Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bergama Meslek Yüksekokulu - Seracılık - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Seracılık Programı 1994 yılında Bergama Meslek Yüksekokulu’nun açılmasıyla birlikte eğitime başlayan ilk programlarındandır. Sekiz öğrenci ile başladığı eğitimine bugün 30 kontenjanla devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Seracılık Programını başarı ile bitiren mezunlara SERACILIK alanında ön lisans diploması verilir
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve eski adı ÖSS olan sınavı kazanmış olması ya da yeni hali ile YGS sınavından 180 barajını aşmış olması veya LYS sınavını kazanmış olması gerekir. Meslek Liselerinden sınavsız geçiş yolu ile gelecek adayların da YGS sınavında 180 barajı geçmiş olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerimiz birinci sınıfta okutulan Bilgisayar I ve Bilgisayar II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden güz dönemi başında yapılan muafiyet sınavlarında 70 ve daha üzeri puan aldıklarında bu derslerden muaf sayılmaktadırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Seracılık öğrencilerinin; programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerinin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 1. ve 2. Sınıf sonunda 30 iş günü olan 2 stajını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir
Program Profili
Seracılık Programının amacı; sera kurulumunu yapabilen, sera işletebilen, örtü altı sebze ve süs bitkisi üretebilen, sulama, gübreleme, budama, ilaçlama, hasat gibi teknik konularda bilgili, organik tarım ve topraksız tarım tekniklerini bilen ve uygulayabilen, bitkiler üzerinde bulunan hastalık ve zararlıları tanıyarak, doğaya dost mücadele yöntemlerini bilen ve uygulayabilen, bilinçli teknik elemanlar (teknikerler) yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kendi işlerini kurabilirler. Zirai ilaç, sera ve tohum şirketlerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde Ziraat Fakülteleri’nin Bitkisel Üretim Programlarına geçiş yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Seracılık Programı’nda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”’nda ayrıntılı şekilde verilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
"Yeterlilik Koşulları ve Kurallar “ bölümündeki yeterlilik koşulları ve kurallar yeterlidir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Seracılık Programı, 35700Bergama – İZMİR Program Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Raşit Zeki ELTEZ AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Sumru ELTEZ
Bölüm Olanakları
Seracılık Programı’nda kadrolu üç Yardımcı Doçent Doktor eğitim vermektedir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Yabancı Dil, Ekonomi, Matematik, Teknik Resim derslerine dışarıdan görevlendirme ile öğretim elemanı alınmaktadır. Uygulama alanı olarak Sera Laboratuarı, İklimlendirme Laboratuarı, toplam 1000 m2 alana sahip sebze, topraksız tarım, kesme çiçek ve dış mekan süs bitkilerinin yetiştirildiği 4 sera bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Bitkilerde hücre, doku ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su -toprak ilişkisi, besin maddeleri ve suyun alınımı ve taşınması konularında temel bilgiye sahip olan,
2Genel Seracılık konusundaki bilgisini uygulayabilen,
3Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgili,
4İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip,
5Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip
6Teknik resim kabiliyeti olan,
7Çevre sorunlarını bilen, çevre bilincine sahip, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, doğal denge ve ekoloji konusunda bilgili, tarım ile çevreyi bağdaştırabilen, tarımın yol açtığı çevre sorunlarının bilincinde olan
8Sera inşası, projelendirilmesi, işletilmesi, sera klimasını oluşturan çevre koşulları ve bu koşulların bitkilere etkileri hakkında bilgili,
9Toprak yapısını iyi bilen, toprağa göre atılacak gübreyi ve yapılacak işlemleri uygulayabilen, bitki besleme ve gübreleme konularında bilinçli,
10Örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliğini yapabilen ve bu konuda hakkında bilgili,
11Sebze, bahçe bitkileri ve süs bitkilerinin yetiştirme ve çoğaltma yöntemlerini bilen, tohumların özelliklerini tanıyabilen ve tohumun hasadından satışına kadar geçirdiği evreleri bilen,
12Sebze, bahçe bitkileri ve süs bitkilerinin sulama, gübreleme, budama gibi bakım işlemlerini uygulayabilen,
13Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve topraksız tarım tekniklerini bilen ve bunları uygulayabilen
14Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen,
15Örtü altında yetiştirilen sebze ve süs bitkilerinin hastalık ve zararlıları tanıyan, hastalık ve zararlılarla uygun ve çevreye dost mücadele yöntemlerini uygulayabilen,
16Sera sebzelerinin ve süs bitkilerinin hasadından, ambalajlanmasına ve pazarlanmasına kadar geçirdiği aşamalar konusunda bilgili,
17Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olan
18Meslek alanı ile ilgili araştırma yapabilen ve bilgi toplayan, rapor veya sunum haline getirerek bunları gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatabilen ve takım çalışması yapabilen; sera işletmelerinde çalışabilecek ve sera işletmesini yürütebilecek yeterlilik ve kabiliyette olmalıdırlar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9002001022006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 9002001192008 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 1 1 0 2
3 9002001051996 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 2
4 9002001041996 BİTKİ MORFOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 2
5 9002001062018 GENEL SERACILIK Zorunlu 2 2 0 4
6 SEÇ-I-SERACILIK SEÇ-I-SERACILIK Seçmeli - - - 2
7 9002001081996 SERACILIK UYG-I Zorunlu 2 6 0 3
8 9002001232018 SULAMA SUYU KALİTESİ Zorunlu 2 0 0 3
9 9002001151996 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 2 0 2
10 9002001212014 TOPRAK Zorunlu 3 0 0 3
11 9002001012006 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
12 9002001242011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
13 9002001032018 YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 25 11 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9002000942006 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 9002001222008 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 1 1 0 2
3 9002001262014 ÇEVRE KORUMA Zorunlu 2 0 0 1
4 9002001202002 GENEL EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
5 9002001302014 İYİ TARIM UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 2
6 9002001182002 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 1
7 9002001102002 SERA İNŞAASI Zorunlu 3 0 0 3
8 9002001112002 SERA KLİMASI Zorunlu 3 0 0 3
9 9002001121995 SERACILIK UYG-II Zorunlu 2 6 0 3
10 9002001282018 TARIMSAL SAVAŞ YÖNTEMLERİ VE İLAÇLAR Zorunlu 3 0 0 3
11 9002000922006 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
12 9002001092018 ÜRETİM TEKNİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
13 9002000962018 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 29 9 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9002002232002 ÖRTÜALTI SEBZE HASTALIKLARI VE MÜCADELES Zorunlu 3 0 0 3
2 9002002111996 SERA BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ Zorunlu 2 0 0 2
3 9002002031994 SERA BİTKİLERİNİN SULANMASI Zorunlu 2 0 2 3
4 9002002332014 SERA DONANIMLARI VE OTOMASYON Zorunlu 3 0 0 2
5 9002002061998 SERACILIK UYGULAMALARI-III Zorunlu 2 2 0 3
6 9002002252002 SERACILIKTA ORGANİK TARIM Zorunlu 3 0 0 2
7 9002002011994 SERADA SEBZE YETİŞTİRME-I Zorunlu 2 0 2 4
8 9002002021994 SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME-I Zorunlu 2 0 2 4
9 9002002272008 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
10 9002002181996 SÜS BİTKİLERİ HAST. VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 0 0 2
11 19010201T11231 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 22 2 6 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9002002262014 DIŞ MEKAN BİTKİLERİ VE PEYZAJ Zorunlu 2 0 0 2
2 9002002242002 ÖRTÜALTI SEBZE ZARARLILARI VE MUCADELESİ Zorunlu 3 0 0 3
3 9002002222002 SERA PROJELENDİRME VE KREDİLENDİRME ESAS Zorunlu 2 2 0 3
4 9002002071994 SERA ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI Zorunlu 2 0 0 2
5 9002002121998 SERACILIK UYGULAMALARI-IV Zorunlu 2 2 0 3
6 9002002081994 SERADA SEBZE YETİŞTİRME-II Zorunlu 2 0 2 4
7 9002002091994 SERADA SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRME-II Zorunlu 2 0 2 4
8 9002002272008 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
9 9002002161995 SÜS BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELESİ Zorunlu 2 0 0 2
10 9002002131998 TOPRAKSIZ KÜLTÜR Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 20 4 4 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr