Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bergama Meslek Yüksekokulu - Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2005 yılında okul fiziksel koşullarını ve altyapı olanaklarını iyileştirme çabaları amacıyla Bergama da yeni yapılan B Blok binasında Laboratuar ortamı hazırlanarak program onayları alınarak Endüstriyel Otomasyon adı ile açılmıştır. 2009 yılında programın ismi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi olarak değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Otomasyon Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alması veya Meslek Liselerinin aynı bölümlerinden sınavsız geçiş yapmaları mümkündür
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her Akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek
Program Profili
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programının amacı, Kontrol ve Otomasyon Alanında nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Genel olarak temel elektrik - elektronik ve endüstriye dayalı elektronik konularını kapsayan derslerde Elektronik devre elemanlarını, akım gerilim ilişkileri ve endüstriyel uygulamalarını bunların çevresel cihazlarla haberleşmesini ve etkileşimini kapsamaktadır. Programda 1 sınıfta devre elemanları, bağlantıların özellikleri, devre analizleri işlenirken 2. sınıfta daha çok çevresel ünitelerden veri alma gönderme okuma gibi işlemleri gerçekleştirmek amacıyla İşlemsel yükselteçlerin karakteristikleri ve devre uygulamaları, Mikroişlemci ve Denetleyicilerin bağlantıları programlamaları ve devre tasarımları, otomasyon sistemleri gösterilmektedir. Dersler de ilk önce teori verildikten sonra, bu teorilerin endüstrilerde uygulama alanlarını ve yöntemleri gösterilir . Bu uygulamaların kapsamı; Devre Analizi ve Tasarımı, İşlemsel Yükselteçler ile sensör verisini okuma, Otomatik Kumanda ve PLC de devre kurma , Mikroişlemciler - Mikrodenetleyiciler ve Programlama ile ADC/DAC, zaman, frekans, akım, gerilim sinyallerini işleyebilecek devreler gibi konularını içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
- İşletmelerin Elektrik ve Otomasyon Atölyelerinde, - İşletmelerin Elektronik Atölyelerinde, - Bilgisayar Bakım Laboratuarlarında, - Elektronik Kart Montaj Tesislerinde , -Otomasyon Sistem Tasarım ve Kontrollerinde, - Araştırma ve Deney merkezlerinde, - Cihaz servislerinde, - Eğitim kurumlarında, - Tıbbı Cihaz mümessilliklerinde ‘ Otomasyon Teknikeri ‘ ünvanı ile çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakültelerde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler. Ayrıca tekrar üniversite sınavlarına girerek kendi alanlarında bir bölüme geçmeleri durumunda daha önceki gördükleri derslerden muafiyet ile devamları mümkün.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planına ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
•Elektronik Programında eğitim ve öğretim görmek isteyen öğrencilerin, •Fen ve Matematik alanında bilgili, •Temel bilimlerde konular arasında ki bağlantıları kurabilecek yeteneğe sahip, •Laboratuar çalışma ortamına uyum sağlayabilmesi için sorumluluk sahibi, çok dikkatli ve çabuk düşünme yeteneğine sahip, •Çevre bilincine sahip, •Güncel olayları iyi takip edebilen •Mekanik zekaya sahip •Bu işi yapabilecek bedensel engeli bulunmayan
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Gürcan TAŞPINAR Ege Üniv. Bergama M.Y.O. Yusuf Perin Yerleşkesi Kontrol ve Otomasyon Programı Bergama-İZMİR Tel: 0-232-6312861 - 121 Fax:0-232-6311174 e-mail:gurcan.taspinar@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımızda , -6 Kadrolu Öğretim Elemanı üniversite kadrosunda -5 Öğretim elemanı sözleşmeli ile Toplam 11 Öğretim Elemanı tarafından ders verilmektedir. Bergama Yusuf Perin Yerleşkesinde bulunan programda Otomatik Kumanda Laboratuarlarında (120 m2) Elektronik Laboratuarı (80 m2) Bilgisayar Laboratuarında (120 m2) uygulama yapılmakta olup Öğrenme ve Araştırma bu laboratuarlarda yapabilmektedir. Alt yapı dış desteklerle sağlanmış ve büyük oranda her türlü uygulamayı gerçekleştirebilecek düzeydedir.

Program Çıktıları
1Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olma
2İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip olma
3Mesleki alanda matematik becerilerini kullanma
4Mesleki alanda orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olma
5Elektrik devrelerinin analiz ve çözümlemelerini yapma
6Temel Seviyede İşletim sistemi Bilgisayar Donanımı ve Ofis programlarını kullanma
7Mesleğine uygun, alanında en çok kullanılan Çizim, simülasyon, tasarım vb bilgisayar programlarını bilme ve kullanma
8Teknik ve mesleki resim konusunda temel bilgilere sahip olma
9Temel elektronik devre elemanları ve analizi konularında bilgi sahibi olma
10Osilaskop, Avometre, Frekans Sayıcı, Fonksiyon jenaratörü, v.b. Ölçü aletlerini tanıma kontrol etme ve bunlarla ilgili deneyleri yapma
11Programlanabilir Denetleyiciler ve Bilgisayar arasında bağlantı kurup haberleşmeyi sağlama
12Büyük, küçük amplifikatörlerin çeşitlerini ve karakteristikleri kavrama
13Elektrik makinelerinin yapı, çalışma prensibi ve temel bağıntılarını bilme
14Boolean ifadelerini, Karnaugh diyagramlarını, Mantık kapılarını kavrama ve devre kurma
15Sayıcıları, kaydedicileri ve tutucuları kavrama, Bellek elemanlarını tanıma
16A/D ve D/A dönüştürücüleri bilme ve sistemlerini kurma
17Güç elektroniğinde kullanılan elemanları bilme ve koruma tekniklerini bilme
18Otomatik kontrol kavramlarını tanımlama, kullanma ve ayarlama
19Oransal+İntegral+Türevsel (PID) kontrolü kavrama
20İşlemsel yükselteçleri tanıma,analiz yapma, yükselteç uygulamalarını yorumlama
21FET,BJT gibi Endüstriyel Elektronik devre elemanlarını tanıma, özelliklerini bilme analizlerini yapma
22Mikroişlemci/Mikrodenetleyici kıyaslama programlama, sistem tasarlama, endüstriyel uygulamalarda kullanma
23Mikroişlemci/Mikrodenetleyici ile ADC/DAC dönüşümlerini yapma basınç, nem sıcaklık gibi endüstriyel uygulamaları yapma sistemleri tasarlama
24Elektrik devre tasarım yazılımlarını bilme ve bilgisayar destekli çizim yapma
25Elektrik makinelerinin bağlantı, ölçüm ve denetimlerini yapman
26Öğrencinin fizik kuramlarını mesleki yaşamına uygulama malzeme, statik, mekanik, akışkanlar,dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma temel kuralları kavrama
27Kontrol ve kumanda sistemleri ile Programlanabilir Denetleyicileri tanıma ve kullanma
28Sıcaklık Nem Akışkanlık, Hız,ivme, Basınç,pozisyon,yük hücresi, kuvvet gibi değerleri ölçme
29Pnömatik ve Hidrolik sistemler hakkında bilgi sahibi olma sistem kurma ve geliştirme
30Toplam kalite felsefesini benimseme ve ilgili kurumsal süreçlere destek verme
31İşletme hakkında temel kavramları bilme, ilişkileri kurma ve fonksiyonlarını kavrama
32Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözetme
33İlgili yazışma kurallarını bilme, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulama
34İş başvurusu yapabilme ve ilgili belgeleri hazırlayabilme
35Elektronik ticaret - Kişisel Web sayfası hazırlama, Web tabanlı öğrenme gibi interaktif işlemleri gerçekleştirme
36E-Mail, haber grupları, Anında haberleşme programları, Formlar, iletişim kanallarını kullanma
37Araştırma yapma, rapor hazırlama ve bunun sunumunu gerçekleştirme
38Proje çalışmaları yapma, planlama, keşif yapma, sözleşme ve şartname hazırlama
39Mekanik parçalar ve elemanlarının montajı bilme, tasarımınını bilme
403 Boyutlu Model Oluşturma, çizimlerini yapma, tasarlama
41Baskı devre çizme tasarlama ve bakır üzerinde çıktı alma
42Tarih Çağları ve Batı Sanatı Tarihini inceleme, dönemlere ait eserleri ikonografik ve plastik çözümlemesini yapabilme
43Scada Yazılımlarını Bilme
44Programlama Dilleri Bilme ve Kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9025001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 9025001072010 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
3 9025001052010 MATEMATİK Zorunlu 3 1 0 4
4 9025001092010 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
5 SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP SEÇ-I-KONT.OTO.İKMEP Seçmeli - - - 7
6 9025001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
7 9025001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
8 9025001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 16 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9025001082010 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 4
2 9025000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 9025001102010 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 2
4 9025001142010 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 4
5 SEÇII-KONT.OTO.İKMEP SEÇ-II-KONT.OTO.İKMEP Seçmeli - - - 4
6 9025001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
7 9025001062010 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 4
8 9025000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 9025000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 19 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9025001122010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 2
2 9025002092010 KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 1 1 0 4
3 9025002052010 MİKRODENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 4
4 9025002102012 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 4
5 9025002112010 PROJE TEKNİKLERİ Zorunlu 1 1 0 3
6 SEÇIII-KON.OTO.İKMEP SEÇ-III-KONT.OTO.İKMEP Seçmeli - - - 8
7 9025002072010 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Zorunlu 1 1 0 2
8 9025002032010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI -I Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 11 7 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9025002322012 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 0 3
2 9025002172012 ELEKTRİK MOTORLARI Zorunlu 2 1 0 4
3 9025002082010 HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu 3 1 0 4
4 9025002042010 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
5 9025002262012 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYGULAMALARI Zorunlu 2 1 0 3
6 9025002062010 SCADA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
7 SEÇ-IV-KON.OTO.İKMEP SEÇ-IV-KONT.OTO.İKMEP Seçmeli - - - 5
8 9025002022010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI -II Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 14 7 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr