Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bayındır Meslek Yüksekokulu - Peyzaj ve Süs Bitkileri - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Peyzaj Uygulamaları ve Süs Bitkileri Programı 2000-2001 öğretim yılında eğitim ve öğretime açılarak geliştirilmiş altyapısı ve teknolojik imkanlarıyla eğitime başlamıştır. Programda, üç kadrolu öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Ayrıca farklı uzmanlık alanlarındaki dersler için üniversite bünyesinde görev yapan öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır
Kazanılan Derece
Tekniker
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek lisesi mezunları sınavsız geçmekte olup, diğer liselerden mezun olan öğrenciler YGS 5 sınavıyla kabul edilecektir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
-
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin tüm derslerden geçerli notları almaları, stajlarını başarı ile tamamlamaları ve %70 devam koşulunu sağlamaları gerekmektedir.
Program Profili
Peyzaj mimarlığı ve çevre düzenleme çalışmalarında uygulama sürecinde yer alan, metraj ve maliyet hesabı çıkarabilen, bunların yanında bitkisel materyalin üretiminde, pazarlamasında ve aplikasyonunda görev alacak nitelikli insan gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Belediyelerin, park ve bahçe müdürlüklerinde, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde T.C. Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nde, Tarım İl ve İlçe Müdürlüğünde, Özel ve Devlet Fidan Üretme Merkezlerinde ve Peyzaj Mimarlığı hizmeti veren firmalarda
Üst Derece Programlarına Geçiş
Peyzaj Mimarlığı Bölümüne ve Ziraat Mühendisliğinin ilgili bölümlerine dikey geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
1 ara sınav, final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Tüm derslerden geçerli not almak ve stajları başarı ile tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Handan ÇAKAR Program Koordinatörü Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu 35840 Bayındır-İzmir Tel: (0232)5816317
Bölüm Olanakları
Bilgisayar laboratuvarları, teknik çizim atölyeleri, üretim seraları, kütüphane

Program Çıktıları
1Peyzaj teknikerliği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma,
2Matematik, fen ve botanik bilgilerini peyzaj teknikerliği problemlerine uygulayabilme,
3Ekolojik, botanik, biyolojik çeşitlilik ve teknoloji kullanımı ile ulusal ve küresel düzeyde çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümlerine yönelik bilgilere sahip olma,
4Alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olma,
5Süs bitkilerinin tanınması, üretimi, bakımı ve pazarlanması becerilerine sahip olma,
6Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme,
7Peyzaj projeleri ya da analizi yapılmış verilerle ilgili uygulamaları yapabilme, rutin bakım onarım hizmetlerini uygulayabilme ve yönetebilme,
8Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçlere hâkim olma,
9Tasarımcılar ve planlamacılar ile uygulayıcılar arasındaki koordinasyonu sağlayabilme,
10Sorumluluk alanı ile ilgili olarak sorgulayıcı ve araştırıcı olma,
11Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,
12Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olma,
13Peyzaj uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını uygulayabilme
14Peyzaj uygulamaları sırasında aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmalarına yatkın olabilme,
15Peyzaj uygulamalarında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olma,
16Bilgisayar ve bilgi-iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanabilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 6507001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 6507001052012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
3 6507001152012 BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
4 6507001272012 BOTANİK Zorunlu 2 0 0 2
5 6507001042009 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
6 6507001062012 PEYZAJ ÇİZİM TEKNİĞİ I Zorunlu 2 2 0 4
7 6507001292012 PEYZAJ UYGULAMALARI I Zorunlu 0 4 0 3
8 B.PEY.SEÇ.I SEÇMELİ DERS GRUBU I Seçmeli - - - 2
9 6507001012009 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
10 6507001312011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 2 0 2
11 6507001032012 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
12 6507001252012 YAPI BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 18 12 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 6507000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 6507001112012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 2 0 3
3 6507001282012 BİTKİ TANIMA I Zorunlu 1 2 0 3
4 6507001322014 BİTKİ ÜRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 3
5 6507001302012 FİDANLIK TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
6 6507001262014 MALZEME BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 3
7 6507001242014 PEYZAJ UYGULAMALARI-II Zorunlu 0 4 0 3
8 6507001202012 PEYZAJ ÇİZİM TEKNİĞİ II Zorunlu 2 2 0 4
9 B.PEY.SEÇ.II SEÇMELİ DERS GRUBU II Seçmeli - - - 2
10 6507000922009 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
11 6507000962012 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 16 14 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 6507002212012 ARAZİ PLASTİĞİ Zorunlu 1 2 0 3
2 6507002152012 BİTKİ TANIMA II Zorunlu 1 2 0 3
3 6507002172012 ÇİM ALAN TESİSİ VE BAKIMI Zorunlu 2 2 0 3
4 6507002052012 İÇ MEKAN BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 4
5 6507002192012 PERSPEKTİF ÇİZİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
6 6507002072012 PEYZAJ BİTKİLERİ HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
7 6507002032012 PEYZAJ KONSTRÜKSİYONU Zorunlu 2 2 0 4
8 6507002092009 PEYZAJ UYGULAMALARI III Zorunlu 0 4 0 3
9 6507002232012 PEYZAJ UYGULAMALARINDA SULAMA Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 13 18 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 6507002102009 KEŞİF VE METRAJ Zorunlu 2 0 0 2
2 6507002162009 MAKET TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
3 6507002242014 MEVSİMLİK VE ÖRTÜ BİTKİLERİ Zorunlu 1 2 0 2
4 6507002202012 PARK VE BAHÇE BAKIM TEKNİĞİ Zorunlu 1 2 0 2
5 6507002042012 PEYZAJ BİTKİLERİ VE ZARARLILARI Zorunlu 2 0 0 2
6 6507002122009 PEYZAJ UYGULAMALARI IV Zorunlu 0 4 0 3
7 6507002182012 PROJE HAZIRLAMA VE YÖNETİMİ Zorunlu 1 2 0 2
8 6507002062009 RÖLEVE VE APLİKASYON Zorunlu 2 2 0 3
9 16510708T11220 STAJ Zorunlu 0 0 0 6
10 16510701T11218 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 2
11 6507002222014 TOPRAK BİLGİSİ VE GÜBRELEME Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 14 18 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr