Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Kazanılan Derece
Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Teknikeri-Mezun olan öğrenciye özel eğitimde öğretmen asistanı programında ön lisans diploması verilir
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşam koşullarını iyileştirme hizmetleri veren hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları uzman gözetiminde yapabilir. Tedavileri süren çocuklara iş uğraş terapileri, jimnastik, bilgisayar egitimi verir, beceri gelişimlerini destekler, ilkyardım kurallarını uygulayabilirler.
Program Profili
Engelli bireylere hizmet veren merkezlerde uzman personel gözetiminde bakım ve rehabilitasyon çalışması yapan nitelikli kişidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Engelli bireylere hizmet veren merkezlerde uzmanların gözetiminde bakımve rehabilitasyon çalışması yaparak tamamladıkları uygulamaları sonucunda hastaneler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, dal merkezleri, evde bakım, kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik sınavlarda ders içeriğine uygun olarak çoktan seçmeli,boşluk doldurma,doğru yanlış ifadeli,karşılaştırmalı ve açık uçlu olacak şekilde yapılmaktadır,Uygulamalı dersler ise uygulama sınavı ile değerlendirilmektedir
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur Dört Yarıyıl (Staj süresi dâhildir.) (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ege Üniversitesi Kampüsü Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı Program Koordinatörü: Ögr. Gör. Ebru Kalyoncu ebru.kalyoncu@ege.edu.tr 0232 311 31 87 ebru.kalyoncu@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü:Ögr. Gör. Fulya Atalay Yalçın 0232 311 31 89 fulya.atalay@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yaplabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmaları için bölüm protokolü ile işbirliği sağlanmış uygulama alanları mevcuttur. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, bölüm ile ilgili merkezler, hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri ile Öğretim elemanları rehberliğinde iş birliğine yönlendirilir.
Bölüm Olanakları
İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yaplabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmaları için bölüm protokolü ile işbirliği sağlanmış kurumlar mevcuttur. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumları, meslek odaları ve meslek elemanları ile Öğretim elemanları rehberliğinde iş birliğine yönlendirilir.
Bölüm Olanakları
İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yaplabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmaları için bölüm protokolü ile işbirliği sağlanmış kurumlar mevcuttur. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumları, meslek odaları ve meslek elemanları ile Öğretim elemanları rehberliğinde iş birliğine yönlendirilir.

Program Çıktıları
1Engelli bireylerin eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini vew becerilerini geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişimle ilgili temel kavramları bilir
2Engelli bireylerle beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur
3Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeterek, olağan dışı durumlarda soğukkanlılığını koruyabilme ve ilk yardım uygulayabilir
4Engelli bireylerle ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ,görev tanımlarını ve işleyişini bilir
5Gelişimle ilgili temel kavramları bilir ve Fiziksel Zihinsel İşitme, Görme engellilerin Dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan çocukların Hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar.
6Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
7Öğrencilerin üniversite kavramını algılayarak üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayabilme
8Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşam koşullarını iyileştirme hizmetleri veren hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları uzman gözetiminde yapabilir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5024001052015 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 5024001022013 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 5024001092014 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 3
4 5024001072014 ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMA I Zorunlu 4 5 0 10
5 5024001112014 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 4 0 0 4
6 5024001012013 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
7 5024001152013 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
8 5024001032013 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
9 5024001162013 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 20 5 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5024000942013 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 5024001182016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 3
3 5024001042016 ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMA II Zorunlu 4 4 0 8
4 5024001142013 FİZİKSEL ENGELLİLER REHABİLİTASYON YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
5 5024001002014 İŞİTME ENGELLİLERE ÖZEL EĞİTİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
6 5024001062013 SOSYAL HİZMETLER Zorunlu 2 0 0 2
7 5024000922013 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
8 5024000962013 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
9 5024001162013 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
10 5024001122013 ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 21 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5024002012016 ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON UYGULAMA III Zorunlu 5 6 0 14
2 5024002072014 ENGELLİ BİREYLERDE ÖZEL GEREKSİNİMLER Zorunlu 2 0 0 2
3 5024002052014 ENGELLİ HAKLARI VE BAKIM ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
4 5024002032014 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
5 SEÇMELİDERS-3-YY SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY Seçmeli - - - 8
6 5024002092013 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 12 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5024002082014 AKUT-KRONİK HASTALIKLAR Zorunlu 3 0 0 3
2 5024002062014 BESLENME Zorunlu 2 0 0 2
3 5024002022015 ENGELLİ BAKIM VE REHABİLİTASYON - IV Zorunlu 5 5 0 14
4 5024002082015 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 3
5 SEÇMELİDERS-4YY SEÇMELİ DERS GRUBU 4 -YY Seçmeli - - - 8
Toplam 12 5 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr