Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ödemiş Meslek Yüksekokulu - Tohumculuk - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Eğitim- öğretim faaliyetlerine 1996-1997 akademik yılında "Tohumculuk Programı" adı altında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Program Profili
Yüksek verim ve kalitede sertifikalı tohum üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Tohum üretim işletmeleri, tohum ve zirai mücadele ilaçları bayilikleri 4.Kendi işletmeleri: Tohum üretim işletmesi ve zirai mücadele ilaçları bayiliği (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Özlem ALAN Tohumculuk Programı Koordinatörü, EÜ Ödemiş Meslek Yüksekokulu, 35750, Ödemiş/İZMİR Tel: 0 232 5453272-7807 Fax: 0 232 5444356 e-mail:ozlem.alan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda iki adet öğretim üyesi görev yapmaktadır. Öğrencilerin sebze, tarla ve süs bitkilerinin yetiştiriciliği ve tohum üretim tekniklerini, uygulamalı olarak öğrenebileceği arazi alt yapısı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme.
2Tohumluk teknolojisi, tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile tohumlukta karantina işlemleri konusunda bilgi sahibi olabilme ve uygulayabilme.
3Bitki ve tohumlarda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
4Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
5Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma
6Bitkisel üretim için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.
7Bitki türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme.
8Bitki türlerinin tohum üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
9Bitkilerde bitki besleme, organik gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme
10Tarla, sebze ve süs bitkileri tohumlarının kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7005001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 7005001232002 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 7005001191996 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
4 7005001202010 TARIMSAL BOTANİK Zorunlu 2 2 0 4
5 7005001222010 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
6 7005001212010 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
7 7005001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 7005001312011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
9 7005001032008 YABANCI DİL-I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 17 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7005000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 7005001262010 BAHÇE TARIMI Zorunlu 2 2 0 3
3 7005001292001 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Zorunlu 2 2 0 3
4 7005001282001 BİTKİSEL ÜRETİMDE MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
5 17010501T11132 GENETİK VE ISLAH Zorunlu 2 0 0 3
6 7005001191996 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
7 7005001252010 TARLA TARIMI Zorunlu 2 2 0 3
8 17010501T11134 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
9 7005000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 7005000962008 YABANCI DİL-II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 8 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 17010501T11235 BİTKİ VE TOHUM FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
2 7005002292010 BİTKİ VE TOHUM HASTALIKLARI Zorunlu 2 2 0 3
3 17010501T11237 SEBZELERDE TOHUMLUK ÜRETİMİ I Zorunlu 2 2 0 4
4 7005002232010 TAHILLARDA TOHUMLUK ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
5 17010501T11231 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
6 17010501T11233 TOHUMLARDA KALİTE KONTROL KRİTERLERİ Zorunlu 2 0 0 2
7 7005002082010 TOHUMLUK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
8 7005002272010 TOHUMLUKTA KARANTİNA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 2 0 4
9 7005002032010 YEMEKLİK DANE BAKLAGİLLER TOHUMLUK ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 19 12 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7005002302010 BİTKİ VE TOHUM ZARARLILARI Zorunlu 2 2 0 4
2 7005002202013 ÇİM VE YEM BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
3 7005002112013 ENDÜSTRİ BİTKİLERİ TOHUMLUK ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
4 7005002322013 ORGANİK TARIM İLKELERİ VE MEVZUAT Zorunlu 2 0 0 2
5 17010501T11234 SEBZELERDE TOHUMLUK ÜRETİMİ II Zorunlu 2 2 0 4
6 TOHUMCULUK-4 SEÇMELİ-4 Seçmeli - - - 2
7 7005002402014 SÜS BİTKİLERİNDE TOHUMLUK ÜRETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
8 7005002182002 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
9 7005002242014 TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYONU Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 16 12 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr