Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bayındır Meslek Yüksekokulu - Kesme Çiçek Yetiştiriciliği - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Programı 2012-2013 öğretim yılında eğitim ve öğretime açılarak mevcut altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla eğitime başlamıştır. Programda, iki kadrolu öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarındaki dersler için üniversite bünyesinde görev yapan öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır
Kazanılan Derece
Tekniker
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek liselerinin; bahçecilik, çay teknolojisi, genel ziraat, peyzaj, süs bitkileri, tarım, tarım teknolojisi, zeytin teknolojisi, ziraat, makine (tarım meslek lisesi), makine (tarım teknolojisi) bölümleri mezunları sınavsız geçmekte olup, diğer liselerden mezun olan öğrenciler YGS 6 sınavıyla kabul edilecektir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
-
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin tüm derslerden geçme notu olarak belirlenen geçerli notları almaları, stajlarını başarı ile tamamlamaları ve derslere % 70 devam koşulunu sağlamaları gerekmektedir.
Program Profili
Üretimden ihracata kadar, kesme çiçek faaliyet alanı içeresinde giren, üretim ve pazarlamada istihdam edilecek iş gücünün yaratılması yanında, kesme çiçek sektörünün beraberinde gelişen sera inşaatı, tohumculuk ile fidanlık, tarımsal girdiler, ambalajlama, nakliye gibi diğer yan sektörlerde görev alabilecek nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belediyelerin park ve bahçe müdürlüklerinde, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, özel ve devlet süs bitkisi/ fidan üretme merkezlerinde, turizm işletmelerinin sosyal organizasyon düzenleme birimlerinde, süs bitkisi üretim ve pazarlamasında, kesme çiçek veya saksılı süs bitkileri seralarında, tohum, ilaç, gübre firmaları veya bayilerinde, kesme çiçek satışı ve düzenlemesi yapan özel firmalarda çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ziraat Mühendisliğinin ilgili bölümlerine dikey geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ara sınav, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Tüm derslerden geçerli not almak ve stajları başarı ile tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Dr. Özlem AKAT Program Koordinatörü Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu 35840 Bayındır-İzmir Tel: (0232)5816317
Bölüm Olanakları
Kesme çiçek üretim serası, topraksız tarım serası, uygulama laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, kütüphane

Program Çıktıları
1Kesme çiçek yetiştiriciliği teknikerliği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Matematik, fen ve botanik bilgilerini kesme çiçek yetiştiriciliği teknikerliğinde uygulayabilme.
3Kesme çiçek yetiştiriciliğinde; bitki ekim-dikiminden, ürün pazarlamasına kadar devam eden periyodu sürdürebilecek becerilere sahip olma.
4Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme.
5Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçleri tanıma ve kullanma.
6Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilme ve bunları uygulamaya sokabilme.
7İnisiyatif kullanabilme, sorunları pratik bir şekilde çözme yeteneğine sahip olma, edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
8Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma.
9Uygulama çalışmalarında, meslek disiplini içerisinde, çalışmaların gerektirdiği araçlarını kullanabilme ve disiplinler arasında takım çalışmalarına yatkın olabilme.
10Bilgisayar ve bilgi-iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 6512001022012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 6512001052012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
3 6512001092012 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 6512001132012 GENEL BOTANİK Zorunlu 2 0 0 4
5 6512001152012 KESME ÇİÇEK UYGULAMALARI I Zorunlu 0 4 0 5
6 6512001112012 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 5
7 6512001072012 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
8 6512001012012 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 6512001172012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 2 0 2
10 6512001032012 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 10 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 6512000942012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 6512001102012 BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
3 6512001262014 BİTKİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 3
4 6512001142012 ÇİÇEKLİ DOLGU MATERYALLERİ VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
5 6512001162014 KESME ÇİÇEK UYGULAMALARI II Zorunlu 0 4 0 3
6 KES.ÇİÇEK.SEÇ.I SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 2
7 6512001202012 STAJ Zorunlu 0 0 0 6
8 6512001082012 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
9 6512000922012 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 6512001042012 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
11 6512001122012 YEŞİL DOLGU MATERYALLERİ VE ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 16 10 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 6512002032012 GENEL EKONOMİ VE KESME ÇİÇEK PAZARLAMASI Zorunlu 2 0 0 2
2 6512002172012 GÜBRELER VE GÜBRELEME Zorunlu 1 2 0 3
3 6512002092012 KESME ÇİÇEK HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 2
4 6512002212012 KESME ÇİÇEK UYGULAMALARI III Zorunlu 0 4 0 5
5 6512002112012 KESME ÇİÇEK ZARARLILARI Zorunlu 2 0 0 2
6 6512002012012 KESME ÇİÇEKLERDE BUKET VE ARANJMAN TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
7 6512002152012 KESME GEOFİT BİTKİLER Zorunlu 2 2 0 4
8 KES.ÇİÇEK.SEÇ.II SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 2
9 6512002072012 SERA KLİMASI Zorunlu 2 0 0 2
10 6512002052012 SULAMA Zorunlu 2 0 0 2
11 6512002192012 TARIMSAL METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 10 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 6512002022012 DOKU KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 2
2 6512002202014 İÇ MEKAN SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
3 6512002162012 KESME ÇİÇEK UYGULAMALARI IV Zorunlu 0 4 0 5
4 6512002102012 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAKSIZ TARIM UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 3
5 6512002082012 KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÜRÜN PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 0 3
6 6512002122012 KESME ÇİÇEKLERDE HASAD SONU İŞLEMLER VE MUHAFAZA Zorunlu 2 2 0 3
7 6512002042012 KURU ÇİÇEK HAZIRLAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
8 6512002142012 SOSYAL ORGANİZASYONLARDA KESME ÇİÇEĞİN KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 4
9 6512002182012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 2
Toplam 15 16 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr