Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
1990 yılında öğrenci kabul edilmiştir.
Kazanılan Derece
Sağlık Teknikeri
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir
Program Profili
Programın amacı; analitik düşünme yeteneğine sahip, toplam kalite felsefesini ve etik değerleri benimseyen, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanın gereksinimlerini karşılayabilen tıbbi laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarındaki klinik laboratuvarlarda tekniker olarak çalışma
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Mezuniyet Koşulları
En az 4 yarılyılda 120 AKTS'yi tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Prof. Dr. Işıl Mutaf e-mail:işil.mutaf@ege.edu.tr tel: 3112058 Program Danışmanı: Öğr. Gör. Süreyya Gümüşsoy tel: 3113180 e-mail: sureyya.gumussoy@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi laboratuvarlarında eğitim alma, uygulama ve staj yapma olanağı

Program Çıktıları
1İnsanda sistemlerin normal yapı-fonksiyonlarıyla ilgili temel bilgilere sahip olabilme, bu bilgileri doku-hücre düzeyinde analiz edebilme ve hastalıklarla ilişkilendirebilme
2Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanabilme, kontrollerini ve bakımlarını yapabilme
3Tıbbi laboratuvarlarda iş organizasyonu hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamaları yürütebilme
4Tıbbi laboratuvar testleri için uygun örnekleri hastalardan alabilme ve uygun koşullarda örnek transferini gerçekleştirebilme
5Analiz öncesi örnek hazırlık işlemlerini yapabilme, bakı preparatlarını hazırlayabilme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygulayabilme
6Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygulayabilme, analiz çözeltilerini hazırlayabilme
7Tıbbi laboratuvar testlerini metabolizma ve vücut sistemlerinin yapı-fonksiyonlarıyla veya mikrobik/paraziter etkenlerle ilişkilendirebilme
8Tıbbi laboratuvarlarda toplam test sürecindeki hata kaynaklarını ortaya çıkarabilme ve çözümler üretebilme
9Bilişim teknolojilerini tıbbi laboratuvar uygulamalarında kullanabilme ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirebilme
10Tıbbi laboratuvarlar kalite yönetim sistemlerini tanımlayabilme, kalite kontrol süreçlerini yürütebilme, bu uygulamalarda istatistiksel yöntemleri kullanabilme
11Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygulayabilme, kişisel güvenlik önlemlerini alabilme ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturabilme
12Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygulayabilme, çevre korumayla ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olma
13Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme, laboratuvarda ve laboratuvarın yer aldığı kurumda takım çalışması yapabilme
14Sağlık hizmetinin yürütülmesinde etkili iletişim kurabilme ve Türkçe’yi etkili kullanabilme
15İşletmelerin kuruluş süreçleri ve yönetimi hakkında genel bilgilere sahip olma
16Bir yabancı dili orta seviyede konuşabilme ve yazabilme, mesleki uygulamalarda yabancı dili kullanabilme
17Acil durumlarda ilk yardım uygulayabilme, temel yaşam desteği sağlayabilme, hasta ve yaralıları taşıyabilme
18Genel etik ve ahlâk kavramlarını tanımlayabilme, meslek ve tıp etiği ilkelerine uyma, özel tıbbi etik sorunlar ve hasta hakları hakkında bilgi sahibi olabilme
19Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyebilme, milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyebilme, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık olma
20Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olabilme
21Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme, sosyal sorumluluk üstlenebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5018001052010 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 5018001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 5018001072010 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
4 5018001112010 GENEL BİYOKİMYA Zorunlu 3 2 0 6
5 5018001092010 LABORATUVAR KİMYASI Zorunlu 2 1 0 3
6 SCG-50-TIB.LAB.T.1YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O TIB.LAB.1YY Seçmeli - - - 2
7 5018001132010 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Zorunlu 3 2 0 5
8 5018001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 5018001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
10 15011808T11119 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 20 5 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5018000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 5018001062010 HEMATOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
3 15011801T11121 PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
4 SCG-50-TIB.LAB.T.2YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O TIB.LAB.2YY Seçmeli - - - 6
5 15011801T11119 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ I Zorunlu 2 3 0 6
6 5018000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 5018000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
8 15011808T11119 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 14 7 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5018002032010 İMMUNOLOJİK YÖNTEMLER Zorunlu 1 2 0 3
2 5018002052010 KLİNİK BİYOKİMYA Zorunlu 5 5 0 12
3 5018002072010 LABORATUVAR ALETLERİ Zorunlu 1 2 0 4
4 5018002092010 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 2 0 3
5 SCG-50-TIB.LAB.T.3YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O TIB.LAB.T.3YY Seçmeli - - - 3
6 5018002012010 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ II Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 12 13 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5018002062010 HORMON TESTLERİ Zorunlu 1 2 0 4
2 15011801T11216 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER Zorunlu 2 2 0 4
3 SCG-50-TIB.LAB.T.4YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O TIB.LAB.T.4YY Seçmeli - - - 7
4 15011801T11218 TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU Zorunlu 2 3 0 5
5 5018002022010 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ III Zorunlu 3 6 0 10
Toplam 10 13 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr