Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bergama Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği (a)(İKMEP) - Önlisans



Program Tanımları
Kuruluş
Programımız, 2005-2006 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde Meb-Yök Projesi kapsamında "Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı" olarak kurulmuştur. 2009-2010 Eğitim Öğretim Dönemi'nde "Ağırlama Hizmetleri", 2010-2011 Eğitim Öğretim Dönemi'nde ise tekrardan "Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı" ismini almıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara; "Turizm ve Otel İşletmeciliği" alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar diploma notu üstünlüğüne göre sınavsız geçiş ile programımıza kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında düzenlenen muafiyet sınavlarından geçer not alan öğrenciler, bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 1.sınıfın sonunda bir adet 30 işgünü olan sektör stajını başarı ile tamamlamak
Program Profili
Turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Turizm endüstrisinde mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili özel sektör ve kamu sektöründe istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerine girebilmektedirler. Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrencilerimizin DGS'ye girerek yerleşebilecekleri bölümler şunlardır: İşletme , İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Rehberlik.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planlarında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Yusuf Perin Yerleşkesi 35700 Bergama - İZMİR Tel: 0 232 6312861 / 6312599 Faks: 0 232 6311174 Program Başkanı: Öğr.Gör. Emre ATABERK AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Okan ÖZ
Bölüm Olanakları
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nda kadrolu 1 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Dersler, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında en az yüksek lisansını tamamlamış ve turizm sektöründe tecrübe sahibi olan çeşitli öğretim görevlileri ile desteklenmektedir. Programın uygulama çalışmaları, çevredeki konaklama işletmelerinde uygulama dersleri ve bilgisayar laboratuvarımızda kurulu olan otelcilik otomasyon sistemi ile yapılmaktadır.

Program Çıktıları
1Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
2Alternatif çözümler üretebilme ve eleştirel düşünebilme becerisine sahip olmak.
3Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
4Turizm sektöründe ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
5Temel bilgisayar kullanma bilgisine sahip olma ve otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve donanımı kullanabilmek.
6Otel işletmeciliği ve otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
7Konaklama işletmelerinde önbüro, önbüroda kullanılan sistemler, önbürodaki süreçler, oda satış fiyatının bulunması ve önbüro faaliyetlerinin bütçelenmesi gibi konularda bilgi sahibi olmak.
8Yiyecek-içecek işletmelerinin yönetimi ve organizasyon yapısı, satın alma-depolama üretim, servis ve pazarlama faaliyetleri ve menü planlama hakkında bilgi sahibi olmak.
9Konaklama işletmelerindeki kat hizmetleri bölümünün işleyişi hakkında bilgi ve beceriye sahip olmak.
10Genel turizm, turizm coğrafyası, turizm ekonomisi, turizm pazarlaması, tur operatörlüğü ve seyahat acenteliği, turizmde araştırma yöntem ve teknikleri, turizm mevzuatı ve genel muhasebe hakkında bilgi sahibi olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 9022001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
3 9022001132012 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 0 3
4 9022001132018 GENEL TURİZM Zorunlu 3 0 0 4
5 9022001052012 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 3 0 0 3
6 9022001052018 KAT HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 3
7 9022001112012 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 3 0 0 3
8 9022001112018 MENÜ PLANLAMA Zorunlu 2 0 0 3
9 9022001152012 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 2
10 9022001152012 ÖNBÜRO HİZMETLERİ Zorunlu 2 0 0 2
11 SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - 3
12 SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - 0
13 19012201T11119 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
14 19012201T11119 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
15 9022001172012 TURİZM COĞRAFYASI I Zorunlu 2 0 0 2
16 9022001172012 TURİZM COĞRAFYASI I Zorunlu 2 0 0 2
17 9022001092012 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 2
18 9022001092018 TURİZM EKONOMİSİ Zorunlu 2 0 0 3
19 9022001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
20 9022001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
21 9022001032010 YABANCI DİL -I Zorunlu 4 0 0 4
22 9022001032018 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 42 0 0 57
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9022000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 9022001062012 GENEL MUHASEBE Zorunlu 4 0 0 4
4 9022001062018 GENEL MUHASEBE Zorunlu 4 0 0 6
5 9022001102017 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
6 9022001102017 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 4
7 9022001042012 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 5
8 9022001042018 OTEL İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
9 19012201T11119 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
10 19012201T11119 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
11 9022001082012 TURİZM COĞRAFYASI II Zorunlu 2 0 0 4
12 9022001082012 TURİZM COĞRAFYASI II Zorunlu 2 0 0 4
13 9022000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
14 9022000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
15 9022001122017 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
16 9022001122017 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
17 9022000962010 YABANCI DİL -II Zorunlu 4 0 0 4
18 9022000962018 YABANCI DİL -II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 37 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022002092012 MESLEKİ YABANCI DİL -I Zorunlu 3 1 0 4
2 9022002092012 MESLEKİ YABANCI DİL -I Zorunlu 3 1 0 4
3 9022002032012 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Zorunlu 4 2 0 4
4 9022002032018 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ Zorunlu 4 2 0 6
5 SEÇ-II-TUR.OTEL.İKM. SEÇ-II-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - 4
6 SEÇ-II-TUR.OTEL.İKM. SEÇ-II-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - 0
7 9022002012012 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTELİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
8 9022002012018 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTELİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
9 9022002072012 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 2
10 9022002072012 TURİZM MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 2
11 9022002052012 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 3
12 9022002052012 TURİZM PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 3
13 9022002212012 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ I Zorunlu 5 1 0 7
14 9022002212018 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ I Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 36 7 0 48
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022002202012 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
2 9022002202012 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 9022002062012 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
4 9022002062012 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
5 9022002182012 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
6 9022002182012 MESLEK ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
7 9022002022012 MESLEKİ YABANCI DİL -II Zorunlu 3 1 0 2
8 9022002022018 MESLEKİ YABANCI DİL -II Zorunlu 3 1 0 4
9 9022002122012 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
10 9022002122012 ÖN BÜRODA ODA İŞLEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
11 SEÇ-III-TUR.OTEL.İKM SEÇ-III-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - 0
12 SEÇ-III-TUR.OTEL.İKM SEÇ-III-TUR.OTEL.İKMEP Seçmeli - - - 0
13 9022002322017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
14 9022002322017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
15 9022002222017 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ II Zorunlu 5 1 0 6
16 9022002222018 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ II Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 32 3 0 38
 
SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022001072012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
2 9022001212014 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 3
SEÇ-I-TUR.OTEL.İKMEP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022001072012 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 3
2 9022001212014 İŞ ORGANİZASYONU Seçmeli 3 0 0 3
SEÇ-II-TUR.OTEL.İKMEP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022002112012 2. YABANCI DİL -I Seçmeli 3 1 0 4
2 9022002132012 İŞLETME YÖNETİMİ -I Seçmeli 3 0 0 4
3 9022002232014 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 4 0 0 4
SEÇ-II-TUR.OTEL.İKMEP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022002112012 2. YABANCI DİL -I Seçmeli 3 1 0 4
2 9022002232014 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 4 0 0 4
3 9022002252018 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ-III-TUR.OTEL.İKMEP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022002042012 DEKORASYON HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 9022002082012 2. YABANCI DİL -II Seçmeli 3 1 0 4
3 9022002102012 İŞLETME YÖNETİMİ -II Seçmeli 3 0 0 5
4 9022002242014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
5 9022002262014 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 5
6 9022002282014 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 1 0 4
7 9022002302014 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ-III-TUR.OTEL.İKMEP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9022002042012 DEKORASYON HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 9022002082012 2. YABANCI DİL -II Seçmeli 3 1 0 4
3 9022002242014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
4 9022002262014 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 5
5 9022002282014 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 1 0 4
6 9022002302014 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
7 9022002342018 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr