Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Diş Protez Teknolojisi (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Program 1990-1991 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program mezunlarına 'Diş protez Teknikeri' ünvanı verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
OSYM tarafından belirlenen şartlar uygulanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
OSYM tarafından belirlenen şartlar uygulanmaktadır.
Program Profili
Çeşitli dental protezler, diğer ağız içi ve ağız dışı apareylerin yapımının laboratuar aşamalarını, bu işlemlerde kullanılan cihazlarının türleri ve kullanımını; mesleğin sağlıkları üzerinde oluşturabileceği risklerin değerlendirilmesini, laboratuvar ortamındaki genel güvenlik ve biogüvenlik kurallarını ve risklerden korunma yöntemlerini öğretmek ve dental laboratuvar hizmetlerini bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda alanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde yürütebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, toplam kalite felsefesini ve mesleki etik değerleri benimseyen çağdaş teknikerler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrenciler diplomalarını kullanarak kendilerine ait özel işletmeler açabilmektedirler. Ek olarak,Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ve üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde yer alan protez ve ortodonti laboratuvarlarında, özel diş protez laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Sağlık İdaresi bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, otuz günlük yaz stajını başarı ile tamalamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Gülcan Coşkun Akar Ege Universitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tel: 0 232 388 11 10 10 /1543
Bölüm Olanakları
Uygulama derslerine yönelik uygulama laboratuvarı ve uygulamalar sırasında kullanılan aygıtlar mevcuttur.

Program Çıktıları
1Diş anatomi ve morfolojisini tanıyabilme ve çeşitli malzemeleri kullanarak benzerlerini oluşturabilme.
2Karşıt diş dizilerinin ilişkilerini tanıyabilme ve çeşitli malzemeleri kullanarak benzerlerini oluşturabilme.
3Diş eksikliğinin neden olduğu sorunları bilme ve farklı tipteki diş eksikliği olgularında protez planlaması yapabilme.
4Hasarlı dişlerin onarılmasında ve diş eksiklerinin giderilmesinde kullanılan çeşitli protetik apareyleri tanıyabilme ve çeşitli malzemeleri kullanarak bu protezleri yapabilme.
5Dental protez yapımında kullanılan malzeme ve aygıtların özelliklerini bilme ve bunları kullanabilme.
6Protez Teknikerliği mesleği’nin, tekniker, hekim ve hasta sağlığı ile ilgili tehlikelerinin farkında olma ve gerekli önlemleri alabilme
7Protez Teknikerliği mesleği’nin, iş güvenliği ve çevre ile ilgili tehlikelerinin farkında olma ve gerekli önlemleri alabilme.
8İmplant kavramını öğrenebilme.
9Dental implantların özelliklerini kavrayabilme.
10İmplantüstü protez yapımında dikkat edilmesi gerekenleri anlayabilme.
11Defektli çene yüz yapısına sahip hastalara uygulanacak protezler hakkında temel bilgilere sahip olabilme.
12Ağız içi ve yüzde yer alan defekt sonucunda oluşan anatomiye uygun protez planlayabilme ve bu protezleri (obtüratör, epitez, okuler) uygun yöntemi kullanarak yapabilme.
13Kullanılmakta olan protetik apareylerdeki olası sorunları giderebilme, bakım ve onarımlarını yapabilme.
14İskelet protez yapımında kullanılan modeller üzerinde paralelometre kullanarak model analizi, giriş yolu tespiti ve planlaması yapabilme.
15İskelet protezlerde biyomekanik ilkelere göre protez planlaması yapabilme.
16Döküm protezlerde döküm hatalarını saptama, sorun çözümleme ve bu tür protezlerde tamir yapabilme.
17Dudak damak yarıklı bebeklerde beslenme plağını tanımlayabilme, uygulayabilme.
18Ortopedik etkili apareyleri tanımlayabilme
19Dişleri hareket ettirmek amacı ile kullanılan hareketli apareyleri hazırlayabilme.
20Sabit yer tutucularda büküm, punta ve lehim uygulayabilme.
21Ortodontik diş hareketlerini ve bu hareketlerin sağlanmasında kullanılan hareketli protezlerde ankraj kavramını tanımlayabilme.
22Mesleki iletişimde genel terminolojik terimleri kullanabilme.
23Alt-üst çene ilişkisinin kaydında kullanılan kayıt yöntemlerini değerlendirebilme.
24Stomatognathik sistem ve gnatolojik konseptler hakkında bilgi sahibi olabilme
25Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
26Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
27Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilme.
28Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleyebilme.
29Laboratuvar güvenliği ve laboratuvar atıklarının kontrolu hakkında bilgi sahibi olabilme.
30Çalışma ortamında karşılaşabileceği kazalar ve bu durumlarda soğukkanlılığını koruyarak uygulayabileceği ilk-yardım yöntemlerini öğrenebilme.
31Çalışma ortamında bulunması gereken ecza dolabını hazırlayabilme.
32Genel etik ve ahlak kavramları hakkında bilgi sahibi olabilme.
33Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
34Mikroorganizma ve bunların bulaş yollarının kavrayabilme.
35Biyolojik riskleri kavrayabilme ve standart önlemleri uygulayabilme.
36Biyogüvenlik kurallarını öğrenebilme ve biyolojik risk taşıyan materyal ile çalışma koşullarını kavrayabilme.
37Laboratuvar temizliğinde yapılması gerekenleri öğrenme ve uygulayabilme.
38Dezenfeksiyon kavramını, dezenfeksiyonun sağlanmasında kullanılan materyalleri ve etki mekanizmalarını kavrayabilme.
39Sterilizasyon kavramı ve sterilizasyon yöntemlerini kavrayabilme
40Genel ve mesleki anlamda bilişim teknolojilerine hakim olmak.
41Mesleki olarak veri tabanı oluşturmak ve analiz yapabilmek.
42Başı ve yüzü oluşturan yapıların anatomik özelliklerini bilmek.
43Dudak-damak yarıklı olguları sınıflayabilme ve protetik planlama yapabilme.
44Temporomandibular eklemin fizyolojik anatomisini kavrayabilme
45Temporomandibular eklem düzensizliklerinin tedavisinde uygulanan splintleri laboratuar ortamında hazırlayabilme
46Çiğneme işlevini ve fizyolojisini kavrayabilme.
47Fonasyon işlevini ve fizyolojisini kavrayabilme, farklı protetik restorasyonların fonasyona etkilerini değerlendirebilme.
48Yüz arkı ile alınan kayıtları artikülatöre aktarabilme ve alt-üst modelleri artikülatöre bağlayabilme.
49Temporomandibular eklem düzensizliklerinin fizyolojisini kavrayabilme.
50Temporomandibular eklem düzensizliklerinde uygulanan konservatif tedavi yöntemlerini kavrayabilme.
51Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olma.
52Türkçe dil bilgisi ve kullanım becerisine sahip çağdaş bireyler olabilme
53Disiplinler arası takım çalışması yapabilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilme
54Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
55Çalışma alanındaki kişiler ve hizmet verdiği kişilerle sağlıklı insan ilişkileri kurabilme
56Diş protez laboratuvarları yönetmeliğini kavrayabilme
57Mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5021001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 5021001052010 BAŞ BOYUN ANATOMİSİ VE HİSTOLOJİSİ Zorunlu 1 0 0 1
3 5021001072010 DİŞ MORFOLOJİSİ Zorunlu 2 6 0 8
4 5021001092010 HAREKETLİ PROTEZLER I Zorunlu 2 4 0 7
5 5021001132010 İŞ ORGANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 2
6 5021001112010 ORTODONTİ I Zorunlu 1 1 0 2
7 5021001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 5021001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
9 15012108T11115 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 14 11 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5021001082010 ARTİKÜLATÖRLER VE YÜZ ARKI Zorunlu 2 1 0 3
2 5021000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 5021001062010 ORTODONTİ II Zorunlu 1 3 0 4
4 5021001042010 SABİT PROTEZLER I Zorunlu 2 4 0 6
5 SCG-50-DİŞ.P-2.YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O DİŞ.P.2.YY Seçmeli - - - 9
6 5021000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 5021000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
8 15012108T11115 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 2
Toplam 13 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5021002012010 HAREKETLİ PROTEZLER II Zorunlu 2 4 0 6
2 5021002072010 İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER Zorunlu 1 1 0 2
3 5021002052010 PORSELEN PROTEZLER I Zorunlu 2 4 0 6
4 5021002032010 SABİT PROTEZLER II Zorunlu 1 4 0 5
5 SCG-50-DİŞ.P-3.YY SEÇMELİ DERS GRUBU A.S.H.M.Y.O DİŞ.P-3.YY Seçmeli - - - 11
Toplam 8 13 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5021002062010 ÇENE YÜZ PROTEZLERİ Zorunlu 2 2 0 8
2 5021002122010 ÇİĞNEME FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
3 5021002022010 HAREKETLİ PROTEZLER III Zorunlu 2 4 0 6
4 5021002102010 HASSAS TUTUCULAR Zorunlu 1 1 0 5
5 5021002042010 PORSELEN PROTEZLER II Zorunlu 2 3 0 5
6 15012101T11214 SABİT PROTEZLER III Zorunlu 2 4 0 4
Toplam 11 14 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr