Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ödemiş Meslek Yüksekokulu - Süt ve Besi Hayvancılığı - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2012-2013 akademik yılında "Süt ve Besi Hayvancılığı Programı" adı altında başlamıştır
Kazanılan Derece
Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Program Profili
Süt ve besi hayvanlarından yüksek verim ve kalitede süt, et, yapağı ve yumurta üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık işletmeleri ile yem ve yem katkı maddeleri üretim ve pazarlama işletmeleri. 4.Kendi işletmeleri: Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık işletmeleri ile yem ve yem katkı maddeleri üretim ve pazarlama işletmeleri.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadaryükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 Mezuniyet Koşulları ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Taner KULAY, Süt ve Besi Hayvancılığı Program Koordinatörü, E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu, 35750, Ödemiş-İZMİR Tel: 0 232 5453272 Fax: 0 232 5444356 e-mail: taner.kulay@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda, iki kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla, pilot hayvancılık tesisi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanları üretimi, yetiştirme ve besleme için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.
2Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşma becerisine sahip olabilme.
3Hayvancılıkta genetik ve ıslah konularını öğrenebilme.
4Yem üretimi, yem analizi ve değerlendirilmesi ile rasyon hazırlama tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
5Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanları üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
6Hayvancılıkta hayvan hastalıklarını ve sağlık koruma yöntemlerini öğrenebilme.
7Hayvansal ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.
8Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
9Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7010001022012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 7010001192012 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 7010001232018 HAYVAN BESLEME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
4 7010001212018 HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 4
5 7010001152012 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
6 7010001132012 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 3
7 7010001012012 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
8 7010001172012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
9 7010001032018 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
10 7010001092012 YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 18 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7010000942012 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 7010001122012 GENETİK VE HAYVAN ISLAHI Zorunlu 2 0 0 2
3 7010001182018 HAYVAN BESLEME BİYOKİMYASI Zorunlu 2 0 0 4
4 7010001142012 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
5 7010001152012 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
6 7010001162012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
7 7010000922012 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
8 7010001062012 ÜREME BİLGİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA Zorunlu 2 2 0 4
9 7010000962018 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
10 7010001202018 YEMLER BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 17 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7010002032013 BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
2 7010002072013 HAYVAN BESLEME Zorunlu 2 2 0 3
3 7010002132013 HAYVANCILIK UYGULAMALARI-I Zorunlu 0 4 0 4
4 7010002112012 HAYVANCILIKTA SAĞLIK KORUMA Zorunlu 2 2 0 4
5 7010002182013 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
6 7010002052013 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
7 7010002012012 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
8 7010002152018 YEM ANALİZ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 15 16 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7010002022012 HAYVAN BARINAKLARI Zorunlu 2 2 0 5
2 7010002062014 HAYVAN HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 5
3 7010002162012 HAYVANCILIK UYGULAMALARI-II Zorunlu 0 4 0 4
4 7010002082012 HAYVANSAL ÜRÜNLER VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
5 7010002142013 ORGANİK TARIM İLKELERİ VE MEVZUAT Zorunlu 2 0 0 4
6 7010002042014 RASYON HAZIRLAMA TEKNİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
7 SÜT.BESİ.HAYV.-4 SEÇMELİ-4 Seçmeli - - - 2
8 7010002122012 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 12 10 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr