Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Program, 1989-1990 Ögretim yılında egitim-ögretime baslamıştır. Bu yıldan günümüze kadar başarılı Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerleri yetiştirmeye devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji)Teknikeri
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği koşullara göre öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, mamografi, anjiyografi, nükleer tıp görüntüleme (Gamma Kamera, SPECT, PET), kemik dansitometre, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonografi cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, radyasyon onkolojisinde uygulanan gerekli radyoterapik tedavileri yapabilme, cihaz ve ekipmanların kontrollerini yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.
Program Profili
Program Teorik Dersleri Yüksekokula ait dersliklerde verilmekte olup uygulama, pratik ve stajlar Tıp Fakültesi Hastanesi Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Anabilim Dallarında yaptırılmaktadır. Programa özel mesleki dersler için Tıp Fakültesi Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp Anabilim Dalları Öğretim Üye ve Görevlilerinden destek alınmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, Tüm Resmi ve Özel Hastanelerin Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Nükleer Tıp bölümleri başta olmak üzere diğer ilgili Tıbbi Görüntüleme birimlerinde de görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) uygun gördüğü üst programlara geçiş yapılabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esaslarına göre ders, uygulama ve stajlarında başarılı olanlar mezun olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Ayşenur OKTAY. Öğr.Gör.Dr.H.İbrahim ÖZDEMİR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD. Tel: 0 232 390 2203 Fax:0 232 342 0001
Bölüm Olanakları
Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinin tamamı (Radyografi,Radyoskopi,BT,MRG,MMG,Anjio,USG,Radyoterapi ve Nükleer Tıp) Teorik ve Uygulamalı olarak gösterilebilmektedir.

Program Çıktıları
1Anatomik yapıları ayırt etmek
2İnsan fizyolojisini bilmek
3Radyolojik anatomiyi ayırt etmek
4Tıbbi ve radyolojik terimleri bilmek
5Hasta veya yaralılara ilk yardım uygulamak
6İnsan organizmasının biyofizik temellerini bilmek
7İnsan organizmasının biyokimyasal yapısını bilmek
8Tanı ve tadavilerde gerekli olan temel tıbbi girişimleri yapmak
9Halk sağlığı ile ilgili gerekli bilgileri bilmek
10Hastalıklar bilgisine sahip olmak
11Sağlıkla ilgili istatistikleri bilmek ve tutmak
12Mesleki etik kurallarını bilmek ve uymak
13Mesleki davranış kurallarını bilmek
14Mesleki bilgisayar programlarını kullanabilmek
15Tıbbi görüntüleme yöntemlerini ve fizik prensiplerini bilmek
16Radyografi için hasta hazırlığını bilmek
17Radyografi elde etmek
18Radyografik banyo ve baskı işlemlerini yapmak
19Floroskopi için hasta hazırlığını bilmek
20Floroskopik kontrast maddeleri ayırt etmek
21Floroskopik görüntüleme yapmak
22Mamografi için hasta hazırlığını bilmek
23Mamografi tetkiki yapmak
24Anjografi için hasta hazırlığını bilmek
25Anjiografik görüntüleme yapmak
26Manyetik Rezonans görüntüleme için hasta hazırlığı yapmak
27Manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) yapmak
28Bilgisayarlı tomografi için hasta hazırlığı yapmak
29Bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi yapmak
30Kemik mineral dansitometresi (DEXA) tetkiki yapmak
31Ultrasonografi için hasta hazırlığını bilmek
32Ultrasonografik (USG) görüntüleme yapmak
33Nükleer tıp uygulamalarını bilmek
34Gama kamera görüntülemesi yapmak
35İleri teknoloji nükleer tıp görüntülemelerini bilmek ve yapmak
36Radyasyon onkolojisindeki uygulamaları bilmek
37Radyoterapi simülasyonu yapmak
38Radyoterapik tedavileri yapmak
39Radyasyon güvenliğini ve radyasyondan korunmayı bilmek
40İş organizasyonu yapmak
41Mesleki gelişimi sağlamak için gerekli programları takip etmek
42Kafa yaralanmalarında hastane öncesi acil bakım prensiplerini bilmek
43Yüz ve boyun yaralanmalarında hastane öncesi acil bakım prensiplerini bilmek
44Atatürk ilkelerini özümsemiş olmak
45Türk dilini kullanabilmek
46İngilizce bilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5019001052010 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 5019001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 5019001092011 FİZİK Zorunlu 2 0 0 2
4 5019001072010 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
5 SCG-50-T.G-1.YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O TIBBİ G. 1.YY. Seçmeli - - - 4
6 5019001152010 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I Zorunlu 4 6 0 10
7 5019001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 5019001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
9 15011908T11119 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 17 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5019000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 5019001082010 RADYOLOJİK ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 SCG-50-T.G-2.YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O TIBBİ G.2.YY Seçmeli - - - 6
4 5019001102015 TEMEL TIBBİ GİRİŞİMLER Zorunlu 2 0 0 2
5 5019001062015 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II Zorunlu 4 6 0 10
6 5019000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 5019000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
8 15011908T11119 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 16 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5019002052010 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA Zorunlu 3 0 0 4
2 5019002032010 RADYOTERAPİ Zorunlu 4 6 0 10
3 SCG-50-T.G-3.YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O T.G.3.YY Seçmeli - - - 4
4 5019002012010 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME III Zorunlu 4 6 0 12
Toplam 13 12 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5019002042010 NÜKLEER TIP Zorunlu 4 6 0 12
2 SCG-50-T.G-4.YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O T.G.4.YY Seçmeli - - - 4
3 15011901T11210 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME IV Zorunlu 4 7 0 14
Toplam 10 13 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr