Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Ameliyathane Hizmetleri - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Program 2012-2013 yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Sağlık Teknikeri
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir
Program Profili
Ameliyathane Teknikerleri; Ameliyathanede cerrahi girişimin güvenle seyri için cerrahi ekibe destek olur, ameliyatta kullanılan tüm cerrahi alet ve malzemeleri, ameliyathaneyi kullanıma hazır hale getirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu ön lisans programını tamamlayan öğrenciler mezun olduklarında, Saglık Bakanlıgı, Üniversite hastaneleri ile özel saglık kuruluşlarının ameliyathanelerinde, merkezi sterilizasyon ünitelerinde, endoskopi salonlarında, doğumhanelerde ve diş ile ilgili tedaviler ve cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği birimlerde, cerrahi branş uzmanlarına destek vererek görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Mezuniyet Koşulları
4 yarı yılda en az 120 AKTS'yi tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Gül Özlem YILDIRIM , Program Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Gül Özlem YILDIRIM Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm Olanakları
Öğrencilerin uygulamalı eğitime yönelik staj yapabilecekleri ameliyathaneler ve temel cerrahi aletleri içeren set bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Ameliyathane teknolojisini ve ortamın temel özelliklerini bilme
2Ameliyathanede hasta, çalışan ve işyeri güvenliğine ilişkin uygulamaları ve kavramları bilme
3Ameliyathaneyi cerrahi işlem öncesi, işlemler arası ve işlemden sonra hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip olma
4Hastanın cerrahi işleme hazırlanmasına, ameliyathaneye alınmasına ve daha sonra nakline yardımcı olabilme
5Cerrahi girişim için gereken temel malzemeleri ve cerrahi setleri hazırlayabilme
6Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü şekilde cerrahi ekibe dahil olabilme
7Ameliyat sonrası cerrahi aletleri ve malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getirebilme depolama ve saklanma ilkelerini bilme
8Cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve güncel cerrahi tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
9Alanı ile ilgili temel tıbbi bilgilere sahip olabilme
10Beden ve ruh sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme
11Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade edebilme
12Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, mesleki bilgilerini yazılı, sözlü/sözsüz iletişim yolu ile aktarabilme
13Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranıp bu süreçlere katılabilme
14Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
15Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilme, yeni araç gereç ve cihazları kullanabilme
16Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinci ile güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirebilme
17Olağan dışı durumlarda ilk yardım uygulayabilme.
18Ameliyathanede gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak verilen görevleri gerçekleştirme.
19Mesleki yetki ve sorumluluklarını bilme, cerrahi ekibin bir üyesi olarak çalışabilme
20Cerrahi asepsi kurallarını bilme ve uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5023001112012 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu 3 0 0 3
2 5023001052012 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
3 5023001022012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
4 5023001072012 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
5 SEÇ-A.H-1.YY SEÇMELİ DERS GRUBU AMELİYATHANE HİZMETLERİ 1. YY Seçmeli - - - 8
6 5023001092012 TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR Zorunlu 3 0 0 3
7 5023001132012 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 1 0 0 1
8 5023001012012 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 5023001212012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
10 5023001032012 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
11 5023001232012 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 18 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5023001042012 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ II Zorunlu 4 0 0 5
2 5023000942012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 5023001062012 CERRAHİ HASTALIKLAR I Zorunlu 2 4 0 6
4 SEÇ-A.H-2.YY SEÇMELİ DERS GRUBU AMELİYATHANE HİZMETLERİ 2. YY Seçmeli - - - 7
5 5023001082012 STERİLİZASYON ESASLARI VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 5023000922012 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
7 5023000962012 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
8 5023001232012 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 14 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5023002012012 AMELİYATHANE UYGULAMALARI I Zorunlu 2 8 0 12
2 5023002052012 ANESTEZİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
3 5023002032012 CERRAHİ HASTALIKLAR II Zorunlu 2 4 0 8
4 5023002072012 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
5 SEÇ-A.H-3.YY SEÇMELİ DERS GRUBU AMELİYATHANE HİZMETLERİ 3. YY Seçmeli - - - 3
6 5023002112012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 10 12 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5023002022012 AMELİYATHANE UYGULAMALARI II Zorunlu 4 16 0 25
2 SEÇ-A.H-4.YY SEÇMELİ DERS GRUBU AMELİYATHANE HİZMETLERİ 4. YY Seçmeli - - - 5
Toplam 4 16 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr