Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ödemiş Meslek Yüksekokulu - Bahçe Tarımı - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Yüksek verim ve kalitede sebze, meyve ve süs bitkileri üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Bahçe Tarımı Programı’nda teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Program Profili
Programın amacı sebze, meyve, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde güncel gelişimleri takip eden nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri, mantarcılık işletmeleri ve seralar, tohum ve zirai mücadele ilaçları bayilikleri. 4.Kendi işletmeleri: Sebze, meyve ve süs bitkileri üretim ve pazarlama işletmeleri ile zirai mücadele ilaçları bayiliği (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nilay Özdemir Adres: Ege Üniversitesi Ödemiş MYO Bahçe Tarımı Bölümü Tel: 0 232 545 32 72 / 7803 Fax: 0 232 544 43 56 e-posta: nilay.ozdemir@ege.edu.tr ; nkirsoy@hotmail.com
Bölüm Olanakları
Programda, üç kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla meyve ve sebze bahçeleri, üretim ve koleksiyon bağları ve üretim seraları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Bahçe Bitkileri tarımı için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme
2Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme
3Bitki türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme.
4Sebze fidesi, meyve ve süs bitkileri fidanı üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
5Sebze(yazlık ve kışlık sebzeler, örtü altı sebzeleri, tıbbi ve aromatik bitkiler ve mantar), meyve (her türlü meyve ve bağ) ve süs bitkileri üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
6Bahçe bitkilerinde bitki besleme, organik gübreleme ve sulama yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme
7Bahçe bitkilerinde hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
8Bahçe bitkilerinden elde edilen ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.
9Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
10Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7007001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 7007001112009 BİLGİSAYAR Zorunlu 2 2 0 3
3 7007001232018 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 0 0 2
4 7007001212018 BOTANİK Zorunlu 2 2 0 4
5 7007001152009 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
6 7007001092010 TARIMSAL EKOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
7 7007001072010 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
8 7007001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 7007001192011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 2
10 7007001032018 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 17 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7007000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 7007001262018 BİTKİ BESLEME Zorunlu 2 2 0 4
3 7007001242018 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
4 7007001182010 GENEL MEYVECİLİK Zorunlu 2 2 0 3
5 7007001202010 GENEL SEBZECİLİK Zorunlu 2 2 0 3
6 17010701T11124 GENETİK VE ISLAH Zorunlu 2 0 0 3
7 7007001152009 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
8 7007001062010 SULAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 2
9 17010701T11126 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
10 7007000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 7007000962018 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19 6 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7007002032009 BAĞCILIK Zorunlu 2 0 0 2
2 7007002072009 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE SAVAŞIMI Zorunlu 2 2 0 3
3 7007002152009 BAHÇE TARIMI UYGULAMALARI-I Zorunlu 0 4 0 4
4 7007002112009 BİTKİSEL ÜRETİMDE MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 4
5 17010701T11217 GENEL SERACILIK Zorunlu 2 0 0 2
6 7007002092009 MEYVE FİDANI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
7 7007002052009 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ-I Zorunlu 2 2 0 4
8 7007002132009 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ-I Zorunlu 2 2 0 4
9 17010701T11219 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 17 14 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7007002082014 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE SAVAŞIMI Zorunlu 2 2 0 3
2 7007002182009 BAHÇE TARIMI UYGULAMALARI-II Zorunlu 0 4 0 4
3 7007002302014 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI VE PAZARA HAZIRLANMASI Zorunlu 2 0 0 2
4 7007002222013 MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
5 7007002102014 MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
6 7007002242013 ORGANİK TARIM İLKELERİ VE MEVZUAT Zorunlu 2 0 0 2
7 7007002322014 PEYZAJ UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 3
8 7007002022014 SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ-II Zorunlu 2 2 0 3
9 BAHÇ.TARIMI-4 SEÇMELİ-4 Seçmeli - - - 2
10 7007002162009 SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ-II Zorunlu 2 2 0 4
11 7007002062009 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 18 14 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr