Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ödemiş Meslek Yüksekokulu - Tıbbi ve Aromatik Bitkiler - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2012-2013 akademik yılında "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı" adı altında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Program Profili
Gıda, ilaç ve kozmetik sanayinde ekonomik değeri olan tek ve/veya çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün Ar-Ge destek personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1. Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3. Özel Sektör İşletmeleri: İstihdam alanları; tıbbi ve aromatik bitki ithalat ve ihracatını yapan işletmeler, bitkisel ilaç ve gıda desteği imal eden işletmeler, yetiştiricilik yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan firmalar ile bunların satışını yapan aktarlar ve işyerleri. 4.Kendi işletmeleri: Tıbbi ve aromatik bitki üretim ve pazarlama işletmeleri.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; ● Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, ● DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma Bölümleri ile Fen Fakültelerinin Kimya Bölümüne geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ve “Kimyager” ünvanı alırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ayşe Betül AVCI Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Koordinatörü, EÜ Ödemiş Meslek Yüksekokulu, 35750, Ödemiş/İZMİR Tel: 0 232 5453272-130 Fax: 0 232 5444356 e-mail: ayse.betul.avci@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda bir adet kadrolu öğretim üyesi ve bir adet öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğrencilerin, tek ve çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerinin yetiştiriciliğini uygulamalı olarak öğrenebileceği arazi alt yapısı mevcuttur. Ayrıca, kalite analizlerini yapabilecekleri bitkisel üretim laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Tıbbi ve Aromatik bitkiler tarımı için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.
2Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme.
3Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme.
4Tıbbi ve Aromatik bitki üretim materyallerini (tohum, çelik) üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
5Tıbbi ve Aromatik bitkilerin değerlendirme teknolojilerini öğrenebilme ve uygulayabilme
6Tıbbi ve Aromatik bitkilerde bitki besleme, organik gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme
7Tıbbi ve Aromatik bitkilerde, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
8Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.
9Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
10Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7011001022012 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 7011001112012 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 7011001172018 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 4
4 7011001192018 GENETİK Zorunlu 2 0 0 2
5 7011001152012 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
6 7011001072012 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
7 7011001092012 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
8 7011001012012 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 7011001132012 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
10 7011001032018 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7011000942012 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 7011001222018 BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
3 7011001202018 BİTKİ ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
4 7011001142018 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 7011001182018 BİTKİ ISLAHI Zorunlu 2 0 0 2
6 7011001162018 ETNOBOTANİK Zorunlu 2 0 0 2
7 7011001152012 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
8 7011001242018 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
9 7011001122012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
10 7011000922012 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 7011000962018 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7011002052012 DROG HAZIRLAMA Zorunlu 2 2 0 4
2 7011002032012 KEYF VE UYARICI BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
3 7011002072012 SULAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
4 7011002132012 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
5 7011002112012 TARIMSAL MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
6 7011002092012 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ HASTALIKLARI VE SAVAŞIMI Zorunlu 2 2 0 3
7 7011002152012 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-I Zorunlu 0 4 0 4
8 7011002012012 UÇUCU YAĞ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 15 14 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7011002042014 BAHARAT BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
2 7011002022014 BOYA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 5
3 7011002122013 ORGANİK TARIM İLKELERİ VE MEVZUAT Zorunlu 2 0 0 2
4 TIB.AROM.BİTKİLER-4 SEÇMELİ-4 Seçmeli - - - 2
5 7011002142012 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
6 7011002102012 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
7 7011002082012 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Zorunlu 2 0 0 4
8 7011002162012 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ UYGULAMALARI-II Zorunlu 0 4 0 4
9 7011002062012 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ZARARLILARI VE SAVAŞIMI Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 14 10 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr