40 1963001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
41 1963001232011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2
42 1963001232011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2
43 1963001232011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2
44 1963001232011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 1 0 2
45 1963001032009 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 2
46 1963001032009 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 2
47 1963001032009 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
48 1963001032009 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 96 20 0 120
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1963000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 1963000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 1963000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 1963000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
5 1963001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 3
6 1963001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 3
7 1963001192009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-I (E.D.Ö) Zorunlu 0 0 0 3
8 1963001182009 GENEL KİMYA II Zorunlu 2 0 0 3
9 1963001182009 GENEL KİMYA II Zorunlu 2 0 0 3
10 1963001182009 GENEL KİMYA II Zorunlu 2 0 0 3
11 1963001182009 GENEL KİMYA II Zorunlu 2 0 0 3
12 1963001062009 KİMYASAL PROSES İLKELERİ Zorunlu 1 1 0 3
13 1963001062009 KİMYASAL PROSES İLKELERİ Zorunlu 1 1 0 3
14 1963001062009 KİMYASAL PROSES İLKELERİ Zorunlu 1 1 0 2
15 2605001022017 KİMYASAL PROSES İLKELERİ Zorunlu 1 1 0 3
16 1963001122009 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 1 1 0 3
17 1963001122009 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 1 1 0 3
18 1963001122009 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 1 1 0 2
19 2605001042017 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 1 1 0 3
20 1963001042009 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2
21 1963001042009 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2
22 1963001042009 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2
23 1963001042009 MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2
24 1963001142009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
25 1963001142009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
26 1963001142009 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
27 2605001062017 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 3
28 1963001102009 PROSES ÖLÇME TEKNİĞİ- I Zorunlu 2 1 0 3
29 1963001102009 PROSES ÖLÇME TEKNİĞİ- I Zorunlu 2 1 0 3
30 1963001102009 PROSES ÖLÇME TEKNİĞİ- I Zorunlu 2 1 0 3
31 1963001102009 PROSES ÖLÇME TEKNİĞİ- I Zorunlu 2 1 0 3
32 1963001082009 RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
33 1963001082009 RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
34 1963001082009 RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
35 1963001082009 RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
36 11916301T11122 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2
37 11916301T11122 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2
38 11916301T11122 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2
39 11916301T11122 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 1 0 2
40 1963000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
41 1963000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
42 1963000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
43 1963000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
44 1963000962009 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 2
45 1963000962009 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 2
46 1963000962009 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
47 1963000962009 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 80 20 0 120
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1963002112009 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
2 1963002112009 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
3 1963002112009 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
4 1963002112009 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
5 1963002212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 0
6 1963002212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 0
7 1963002212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 0
8 1963002172009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 0 0 2
9 1963002172009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 0 0 2
10 1963002172009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 0 0 2
11 1963002172009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ Zorunlu 2 0 0 2
12 1963002052009 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
13 1963002052009 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
14 1963002052009 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
15 1963002052009 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
16 1963002132009 ISI AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
17 1963002132009 ISI AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
18 1963002132009 ISI AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
19 1963002132009 ISI AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
20 1963002092009 İŞL. EKİPMANI VE KULL. Zorunlu 2 2 0 4
21 1963002092009 İŞL. EKİPMANI VE KULL. Zorunlu 2 2 0 4
22 1963002092009 İŞL. EKİPMANI VE KULL. Zorunlu 2 2 0 4
23 1963002092009 İŞL. EKİPMANI VE KULL. Zorunlu 2 2 0 4
24 1963002012009 PETROKİMYA TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
25 1963002012009 PETROKİMYA TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
26 1963002012009 PETROKİMYA TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
27 1963002012009 PETROKİMYA TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
28 1963002152009 POLİMER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
29 1963002152009 POLİMER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
30 1963002152009 POLİMER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
31 1963002152009 POLİMER TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
32 1963002032009 PROSES ÖLÇME TEK. II Zorunlu 1 1 0 3
33 1963002032009 PROSES ÖLÇME TEK. II Zorunlu 1 1 0 3
34 1963002032009 PROSES ÖLÇME TEK. II Zorunlu 1 1 0 3
35 1963002032009 PROSES ÖLÇME TEK. II Zorunlu 1 1 0 3
36 SGEMYO-19-63-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
37 SGEMYO-19-63-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
38 SGEMYO-19-63-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
39 SGEMYO-19-63-1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 2
40 1963002072009 SU VE END. KUL. Zorunlu 2 0 0 2
41 1963002072009 SU VE END. KUL. Zorunlu 2 0 0 2
42 1963002072009 SU VE END. KUL. Zorunlu 2 0 0 2
43 1963002072009 SU VE END. KUL. Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 64 36 0 120
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 1963002142009 ATIK GİDERME Zorunlu 1 1 0 2
2 1963002142009 ATIK GİDERME Zorunlu 1 1 0 2
3 1963002142009 ATIK GİDERME Zorunlu 1 1 0 2
4 2605002062017 ATIK GİDERME Zorunlu 1 1 0 3
5 1963002122009 DOĞAL GAZ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
6 1963002122009 DOĞAL GAZ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 1963002122009 DOĞAL GAZ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 2605002042017 DOĞALGAZ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
9 1963002212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 3
10 1963002212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 3
11 1963002212009 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM-II (E.D.Ö.) Zorunlu 0 0 0 3
12 1963002082009 İŞ PRATİĞİ VE DANIŞMANLIK Zorunlu 1 1 0 3
13 1963002082009 İŞ PRATİĞİ VE DANIŞMANLIK Zorunlu 1 1 0 3
14 1963002082009 İŞ PRATİĞİ VE DANIŞMANLIK Zorunlu 1 1 0 3
15 1963002082009 İŞ PRATİĞİ VE DANIŞMANLIK Zorunlu 1 1 0 3
16 1963002022009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
17 1963002022009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
18 1963002022009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
19 2605002022017 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
20 1963002062009 KİMYASAL REAKTÖRLER Zorunlu 2 2 0 5
21 1963002062009 KİMYASAL REAKTÖRLER Zorunlu 2 2 0 5
22 1963002062009 KİMYASAL REAKTÖRLER Zorunlu 2 2 0 5
23 1963002062009 KİMYASAL REAKTÖRLER Zorunlu 2 2 0 5
24 1963002042009 KOROZYON ÖNLEME TES. VE DEN. Zorunlu 2 2 0 5
25 1963002042009 KOROZYON ÖNLEME TES. VE DEN. Zorunlu 2 2 0 5
26 1963002042009 KOROZYON ÖNLEME TES. VE DEN. Zorunlu 2 2 0 5
27 1963002042009 KOROZYON ÖNLEME TES. VE DEN. Zorunlu 2 2 0 5
28 1963002102009 KÜTLE AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
29 1963002102009 KÜTLE AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
30 1963002102009 KÜTLE AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
31 1963002102009 KÜTLE AKTARIM İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
32 1963002162009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
33 1963002162009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
34 1963002162009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
35 1963002162009 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 52 36 0 120
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr