Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bergama Meslek Yüksekokulu - Makine (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Kimya, Makine ve Muhasebe Programları’nın ikinci öğretimleri açılmıştır. Bu programlar 2007 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde eğitim görmüştür. Okulumuzun fiziksel koşullarını ve altyapı olanaklarını iyileştirme çabalarımız devam etmiş ve Aliağa Belediyesi tarafından 2004 yılında Meslek Yüksekokulumuza devredilen Terminal binası bölge sanayicilerinden sağlanan kaynaklarla restore edilerek 12.12.2007 tarihinde Meslek Yüksekokulunun Aliağa Yerleşkesi olarak hizmete girmesi sağlanmıştır. Aliağa Yerleşkesi’nde ikinci öğretim programları mevcut olan Kimya, Elektrik ve Makine Programlarının örgün ve ikinci öğretimleri de 2007-2008 öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Makine Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alması veya Meslek Liselerinin aynı bölümlerinden sınavsız geçiş yapmaları mümkündür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her Akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Makine Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.
Program Profili
Makine Programı; çalışma alanındaki görevi itibariyle, üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile usta, işçi veya teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye ve mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip teknik ara eleman yetiştirme programıdır. Bu vasıflardaki bir eleman bazı küçük veya orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilmektedir. Gelecek yıllarda makine programının uygulama alanları geleneksel üretim yöntemlerinden bilgisayar destekli üretim ve denetim teknolojilerine doğru gelişmektedir. Bu geçiş süresi görevini üstlenecek kurum Meslek Yüksekokullarıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait makine atelye ve işletmelerinde, - Fabrikaların makine bakım ve üretim atelye ve laboratuvarlarında , - Makine taahhüt işi yapan firmalarda, - Makine proje bürolarında, -Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında , - Hava meydanlarında, - Deniz liman işletmelerinde, - Büyük gemilerde, - Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakülterde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planına ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniv. Bergama M.Y.O. – Aliağa Yerleşkesi Makine Programı Aliağa-İZMİR Tel: 0-232-6160671 Fax: 0-232-6161225 e-mail: deniz.unsur@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımızda ,İki kadrolu Öğretim Görevlisi ile Altı sözleşmeli öğretim görevlisi ders vermektedir. Aliağa Yerleşkesi bünyesinde bir Makine Atelyesi ve bir Kaynak Atelyesi bulunmaktadır

Program Çıktıları
1Makine teknolojisi alanında edindiği bilgi ve beceri yeterliliklerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, gereksinimlerini ve gelişmeye açık yönlerini belirleyip, hayat boyu öğrenme bilinci elde edebilmek ve bu alanda aynı düzeyde veya bir ileri düzeyde öğrenimini devam ettirerek bir mesleğe yönlenebilmek. yabancı dil bilgisini de kullanarak iletişim kurabilme
2Makine resmini okuyan, makine elemanlarının resimlerini kurallarına uygun şekilde geleneksel yöntemlerle veya bilgisayarla çizen
3Talaşlı ve Talaşsız İmalat yöntemlerini bilen ve uygulayan, talaşlı-talaşsız üretimde kullanılan takım tezgahlarını kullanan
4Makine alanında ölçme ve kalite kontrol işlemlerini yapan
5Malzemeyi tanıyıp, ısıl işlemi bilen, imalat için uygun malzemeyi seçen
6Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre iş parçalarının en uygun devir sayısı ve ilerleme hızını tayin ederek işleyen ve bu konudaki düşünce ve sorunları aktarabilme
7Makine parçalarının bilgisayarla tasarımını yapan ve bilgisayarlı denetimli tezgah için programını oluşturup işleyen
8Temel fen bilimi ilkelerini makine alanında uygulayıp, katı, sıvı ve gaz mekaniğini bilen, hareket ve güç iletimi hesaplarını yapabilen
9Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembollerini bilen, hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapan
10Makine sanayinde kullanılan konum, hız, basınç, kuvvet vb. ölçüm aletlerini tanıyıp, çalışma sistemlerini açıklayan
11Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini, ve iş kanunlarını bilen
12Malzemelerin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplayan
13Bilgisayarla yazı yazan, sunum hazırlayan, veri tabanı dosyaları oluşturan
14Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı Yörenin ve ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının gelişimine katkıda bulunmak amacı ile eğitimi üretim içinde gerçekleştirerek mesleki bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri kullanabilen değişimlere uyum gösterebilen, araştırmacı ve üretken makine teknikerleri yetiştirmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
012345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9027001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 9027001072010 FİZİK Zorunlu 4 0 0 4
3 9027001052010 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 5
4 SEÇMELİMAKİNA1 SEÇMELİMAKİNA1 Seçmeli - - - 3
5 9027001152010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
6 9027001092010 TEKNİK RESİM Zorunlu 3 1 0 3
7 9027001112010 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 0 3
8 9027001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 9027001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 24 3 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9027000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 9027001122010 İMALAT İŞLEMLERİ-I Zorunlu 3 1 0 4
3 9027001102010 MAKİNE MESLEK RESMİ Zorunlu 1 1 0 2
4 9027001142010 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
5 9027001062010 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 4
6 9027001082010 MUKAVEMET Zorunlu 1 1 0 4
7 9027001152010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
8 9027000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
9 9027000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 17 5 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9027002072010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -I Zorunlu 3 1 0 5
2 9027002092010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM -I Zorunlu 3 1 0 5
3 9027002052010 İMALAT İŞLEMLERİ- II Zorunlu 2 1 0 4
4 9027002012010 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 2 1 0 4
5 SEÇMELİMAKİNA2 SEÇMELİMAKİNA2 Seçmeli - - - 8
6 9027002032010 TERMODİNAMİK Zorunlu 1 1 0 4
Toplam 12 6 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9027002102010 ALIŞILMAMIŞ ÜRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
2 9027002062010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -II Zorunlu 3 1 0 4
3 9027002082010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM -II Zorunlu 3 1 0 5
4 9027002042010 HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu 3 1 0 6
5 SEÇMELİMAKİNA3 SEÇMELİMAKİNA3 Seçmeli - - - 8
6 9027002022010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 13 6 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr