Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Çocuk Gelişimi(İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Kazanılan Derece
ÇOCUK GELİŞİMİ TEKNİKERİ-Mezun olan öğrenciye okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında ön lisans diploması verilir
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
MESLEK LİSELERİNİN ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN OLMAK VE YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
okulöncesi ve özel egitim kurumlarında,çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocuklara müzik, resim, drama, jimnastik, bilgisayar egitimi verir, hos vakit geçirmelerini saglar, ilkyardım kurallarını uygulayabilirler
Program Profili
Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programı ders planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı programında programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezleri, çocuk kulüpleri , özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLRİNE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLİR
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik sınavlarda ders içeriğine uygun olarak çoktan seçmeli,boşluk doldurma,doğru yanlış ifadeli,karşılaştırmalı ve açık uçlu olacak şekilde yapılmaktadır,Uygulamalı dersler ise uygulama sınavı ile değerlendirilmektedir
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü ve Danışmanı: Ögr. Gör. Fulya Atalay Yalçın 0232 311 31 89 fulya.atalay@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yaplabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmalrı için materyal hazırlama ve drama atölyeleri mevcuttur. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Okul öncesinde öğretmen asistanı/özel eğitimde öğretmen asistanı bölümü ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile Öğretim elemanları rehberliğinde iş birliğine yönlendirilir.

Program Çıktıları
1PÇ1) ÇGED, ÇP Özel Eğitim kurumlarındaki çocukların, Okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların ve Çocuk kliniklerindeki oyun odalarında tedavileri süren çocukların, gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal) destekler.
2PÇ2) ÇGED, ÇP Çocuklara kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve çocuğun kişilik özelliklerini dikkate alarak uygulama yapar.
3(PÇ3) ÇGED, ÇP Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişimle ilgili temel kavramları bilir
4PÇ4) ÇGED, ÇP Çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur
5(PÇ5) ÇGED, ÇP Okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocuklara Özel Eğitim kurumlarındaki çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme
6PÇ6) ÇGED, ÇP Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeterek, olağan dışı durumlarda soğukkanlılığını koruyabilme ve ilk yardım uygulayabilir
7(PÇ7) ÇGED, ÇP Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ,görev tanımlarını ve işleyişini bilir
8(PÇ8) ÇGED, ÇP Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir
9PÇ9) ÇGED, ÇP Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar
10PÇ10) ÇGED, ÇP Gelişimle ilgili temel kavramları bilir ve Fiziksel Zihinsel İşitme, Görme engellilerin Dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan çocukların Hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar.
11PÇ11) Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
12PÇ12) Öğrencilerin üniversite kavramını algılayarak üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5017001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 5017001052010 ÇOCUK GELİŞİMİ I Zorunlu 3 0 0 3
3 5017001132010 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 3 0 0 3
4 5017001072010 EĞİTİMDE ARAÇ VE GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 0 4
5 5017001092010 ÖZEL EĞİTİM I Zorunlu 3 0 0 3
6 5017001112017 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA I Zorunlu 1 5 0 6
7 5017001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 15011701T11121 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
9 5017001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
10 15011708T11123 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 20 5 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5017000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 5017001082010 ÇOCUK GELİŞİMİ II Zorunlu 3 0 0 3
3 5017001042017 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I Zorunlu 1 5 0 6
4 5017001142010 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
5 5017001062010 ÖZEL EĞİTİM II Zorunlu 4 0 0 4
6 15011701T11118 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
7 SCG-50-ÇOC.GEL-2.YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O ÇOCUK GEL-2.YY Seçmeli - - - 3
8 5017000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 5017000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
10 15011708T11123 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 18 5 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5017002172010 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 4 0 0 4
2 5017002052010 ÇOCUK VE MÜZİK Zorunlu 2 0 0 2
3 5017002012010 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 2 0 0 2
4 15011701T11223 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 3 0 0 3
5 5017002092010 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
6 5017002032017 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II Zorunlu 1 5 0 10
7 SCG-50-ÇOC.GEL-3.YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O ÇOCUK GEL-3.YY Seçmeli - - - 6
8 15011701T11225 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 15 5 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5017002142010 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 0 2
2 5017002082010 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Zorunlu 2 0 0 2
3 15011701T11228 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 3
4 5017002102016 OKUL ÖNCESİ YENİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 0 0 3
5 5017002222017 ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA II Zorunlu 1 5 0 9
6 SCG-50-ÇOC.GEL-4.YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O ÇOCUK GEL-4.YY Seçmeli - - - 11
Toplam 11 5 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr