Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bergama Meslek Yüksekokulu - Giyim Üretim Teknolojisi (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Programımız 1994-1995 Eğitim Öğretim döneminde “Moda Konfeksiyon Programı” olarak kurulmuştur. 1998-1999 Eğitim Öğretim döneminde “Hazır Giyim Programı” açılmıştır. 2002-2003 Eğitim Öğretim döneminde her iki program birleşerek, Meb-Yök Projesi kapsamında “Tekstil Programı” ismini almıştır. 2010-2011 Eğitim Öğretim döneminden itibaren ise “Giyim Üretimi Teknolojisi” olarak devam edecektir.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Hazır Giyim alanında ön lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar sınavsız geçiş ile programımıza gelirken, düz lise mezunlarının üniversite öğrenci seçme sınavında yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında düzenlenen muafiyet sınavlarından geçer not alan öğrenciler, bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 işgünü olan sanayi stajını başarı ile tamamlamak.
Program Profili
Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe üretim planlama, model tasarımı kolleksiyon ve numune hazırlama aşamasından üretim sonuna kadar mamulun her safhasında, üretime yönelik, nitelikli ara elamanları yetiştirmektir. Bu programdaki dersler öğrencinin bilimsel tetkik ve kararlarındaki becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders boyunca öğrenciye ders konularının teorik içeriği ile birlikte mevcut konfeksiyon makineleri vasıtası ile endüstriyel ağırlıklı bir eğitim verilmekte ve bunun sonucunda okulda elde edilen beceri ve pratiğin pekişmesi ve işle bağdaşması amaçlanmaktadır. Bu programda tekniker adayları gelişen teknolojiye ve sektöre uyumlu bir eğitimden geçerek çalışma hayatına atılırlar. Program hazır giyim üretimi ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere sunulan seçmeli dersler ile de eğitim programı pekiştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hazır Giyim Üretimi Teknikerleri tekstil ve konfeksiyon sektöründe üretim yapan firmalarda planlama bölümünde, model kalıp bölümünde, kesimhanede, dikimhanede, kalite kontrolde, müşteri temsilcisi olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimlerini başarı ile tamamlayan adaylar dikey geçiş sınavından geçerli not almaları kaydı ile dört yıllık Tekstil Mühendisliği, Hazır Giyim Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planlarında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Okşan Oral, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Bergama/İZMİR Tel: 232 6312861
Bölüm Olanakları
Giyim Üretim Teknolojisi Programında kadrolu 2 adet Öğretim üyesi, 1 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Tekstil Mühendisliği Bölümünden çeşitli öğretim üyeleri ile dersler desteklenmektedir. Programın uygulama çalışmaları, donanımlı Konfeksiyon Atölyesinde 2 adet tekstil teknikeri ve 1 adet makine teknisyeni ile başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Program Çıktıları
1Hazır Giyim/Konfeksiyon alanı ile bilgileri diğer tekstil alanı ile ilgili bölümlere transfer edebilme
2Hazır Giyim/Konfeksiyon endüstrisinde yapılan işlemleri bilme ve yapabilme, malzeme seçimi yapma, gerekli araç- gereç ve makineleri tanıma ve kullanabilme
3Hızlı ve doğru kararlar alabilme ve farklı ortam ve pozisyonlara uyum sağlama
4İş akışını izleme, değerlendirme, analitik düşünme, problem çözme ve gerekli önlemleri, kaynakları değerlendirme ve maliyet hesabı yapabilme
5İşletme yönetimi, işletme organizasyonu ve pazarlama konularında bilgi sahibi olma
6Kalite,iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında bilgi ve bilinç sahibi olabilme
7Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8Araştırma ve incelemeye yönelebilme, alanı ile ilgili çalışmayı bağımsız olarak yönetebilme,sorumluluğu altında çalşanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme
9Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanabilme
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
11Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme
12Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak, fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
13Gerekli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9024001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
2 9024001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I Zorunlu 2 0 0 2
3 9024001232017 GEOMETRİ Zorunlu 4 0 0 3
4 9024001232018 GEOMETRİ Zorunlu 4 0 0 5
5 9024001152010 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 2
6 9024001152010 MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 2
7 SEÇ-1GİY.ÜRETİM.TEK. SEÇ-1-GİY.ÜRETİM.TEK. Seçmeli - - - 0
8 SEÇ-1GİY.ÜRETİM.TEK. SEÇ-1-GİY.ÜRETİM.TEK. Seçmeli - - - 0
9 9024001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
10 9024001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
11 9024001072012 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 3 0 0 2
12 9024001072012 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ-I Zorunlu 3 0 0 2
13 19012401T11109 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 1 1 0 3
14 19012401T11109 TEMEL SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 1 1 0 3
15 9024001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
16 9024001012010 TÜRK DİLİ - I Zorunlu 2 0 0 2
17 9024001252017 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
18 9024001252017 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
19 9024001032010 YABANCI DİL -I Zorunlu 4 0 0 4
20 9024001032018 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 36 2 0 46
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9024000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
2 9024000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II Zorunlu 2 0 0 2
3 9024001102014 GENEL KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
4 9024001102014 GENEL KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
5 19012401T11108 GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ Zorunlu 2 2 0 5
6 19012401T11108 GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ Zorunlu 2 2 0 5
7 19012401T11106 MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2
8 9024001062018 MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 4
9 SEÇ-2GİY.ÜRETİM.TEK. SEÇ-2-GİY.ÜRETİM.TEK. Seçmeli - - - 0
10 SEÇ-2GİY.ÜRETİM.TEK. SEÇ-2-GİY.ÜRETİM.TEK. Seçmeli - - - 0
11 9024001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
12 9024001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
13 9024000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
14 9024000922010 TÜRK DİLİ - II Zorunlu 2 0 0 2
15 9024000962010 YABANCI DİL -II Zorunlu 4 0 0 4
16 9024000962018 YABANCI DİL -II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 28 4 0 44
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9024002092010 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 5
2 9024002092010 ERKEK GİYSİ KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 1 0 5
3 9024002072010 GİYSİ MALZEMELERİ Zorunlu 1 0 0 2
4 9024002072010 GİYSİ MALZEMELERİ Zorunlu 1 0 0 2
5 9024002052010 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ -I Zorunlu 2 4 0 7
6 9024002052010 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ -I Zorunlu 2 4 0 7
7 9024002112014 İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ Zorunlu 2 0 0 2
8 9024002112014 İŞ VE ZAMAN ETÜDÜ Zorunlu 2 0 0 2
9 9024002032017 KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ -I Zorunlu 3 1 0 5
10 9024002032017 KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ -I Zorunlu 3 1 0 5
11 9024002012010 KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL Zorunlu 3 0 0 3
12 9024002012010 KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL Zorunlu 3 0 0 3
13 SEÇ-3GİY.ÜRETİM.TEK. SEÇ-3-GİY.ÜRETİM.TEK. Seçmeli - - - 0
14 SEÇ-3GİY.ÜRETİM.TEK. SEÇ-3-GİY.ÜRETİM.TEK. Seçmeli - - - 0
Toplam 26 12 0 48
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9024002102010 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ -II Zorunlu 2 4 0 9
2 9024002102010 HAZIR GİYİM ÜRETİMİ -II Zorunlu 2 4 0 9
3 9024002082017 KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ -II Zorunlu 3 1 0 6
4 9024002082017 KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ -II Zorunlu 3 1 0 6
5 9024002062010 MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2
6 9024002062010 MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA Zorunlu 2 0 0 2
7 9024002122010 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
8 9024002122010 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
9 9024002042010 PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 2 0 0 3
10 9024002042010 PROJE HAZIRLAMA Zorunlu 2 0 0 3
11 SEÇ-4GİY.ÜRETİM.TEK. SEÇ-4-GİY.ÜRETİM.TEK. Seçmeli - - - 2
12 SEÇ-4GİY.ÜRETİM.TEK. SEÇ-4-GİY.ÜRETİM.TEK. Seçmeli - - - 2
13 9024002202017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
14 9024002202017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
15 9024002022010 ÜRETİM PLANLAMASI Zorunlu 3 0 0 3
16 9024002022010 ÜRETİM PLANLAMASI Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 30 10 0 56
 
SEÇ-1-GİY.ÜRETİM.TEK.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19012401T11111 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
2 9024001132010 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 9024001192014 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 3
4 9024001212014 TEKSTİL ÜRÜNLERİ MUAYENELERİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ-1-GİY.ÜRETİM.TEK.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19012401T11111 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 4
2 9024001132010 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
3 9024001192014 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 3 0 0 3
4 9024001212014 TEKSTİL ÜRÜNLERİ MUAYENELERİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ-2-GİY.ÜRETİM.TEK.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19012401T11114 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
2 9024001122012 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ-II Seçmeli 2 0 0 6
3 9024001162014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
4 9024001182014 TEKSTİL YÜZEL BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 6
5 9024001202014 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ-2-GİY.ÜRETİM.TEK.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 19012401T11114 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
2 9024001122012 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ-II Seçmeli 2 0 0 6
3 9024001162014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
4 9024001182014 TEKSTİL YÜZEL BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 6
5 9024001202014 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ-3-GİY.ÜRETİM.TEK.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9024002132017 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GİYSİ TASARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 9024002152010 KONFEKSİYON MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 9024002172014 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN. Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ-3-GİY.ÜRETİM.TEK.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9024002132017 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GİYSİ TASARIMI Seçmeli 2 2 0 4
2 9024002152010 KONFEKSİYON MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 9024002172014 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN. Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ-4-GİY.ÜRETİM.TEK.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9024002142010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 9024002162010 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 9024002182014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ-4-GİY.ÜRETİM.TEK.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9024002142010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 9024002162010 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 9024002182014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr