Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bergama Meslek Yüksekokulu - Eser Koruma - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
1995
Kazanılan Derece
Eser Koruma Programını başarı ile bitiren mezunlara Eser Koruma(Konservasyon) alanında ön lisans diploması verilir
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve eski adı ÖSS olan sınavı kazanmış olması ya da yeni hali ile YGS sınavından 180 barajını aşmış olması veya LYS sınavını kazanmış olması gerekir. Meslek Liselerinden sınavsız geçiş yolu ile gelecek adayların da YGS sınavında 180 barajı geçmiş olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerimiz birinci sınıfta okutulan Bilgisayar I ve Bilgisayar II, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden güz dönemi başında yapılan muafiyet sınavlarında 70 ve daha üzeri puan aldıklarında bu derslerden muaf sayılmaktadırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
6 öğrencilerin; programda mevcut olan derslerinin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 1. veya 2. Sınıf sonunda 30 iş günü olan stajını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir
Program Profili
Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, yapım-işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olan, bozulmalarını tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilen, restorasyon ve konservasyon aşamalarının tamamını uygulayabilen, güncel bilgilerle kendini her zaman yenileyebilen bilinçli teknik elemanlar yetiştirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde Mimarlık, İç Mimari, Geleneksel Türk El Sanatları ve Çini Onarımı Programlarına geçiş yapabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde Mimarlık, İç Mimari, Geleneksel Türk El Sanatları ve Çini Onarımı Programlarına geçiş yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
“Ders Öğretim Planı”nda açıklanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
"Yeterlilik Koşullarını" karşılamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu, Eser Koruma Programı, 35700Bergama – İZMİR Program Koordinatörü: Öğr.Gör.Sema Çakalgöz
Bölüm Olanakları
Eser Koruma Programı’nda kadrolu dört Öğretim Görevlisi eğitim vermektedir. Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi, Yabancı Dil, Mesleki Kimya, Röleve, Yapı ve Malzeme Bilgisi derslerine dışarıdan görevlendirme ile öğretim elemanı alınmaktadır. Uygulama alanı olarak 2 adet Laboratuar ve atelye bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını tanıma ve özelliklerini bilme
2Kültür Varlıkları üzerinde gözlenen bozulmaları tespit edebilme
3Kültür Varlıkları üzerinde gözlenen bozulmaların sebeplerini saptayabilme
4Kültür Varlıkları üzerinde gözlenen bozulmaların devamını engelleyen önlemler alabilme
5Kültür varlıklarının gereksinim duyduğu uygun onarım yöntemlerine karar verip, uygulayabilme
6Kültür varlıklarının gereksinim duyduğu uygun koruma yöntemlerine karar verip, uygulayabilme
7Bireysel ya da ekip çalışmasına uyum sağlayabilme, ekip lideri olarak çalışanları gerekli şekilde yönlendirebilme
8Uygulamalar sırasında gerekli olan malzemeleri ve aletleri kullanabilme
9Beklenmeyen sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilme, gerektiğinde bu sorunları uzman kişilerle paylaşabilme
10Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme, sosyal ve kültürel değerleri gözeterek alanında çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma
11Bilimsel, teknolojik ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek, eleştirel yaklaşım ile eksiklerini tespit edip kendini yenileyebilme, hayat boyu öğrenme bilincine sahip olarak aynı düzeyde veya bir ileri düzeyde eğitimini sürdürebilme.
12Türkiye arkeolojisini hakkında bilgi sahibi olma
13Kültür Varlıklarını belgeleyebilme
14Kültür Varlıklarının sergileme, depolama koşullarını gerektiği gibi hazırlayabilme
15Mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme
16Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olma
17İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olma, sözlü ve yazılı iletişim araçlarını mesleki konularda kullanabilme
18Mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilme
19Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olma
20Temel Seviyede İşletim sistemi ve Ofis programlarını kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9023001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 9023001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
3 9023001412010 BİLGİSAYAR - I Zorunlu 2 0 0 2
4 9023001412010 BİLGİSAYAR - I Zorunlu 2 0 0 2
5 9023001432010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-I Zorunlu 2 1 0 3
6 9023001432010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-I Zorunlu 2 1 0 3
7 9023001212010 GENEL ARKEOLOJİ - I Zorunlu 2 0 0 1
8 9023001212010 GENEL ARKEOLOJİ - I Zorunlu 2 0 0 1
9 9023001452017 KORUMA VE ONARIM MALZEME BİLGİSİ-I Zorunlu 1 1 0 1
10 9023001452018 KORUMA VE ONARIM MALZEME BİLGİSİ-I Zorunlu 1 1 0 2
11 9023001392010 MESLEKİ KİMYA - I Zorunlu 2 0 0 2
12 9023001392010 MESLEKİ KİMYA - I Zorunlu 2 0 0 2
13 9023001252010 METAL VE CAM R.K.T.U-I Zorunlu 2 1 0 3
14 9023001252010 METAL VE CAM R.K.T.U-I Zorunlu 2 1 0 3
15 9023001362010 ORGANİK ESER R.K.T.U-I Zorunlu 2 1 0 3
16 9023001362010 ORGANİK ESER R.K.T.U-I Zorunlu 2 1 0 3
17 9023001472010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
18 9023001472010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
19 9023001242010 TAŞ VE SERAMİK R.K.T.U-I Zorunlu 2 2 0 3
20 9023001242010 TAŞ VE SERAMİK R.K.T.U-I Zorunlu 2 2 0 3
21 9023001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
22 9023001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
23 9023001492011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
24 9023001492011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
25 9023001032010 YABANCI DİL -I Zorunlu 4 0 0 3
26 9023001032018 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 46 12 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9023000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9023000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 9023001422010 BİLGİSAYAR - II Zorunlu 2 0 0 2
4 9023001422010 BİLGİSAYAR - II Zorunlu 2 0 0 2
5 9023001442010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-II Zorunlu 2 1 0 3
6 9023001442010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-II Zorunlu 2 1 0 3
7 9023001292010 GENEL ARKEOLOJİ - II Zorunlu 2 0 0 1
8 9023001292010 GENEL ARKEOLOJİ - II Zorunlu 2 0 0 1
9 9023001462017 KORUMA VE ONARIM MALZEME BİLGİSİ-II Zorunlu 1 1 0 1
10 9023001462018 KORUMA VE ONARIM MALZEME BİLGİSİ-II Zorunlu 1 1 0 2
11 9023001402010 MESLEKİ KİMYA - II Zorunlu 2 0 0 2
12 9023001402010 MESLEKİ KİMYA - II Zorunlu 2 0 0 2
13 9023001332010 METAL VE CAM R.K.T.U-II Zorunlu 2 1 0 3
14 9023001332010 METAL VE CAM R.K.T.U-II Zorunlu 2 1 0 3
15 9023001372010 MÜZECİLİK SERGİLEME VE DEPOLAMA Zorunlu 2 0 0 1
16 9023001372010 MÜZECİLİK SERGİLEME VE DEPOLAMA Zorunlu 2 0 0 1
17 9023001382010 ORGANİK ESER R.K.T.U-II Zorunlu 2 1 0 3
18 9023001382010 ORGANİK ESER R.K.T.U-II Zorunlu 2 1 0 3
19 9023001472010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
20 9023001472010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
21 9023001322010 TAŞ VE SERAMİK R.K.T.U-II Zorunlu 2 2 0 3
22 9023001322010 TAŞ VE SERAMİK R.K.T.U-II Zorunlu 2 2 0 3
23 9023000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
24 9023000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
25 9023000962010 YABANCI DİL -II Zorunlu 4 0 0 3
26 9023000962018 YABANCI DİL -II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 48 12 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9023002232010 ARKEOLOJİK ALAN ÖLÇME VE DEĞ. - I Zorunlu 2 0 0 2
2 9023002232010 ARKEOLOJİK ALAN ÖLÇME VE DEĞ. - I Zorunlu 2 0 0 2
3 9023002272017 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I Zorunlu 2 2 0 2
4 9023002272017 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-I Zorunlu 2 2 0 2
5 9023002172010 ÇİZİM TEKNİĞİ-I Zorunlu 1 2 0 4
6 9023002172010 ÇİZİM TEKNİĞİ-I Zorunlu 1 2 0 4
7 9023002252010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-III Zorunlu 2 1 0 4
8 9023002252010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-III Zorunlu 2 1 0 4
9 9023002182010 FOTOĞRAFÇILIK - I Zorunlu 2 0 0 2
10 9023002182010 FOTOĞRAFÇILIK - I Zorunlu 2 0 0 2
11 9023002032010 GENEL ARKEOLOJİ - III Zorunlu 2 0 0 2
12 9023002032010 GENEL ARKEOLOJİ - III Zorunlu 2 0 0 2
13 9023002052010 METAL VE CAM R.K.T.U-III Zorunlu 2 1 0 4
14 9023002052010 METAL VE CAM R.K.T.U-III Zorunlu 2 1 0 4
15 9023002192010 ORGANİK ESER R.K.T.U-III Zorunlu 2 1 0 4
16 9023002192010 ORGANİK ESER R.K.T.U-III Zorunlu 2 1 0 4
17 SEÇ-I-ESERKORUMA SEÇ-I-ESER KORUMA Seçmeli - - - 1
18 SEÇ-I-ESERKORUMA SEÇ-I-ESER KORUMA Seçmeli - - - 1
19 9023002042010 TAŞ VE SERAMİK R.K.T.U-III Zorunlu 2 2 0 4
20 9023002042010 TAŞ VE SERAMİK R.K.T.U-III Zorunlu 2 2 0 4
21 19012301T11231 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
22 19012301T11231 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 36 18 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9023002242010 ARKEOLOJİK ALAN ÖLÇME VE DEĞ. - II Zorunlu 2 0 0 3
2 9023002242010 ARKEOLOJİK ALAN ÖLÇME VE DEĞ. - II Zorunlu 2 0 0 3
3 9023002282017 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II Zorunlu 2 2 0 2
4 9023002282017 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM-II Zorunlu 2 2 0 2
5 9023002202010 ÇİZİM TEKNİĞİ - II Zorunlu 1 2 0 4
6 9023002202010 ÇİZİM TEKNİĞİ - II Zorunlu 1 2 0 4
7 9023002262010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-IV Zorunlu 2 1 0 4
8 9023002262010 DUVAR RESİM VE MOZAİK R.K.T.U-IV Zorunlu 2 1 0 4
9 9023002212010 FOTOĞRAFÇILIK - II Zorunlu 2 0 0 2
10 9023002212010 FOTOĞRAFÇILIK - II Zorunlu 2 0 0 2
11 9023002112010 GENEL ARKEOLOJİ - IV Zorunlu 2 0 0 2
12 9023002112010 GENEL ARKEOLOJİ - IV Zorunlu 2 0 0 2
13 9023002132010 METAL VE CAM R.K.T.U-IV Zorunlu 2 1 0 4
14 9023002132010 METAL VE CAM R.K.T.U-IV Zorunlu 2 1 0 4
15 9023002222010 ORGANİK ESER R.K.T.U-IV Zorunlu 2 1 0 4
16 9023002222010 ORGANİK ESER R.K.T.U-IV Zorunlu 2 1 0 4
17 SEÇ-II-ESERKORUMA SEÇ-II-ESER KORUMA Seçmeli - - - 1
18 SEÇ-II-ESERKORUMA SEÇ-II-ESER KORUMA Seçmeli - - - 0
19 9023002122010 TAŞ VE SERAMİK R.K.T.U-IV Zorunlu 2 2 0 4
20 9023002122010 TAŞ VE SERAMİK R.K.T.U-IV Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 34 18 0 59
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr