Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ödemiş Meslek Yüksekokulu - Organik Tarım - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2008-2009 akademik yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Program Profili
Bu programın amacı; organik bitkisel ve hayvansal üretim ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Şafak ceylan ; Organik Tarım Program Koordinatörü, E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu, 35750, Ödemiş-İZMİR Tel: 0 232 5453272-116 Fax: 0 232 5444356 e-mail: safak.ceylan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda iki kadrolu öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca, Öğrencilerin uygulama dersleri için, organik Bitkisel üretim tarım alanları ve hayvansal üretim ile ilgili hayvan varlığı mevcuttur.

Program Çıktıları
1Organik tarım için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.
2Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme.
3Organik bitki ve hayvan türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme.
4Organik (bitkisel ve hayvansal) üretim ilkeleri ve mevzuatı ile çevre koruma konusunda bilgi sahibi olabilme ve uygulayabilme.
5Organik bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
6Organik tarımda bitki besleme, organik gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme
7Organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
8Organik ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.
9Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
10Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7006001022008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 7006001152009 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 7006001212018 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 4
4 7006001232018 İYİ TARIM UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
5 7006001172008 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
6 7006001072010 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
7 7006001112010 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
8 7006001012008 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 7006001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
10 7006001032018 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7006000942008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 7006001302018 BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
3 7006001322018 BİTKİ ÇOĞALTMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
4 7006001342018 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
5 7006001122010 BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
6 17010601T11136 GENETİK VE ISLAH Zorunlu 2 0 0 3
7 7006001142010 HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 2
8 7006001172008 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
9 17010601T11134 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
10 7006000922008 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 7006000962018 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 17010601T11229 ORGANİK BAĞCILIK Zorunlu 2 0 0 2
2 7006002172014 ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİM İLKELERİ VE MEVZUAT Zorunlu 2 0 0 3
3 7006002192014 ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM İLKELERİ VE MEVZUAT Zorunlu 2 0 0 3
4 7006002052010 ORGANİK MEYVECİLİK Zorunlu 2 2 0 4
5 7006002012010 ORGANİK SEBZECİLİK Zorunlu 2 2 0 4
6 7006002412018 ORGANİK TARIMDA GÜBRELER VE GÜBRELEME Zorunlu 2 0 0 2
7 7006002232010 ORGANİK TARIMDA HASTALIKLARLA SAVAŞIM Zorunlu 2 2 0 3
8 7006002152010 SULAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
9 17010601T11227 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
10 7006002132010 TARIMSAL MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 21 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7006002442018 ORGANİK TARIMDA HAYVANSAL ÜRETİM Zorunlu 2 2 0 3
2 7006002262010 ORGANİK TARIMDA ZARARLILARLA SAVAŞIM Zorunlu 2 2 0 4
3 7006002182010 ORGANİK TARLA BİTKİLERİ TARIMI Zorunlu 2 2 0 3
4 7006002462018 ORGANİK TOHUMCULUK Zorunlu 2 2 0 3
5 17010601T11228 ORGANİK ÜRÜNLERİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Zorunlu 2 0 0 4
6 7006002422018 ORGANİK YEMLER VE HAYVAN BESLEME Zorunlu 2 2 0 3
7 ORG.TARIM-4 SEÇMELİ-4 Seçmeli - - - 2
8 17010601T11230 TARIMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
9 7006002122008 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
10 17010601T11232 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Zorunlu 2 2 0 3
Toplam 18 12 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr