Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Diyaliz - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
1999 yılında ASMYO'nun ilk programlarından biri olarak kuruldu.
Kazanılan Derece
Sağlık Teknikeri
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK mevzuatına göre belirlenir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lise mezunu veya sağlık meslek lisesi mezunu olmak
Program Profili
Diyaliz tedavisi uygulamasında gerekli sağlık bakım hizmetini sağlayan sağlık teknisyeni yetiştirmek.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hemodiyaliz ve periton diyaliz merkezlerinde bu alana özgü sağlık hizmeti sunabilme olanağı.
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK mevzuatına göre belirlenir
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir
Mezuniyet Koşulları
Teorik ve uygulamalı derslerde devam zorunluluğu, sınavları tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Koordinatörü: Doç. Dr. Mümtaz Yılmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tel 0232 3904428 Danışmanı: Öğr. Gör. Seçil Beyece İncazlı Tel 0232 3113193
Bölüm Olanakları
Diyaliz uygulaması için gerekli olan, pratik ve teorik yapma olanağı. Kütüphane İnternet erişimi

Program Çıktıları
1Diyaliz sağlık teknikeri mesleğinin yetkive sorumluluklarını bilmek
2Mesleki etik ve ahlak kavramlarını bilmek.
3Türkiye’de ve Dünya’da ki genel sağlık örgütlenmesini bilmek
4Türkiye’de ve Dünya’da kronik böbrek yetmezliği hastalığının yaygınlığı hakkında bilgi sahibi olmak.
5Kronik böbrek yetmezliği nedenleri, koruyucu önlemleri hakkında bilgi sahibi olmak
6Diyaliz tedavi yöntemleri ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak..
7Türkiye’de ve Dünya’da diyaliz uygulamalarını ve örgütlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
8Diyalizin temel fiziksel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak, uygulama esnasında bu bilgilerinden pratikte yararlanmak
9Hemodiyaliz makinesini tanımak ve uygulama yapacak boyutta pratik bilgi beceri sahibi olmak.
10Diyalizat özelliklerini bilmek, hazırlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak.
11Damar erişim yolları hakkında bilgi sahibi olmak, hastanın sahip olduğu damar yolunun uygulamada en hijyenik koşullarda kullanılması,damar girişimi yöntemlerinin iyi bir uygulayıcı olacak düzeyde yetişmek, damar yolunun korunması için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak. Ev hemodiyalizi hastalarını kendi damar yoluna kendi girişim yapacak düzeyde eğitilmesi konusunda gherekli bilgi ve donanıma sahip olmak.
12Su arıtımının temel ilkeleri, uygulama yöntemleri ve arıtılmış su denetimi hakkında uygulayıcı olma boyutunda bilgi ve beceriye sahip olmak.
13Türkiye’de hemodiyaliz mevzuatını iyi bilmek, uygulamada bu ilkelere uymayı görev bilmek.,
14Diyaliz hastasının sosyal ve psikolojik sorunları hakkında bilinçli olmak, hastalara bu anlamda yardımcı olabilecek bilgi donanıma sahipolmak
15Hastaların diyaliz esnasında yaşayabilecekleri komplikasyonları iyi bilmek ve hastayı bu komplikasyonlardan korumak için gerekli önlemleri almakta gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak
16Uzun dönemde diyaliz hastalarında ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında hastaları bilgi sahibi olmak , bu sorunların asgari düzeye inmesi için hastanın uyması gereken önlemler konusunda hastayı eğitecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip olmak.
17Periton diyalizi uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak, hastayı eğitebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmak.
18Periton diyalizi sıvı çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak, hastayı eğitebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmak.
19Otamatik periton diyaliz makinesini tanımak ve kullanımı için hastayı eğitecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak.
20Diyaliz hastalarının takibi esnasında peridik olarak yapılan tetkiklerin nelerden ibaret olduğunu, patolojik durumlarının anlamları hakkında bilgi sahibi olmak. Bu tetkikler için örnek alınmasındaki ilkelere dikkat edecek bilgi ve beceriye sahip olmak
21EKG çekmeyi bilmek, kardiyak monitarizasyonu bilmek
22İnsan anatomisi, fizyolojisi ve biyokimyası hakkında genel olarak bilgi sahibi olmak.
23Mikrobiyoloji hakkında ve genel enfeksiyon hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmak. Özellikle virus hepatitleri gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklar hakkında bu hastalıklardan korunma konusunda önlem alabilecek ve hastaları eğitecek düzeyde bilgi sahibi olmak. Aşılar hakkında bilgi sahibi olmak.
24Bulaşıcı enfeksiyonlardan korunmak için üniversal önlemler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olmak, alışkanlık düzeyinde uygulayıcı olmak.
25Genel tıbbi patoloji ve özellikle böbrek patolojisi hakkında bilgi sahibi olmak
26Genel olarak ilaçlar doz, yan etki toksik etki ilaçların veriliş yolları konularında bilgi sahip olmak. Böbrek yetmezliği hastalarının kullandığı ilaçlar hakkında geniş bilgiye sahip olmak, ilaçların etkileri, yan etkilerini iyi bilmek, hastaların bu ilaçları kullanmasında uyumu sağlamak üzere eğitecekdüzeyde bilgi ve donanıma sahip olmak.
27İç hastalıklarının endokrinoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji, hemotoloji , romatoloji , onkoloji yan dalları ve kardiyoloji ile ilgili hastalıklar hakkında genel olarak bilgi sahibi olmak, özellikle diyaliz hastalarında görülebilecek sorunlar konusunda bu hastalıklardan korunma ve mücadelede hasta uyumunu sağlamak üzere hastaları eğitebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak.
28Nefrolojinin genel konuları olan sıvı elektrolit sorunları, asit baz denge bozulukları , nefrolojik ve ürolojik böbrek hastalıkları , kronik ve akut böbrek yetmezliği konuları hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olmak.
29Hemşire bakımı ilkeleri, uygulama yöntemleri hakkında uygulama düzeyinde bilgi ve beceri sahibi olmak.
30Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
31Öğrencilerin üniversite kavramını algılayarak üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5007001041999 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 5007001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 5007001061998 BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 0 2
4 5007001191999 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-I Zorunlu 2 0 0 2
5 5007001052002 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 5007001102001 HASTA BAKIM İLKELERİ Zorunlu 5 8 0 9
7 5007001071998 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
8 5007001272009 TEMEL DİYALİZ Zorunlu 1 0 0 1
9 5007001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 5007001032016 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
11 5007001181998 YAZ UYGULAMASI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 22 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5007001041999 ANATOMİ Zorunlu 2 0 0 2
2 5007000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 5007001131998 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 1 0 0 1
4 5007001262016 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
5 5007001162016 CERRAHİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 4
6 5007001201999 DAVRANIŞ BİLİMLERİ-II Zorunlu 2 0 0 2
7 5007001242002 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
8 5007001121998 FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
9 5007001142016 İÇ HASTALIKLARI Zorunlu 2 1 0 3
10 5007000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 5007001282011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
12 5007000962016 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
13 5007001181998 YAZ UYGULAMASI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 23 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5007002192016 AKUT HEMODİYALİZ UYGULAMALARI -I Zorunlu 1 6 0 7
2 5007002031998 ÇOCUK NEFROLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
3 5007002062004 DİYALİZ Zorunlu 2 0 0 3
4 5007002212016 KRONİK HEMODİYALİZ UYGULAMALARI I Zorunlu 1 6 0 7
5 5007002042002 NEFROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
6 5007002172016 PERİTON DİYALİZİ UYGULAMALARI-I Zorunlu 1 4 0 5
7 SEÇMELİ-DERS-3-YY SEÇMELİ DERS GRUBU 3 -YY Seçmeli - - - 2
8 15010701T11221 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 12 16 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5007002062016 AKUT HEMODİYALİZ UYGULAMALARI -II Zorunlu 1 6 0 8
2 5007002052002 DİYALİZ H. RUH SAĞ. VE RUHSAL Zorunlu 2 2 0 6
3 5007002102016 KRONİK HEMODİYALİZ UYGULAMALARI II Zorunlu 1 6 0 8
4 5007002082016 PERİTON DİYALİZİ UYGULAMALARI-II Zorunlu 1 4 0 6
5 SEÇMELİ-DERS-4-YY SEÇMELİ DERS GRUBU 4 -YY Seçmeli - - - 2
Toplam 7 18 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr