Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Ödemiş Meslek Yüksekokulu - Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Eğitim- öğretim faaliyetlerine 2010-2011 akademik yılında "Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı" adı altında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Teorik ve uygulamalı dersler alarak mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilmekte ve bu diplomaya sahip olanlar tekniker olarak çalışabilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve üniversite seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan "Yabancı Dil" ve "Bilgisayar" dersleri için her akademik yılın başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar söz konusu derslerden muaf olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Program Profili
Süt ve Ürünleri teknolojisi programının amacı, büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütün süt işleme tesislerinde içme sütüne ve süt ürünlerine işlenmesi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunların Çalışma Alanları: 1.Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. 2.Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. 3.Özel Sektör İşletmeleri: Süt ve ürünleri üretim (süt fabrikaları, mandıralar, dondurma fabrikaları vb. işletmeler) ve pazarlama işletmeleri. 4.Kendi işletmeleri: Süt ve ürünleri üretim ve pazarlama işletmeleri.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Mühendislik Fakültesi – Gıda Mühendisliği Bölümü’ne dikey geçiş yaparak Gıda Mühendisi ünvanı veya Ziraat Fakültesi - Süt Teknolojisi Bölümü’ne dikey geçiş yaparak Ziraat Mühendisi ünvanı alabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi 'Sınav Yönetmeliği' ve 'Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Yönetmeliği' uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümnünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Serap FENDERYA, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Program Koordinatörü, E.Ü. Ödemiş Meslek Yüksekokulu, 35750, Ödemiş-İZMİR Tel: 0 232 5453272-7814 Fax: 0 232 5444356 e-mail: serap.fenderya@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda, iki kadrolu öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir adet laboratuar mevcuttur.

Program Çıktıları
1Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme.
2Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma
3Süt ve ürünleri teknolojisi için gerekli temel bilim konularını öğrenebilme.
4Gıda ürünlerinde kullanılan katkı maddelerinin fonksiyonlarını açıklayabilme ve kullanım şekillerine uygun kullanılmasını yönetebilme.
5Gıda mevzuatı konusunda bilgi sahibi olabilme ve uygulayabilme.
6Süt ve ürünleri analiz yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
7İçme sütü ve süt ürünleri teknolojilerini öğrenebilme ve uygulayabilme.
8İçme sütü ve süt ürünleri işletmelerinin hijyeni konusunda bilgi sahibi olabilme ve uygulayabilme.
9Süt ve ürünlerinin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme.
10Sütün bileşimi, kimyası ve mikrobiyolojisinin teknolojik açıdan önemini kavrayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7009001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
2 7009001072010 LABORATUAR TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 4
3 7009001052010 MESLEKİ MATEMATİK-I Zorunlu 2 0 0 3
4 7009001112010 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
5 SÜT.TEKN.A1 SEÇMELİ-A1 Seçmeli - - - 3
6 SÜT.TEKN.A2 SEÇMELİ-A2 Seçmeli - - - 2
7 17010901T11119 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
8 7009001092010 SÜT İŞLETMELERİNDE TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 2 1 0 3
9 7009001012010 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
10 7009001032010 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14 4 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7009000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
2 7009001082010 ÇİĞ SÜT ANALİZLERİ Zorunlu 1 1 0 2
3 7009001062010 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 2
4 7009001042010 MESLEKİ MATEMATİK-II Zorunlu 2 0 0 3
5 SÜT.TEKN.B1 SEÇMELİ-B1 Seçmeli - - - 3
6 SÜT.TEKN.B2 SEÇMELİ-B2 Seçmeli - - - 3
7 17010901T11119 STAJ Zorunlu 0 0 0 5
8 7009001162016 SÜT KİMYASI VE BİYOKİMYASI Zorunlu 2 1 0 3
9 7009001102010 SÜT MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
10 7009000922010 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
11 7009000962010 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7009002012010 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 2 1 0 3
2 7009002112010 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Zorunlu 2 1 0 4
3 7009002132010 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 4
4 7009002072010 İÇME SÜTÜ VE KONSANTRE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
5 7009002152010 İŞLETME YÖNETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 4
6 17010901T11219 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
7 SÜT.TEKN.C SEÇMELİ-C Seçmeli - - - 2
8 7009002092010 SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Zorunlu 2 2 0 4
9 7009002032010 SÜT YAN ÜRÜNLERİ Zorunlu 1 1 0 2
Toplam 16 8 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 7009002142010 AMBALAJLAMA Zorunlu 2 0 0 4
2 7009002062010 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 2
3 7009002022010 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ-II Zorunlu 2 1 0 3
4 7009002162010 İŞLETME YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 5
5 7009002102010 ÖZEL SÜT ÜRÜNLERİ Zorunlu 1 1 0 2
6 SÜT.TEKN.D SEÇMELİ-D Seçmeli - - - 4
7 7009002122014 SÜT TESİSLERİ KURULUŞ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 0 5
8 17010901T11220 TEREYAĞI TEKNOLOJİSİ Zorunlu 1 1 0 2
9 7009002042010 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
Toplam 15 5 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr