Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Optisyenlik - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Program 2000 yılında öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara optisyenlik alanında önlisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü ve mesleki stajını başarı ile tamamlamak
Program Profili
Programın amacı, yetkili uzman hekim tarafından hazırlanmış reçeteye uygun olarak, görme gereçlerinin seçimini, belirtilen ve tespit edilen ölçüler doğrultusunda hazırlanmasını ve hastaya adaptasyonunu sağlayan görme sağlığı elemanı olan optisyenleri yetiştirmektir. Optisyen, her türlü numaralı-numarasız gözlük camı ve çerçevesinin hazırlanmasını, montajını, ayarlamasını, satışını ve kontakt lens satışını yapar ayrıca optisyenlik müesseselerinin işleyişinden, resmi kurumlarla anlaşma yapma ve anlaşma hükümlerinin yürütülmesinden yasal olarak sorumludur. Programda, alanla ilgili mesleki teorik ve pratik derslerin yanı sıra zorunlu YÖK dersleri, temel sağlık dersleri ve temel fen-matematik dersleri yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları, özel sektörde optisyenlik müesseselerinde mesul müdürlük yapabilirler ya da bir Optisyenlik müessesesi açma hakkına sahip olurlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda dikey geçiş sınavında başarılı olanlar alanıyla bağlantılı bir lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " nde belirtilen Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar dikkate alınır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kuralları bölümünde belirtilmiştir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü Doç. Dr. Melis Palamar, Program Danışmanı Öğr. Gör. Elif Aktekin Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bornova İzmir Tel: 0232 3112058 Faks: 0232 3393546
Bölüm Olanakları
Uygulamalı Eğitimin yapıldığı makine ve techizat donanımlı bir optisyenlik laboratuvarı, her tür gözlük cam ve çerçeve çeşitlerinin bulunduğu bir optik mağaza örneği bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Mesleki yetki ve sorumluluklarını bilme
2Gözlük, kontak lens ve düşük görme cihazları gibi temel görme cihazları hakkında bilgilere sahip olabilme
3Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme.
4Numaralı gözlük camlarını ve kontak lensleri ölçebilme, montajı için gerekli ayarları yapabilme.
5Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları ve makineleri kullanabilme.
6Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
7Temel matematik, kimya, fizik ve fiziğin geometrik optik alanına ilişkin genel bilgilere sahip olabilme
8Göz ve görme sağlığı ve hastalıkları hakkında temel bilgilere sahip olabilme.
9İnsan anatomisi, fizyolojisi ve genel halk sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme.
10Mesleki etik kuralların bilincine sahip olabilme.
11Meslekle ilgili teknolojik gelişmeleri izleyebilme ve çalışma alanına uygulayabilme.
12Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve meslek içi eğitim, kurs, seminer, sempozyum, panel ve yayınları takip ederek kendini geliştirmenin bilincine sahip olabilme
13Genel ve mesleki yazılım programlarını, otomasyon sistemlerini kullanabilme.
14Mesleki işletmelerin idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilme.
15Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeterek, olağan dışı durumlarda soğukkanlılığını koruyabilme ve ilk yardım uygulayabilme.
16Çalışma alanındaki kişiler ve hizmet verdiği kişilerle sağlıklı insan ilişkileri kurabilme
17Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalığına sahip olabilme.
18Disiplinler arası takım çalışması yapabilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilme
19Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olma
20Türkçe dil bilgisi ve kullanım becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olabilme.
21Sağlık hizmetlerinin Türkiye’de örgütlenme şeklini ve kendi disiplininin bu örgütlenme içindeki yerini anlayabilme
22Sağlık hizmetlerinde koruyucu bakış açısının önemini anlayabilme, hizmet sunumunda buna özen göstermeye dair tutum geliştirme
23Temel epidemiyolojik kavramları bilme ve mesleki uygulamalarında bu kavramları uygun biçimde kullanabilme
24Mesleğe yönelik veri tabanı oluşturabilme ve analiz yapabilme
25Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme
26Öğrencilerin üniversite kavramını algılayarak üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5009001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 5009001092016 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
3 5009001052000 FİZİK Zorunlu 2 0 0 2
4 5009001072000 FİZİK VE GEOMETRİK OPTİK-I Zorunlu 2 0 0 2
5 5009001102000 FİZYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
6 5009001232017 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
7 5009001322010 OPTİSYENLİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
8 5009001062000 TEMEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
9 5009001232004 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
10 5009001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
11 5009001112016 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
12 5009001032016 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
13 5009001202000 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 25 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5009000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 5009001322015 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
3 5009001142000 FİZİK VE GEOMETRİK OPTİK-II Zorunlu 3 0 0 3
4 5009001192000 GÖRME OPTİĞİ-I Zorunlu 2 0 0 2
5 5009001242017 GÖZ ANATOMİSİ Zorunlu 2 0 0 2
6 5009001262017 GÖZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
7 5009001282003 OPTİK ALETLER VE MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
8 5009001162014 OPTİSYENLİK-I Zorunlu 3 6 0 7
9 5009000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 5009000962016 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
11 5009001202000 YAZ STAJI Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 22 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5009002022014 GÖRME OPTİĞİ-II Zorunlu 2 0 0 4
2 5009002042001 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 0 0 4
3 5009002032001 İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
4 5009002152002 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
5 5009002012010 OPTİSYENLİK -II Zorunlu 4 8 0 14
6 SEÇMELİ-DERS-3YY SEÇMELİ DERS GRUBU 3-YY Seçmeli - - - 2
7 15010901T11219 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 15 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 5009002162003 GÖZ HASTALIKLARI VE KONTAKT LENSLER Zorunlu 2 0 0 4
2 5009002122001 HALK SAĞLIĞI Zorunlu 2 0 0 4
3 5009002182003 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 1 0 0 2
4 5009002142014 MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
5 5009002082014 OPTİSYENLİK-III Zorunlu 4 10 0 14
6 SEÇMELİDERS-4-YY SEÇMELİ DERS GRUBU 4-YY Seçmeli - - - 2
Toplam 14 10 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr