Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bergama Meslek Yüksekokulu - Elektrik (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
2002 yılında gerçekleşen MEB-YÖK işbirliği çerçevesinde sınavsız geçiş protokolü ile Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Kimya, Makine ve Muhasebe Programları’nın ikinci öğretimleri açılmıştır. Bu programlar 2007 yılına kadar Aliağa Çok Programlı Lisesi’nde eğitim görmüştür. Okulumuzun fiziksel koşullarını ve altyapı olanaklarını iyileştirme çabalarımız devam etmiş ve Aliağa Belediyesi tarafından 2004 yılında Meslek Yüksekokulumuza devredilen Terminal binası bölge sanayicilerinden sağlanan kaynaklarla restore edilerek 12.12.2007 tarihinde Meslek Yüksekokulunun Aliağa Yerleşkesi olarak hizmete girmesi sağlanmıştır.Aliağa Yerleşkesi’nde ikinci öğretim programları mevcut olan Kimya, Elektrik ve Makine Programlarının örgün ve ikinci öğretimleri de 2007-2008 öğretim yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara Elektrik Teknikeri olarak Ön Lisans Diploması verilmektedir.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve Dengi okul Diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavında yeterli puanı alması veya Meslek Liselerinin aynı bölümlerinden sınavsız geçiş yapmaları mümkündür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Eğitim planında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her Akademik dönemin başında muafiyet sınavı düzenlenir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarı ile tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve mesleki stajını başarı ile tamamlayan her öğrenci Elektrik Teknikeri olarak ön lisans diploması ile mezun olabilir.
Program Profili
Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilen, Yarı iletken anahtarlama elemanları ile elektrik makinelerini ve güç sistemlerine kumanda edebilen, Elektrik elektronik sistemlerinin bakım ve arıza bulma tekniklerinde bilgi ve uygulama yeteneği olan, Elektrik makinelerinin sargı yapısını ve projelendirilmesini bilen, Bilgisayar destekli çizim olanaklarını kullanarak baskı devre ve tesisat projelerini çizebilen, Modern kumanda devrelerini tanıyan, programlanabilir mantık kontrol cihazlarını (PLC) kullanan, Elektrikte uygun ölçme yapma ve test yöntemlerini uygulama pratiği olan, Elektrik devrelerinde kullanılan elektrik kontrol üniteleri ve güç sistemleri hakkında bilgi ve uygulama tecrübesi olan, Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olan elektrik teknikerleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait elektrik atelye ve işletmelerinde, 2- Fabrikaların elektrik atelye ve laboratuvarlarında , 3- Elektrik taahhüt işi yapan firmalarda, 4- Elektrik proje bürolarında, 5-Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıklarında , 6- Hava meydanlarında, 7- Deniz liman işletmelerinde, 8- Büyük gemilerde, 9- Büyük otellerin teknik işletme birimlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)sınavında başarılı oldukları takdirde Lisans eğitimi veren Fakülterde eğitim ve Öğretimlerini sürdürebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan Ölçme ve Değerlendirme şekli Ders Öğretim Planına ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör.Bilal TAŞÇI Ege Üniv. Bergama M.Y.O. – Aliağa Yerleşkesi Elektrik Programı Aliağa-İZMİR Tel: 0-232-6160671 Fax: 0-232-6161225 e-mail: bilal.tasci@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programımızda , Kadrolu Bir Öğretim Görevlisi ile sözleşmeli dört öğretim görevlisi ders vermektedir. Aliağa Yerleşkesinde bulunan Elektrik Programı Laboratuvarında; 1- Elektrik makinaları deney seti, 2- Temel seviyesi elektropnömatik set , 3- İleri seviye elektropnömatik set, 4- Temel seviye elektrik ve elektronik deney seti, 5- PLC Eğitim seti, 6- Otomatik kumanda deney seti bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Elektrik sistemleri alanında edindiği bilgi ve beceri yeterliliklerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, gereksinimlerini ve gelişmeye açık yönlerini belirleyip, hayat boyu öğrenme bilinci elde edebilmek ve bu alanda aynı düzeyde veya bir ileri düzeyde öğrenimini devam ettirerek bir mesleğe yönelebilmek.
2Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler, uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
3Elektrik sistemlerinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
4Elektrik sistemleri konusundaki tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanarak açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek.
5Elektrik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
6Elektrik alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
7Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.
8Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
10Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak.
11Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak.
12Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9028001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 9028001092010 DOĞRU AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 4
3 9028001072010 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 3
4 9028001052010 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
5 SEÇELEKTRİK1 SEÇELEKTRİK1 Seçmeli - - - 4
6 9028001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
7 9028001112010 TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 0 3
8 9028001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
9 9028001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 22 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9028001062010 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ Zorunlu 3 1 0 4
2 9028001122010 ARIZA ANALİZİ Zorunlu 2 0 0 2
3 9028000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
4 9028001042010 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 3
5 SEÇELEKTRİK2 SEÇELEKTRİK2 Seçmeli - - - 2
6 9028001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
7 9028001142010 TESİSATA GİRİŞ Zorunlu 3 1 0 3
8 9028001102010 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu 3 1 0 4
9 9028000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
10 9028000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 24 3 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9028002052010 ASENKRON VE SENKRON MAKİNALAR Zorunlu 3 1 0 4
2 9028002072010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -I Zorunlu 3 0 0 3
3 9028002092010 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Zorunlu 2 0 0 2
4 9028002112010 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 4
5 9028002032010 GÜÇ ELEKTRONİĞİ -I Zorunlu 3 0 0 4
6 9028002012010 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 0 0 4
7 SEÇELEKTRİK3 SEÇELEKTRİK3 Seçmeli - - - 6
8 9028002132010 SENSÖRLER VE TRANSDUSERLER Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 19 2 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9028002062010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM -II Zorunlu 3 0 0 3
2 9028002082010 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI Zorunlu 2 0 0 2
3 9028002022010 GÜÇ ELEKTRONİĞİ-II Zorunlu 2 0 0 2
4 9028002162010 HİDROLİK PNOMATİK Zorunlu 3 1 0 4
5 9028002042010 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Zorunlu 3 0 0 3
6 9028002102010 ÖZEL TESİSAT Zorunlu 3 0 0 3
7 9028002122010 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER Zorunlu 3 1 0 4
8 SEÇELEKTRİK4 SEÇELEKTRİK4 Seçmeli - - - 6
9 9028002142010 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 21 2 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr