Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Önlisans Programları

Bergama Meslek Yüksekokulu - Bilgisayar Programcılığı (İKMEP) - ÖnlisansProgram Tanımları
Kuruluş
Bölümün Amacı: Bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması, donanım bakım-onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulum ve yönetimi ile ilgili bilimdir. Program, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren bilgisayar sektörüne Bilgisayar Programcılığı Teknikeri ünvanı ile ara eleman yetiştirmektedir. Bölümün Hedefi: Bilgisayar dallarındaki bilgilerle donatılmış, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarından ele alıp çözümler üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, bağımsız düşünme yeteneğine ve analiz yapabilme gücüne sahip, bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen mezunlar veren bir bölüm olmak amacındadır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Bilgisayar Programcılığı alanında 120 AKTS (ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Sınavsız Geçiş: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim programlarının Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni Teknisyenliği, Bilgi İşlem ve Bilgisayar çıkışlı öğrencileri ÖSYM Üniversite Giriş Sınavı: Düz lise çıkışlı öğrenciler. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Üniversite Tanıtım Katalogu’nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
YOK.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YOK
Program Profili
Bilişim sektöründe çalışabilecek, çalıştığı şirketlerde bilgi ve becerilerini rahatlıkla kullanabilecek "Bilgisayar Programcısı" yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1- Bilgisayar Yazılım firmaları 2- Büyük ve orta ölçekli , bilgisayar birimlerini içlerinde bulunduran işletmeler 3- Belediye,hastahane vb devlet kurumları 4- Ltd. şeklinde bireysel gayretleriyle şirket kurabilme
Üst Derece Programlarına Geçiş
Meslek yüksekokulları arasında yatay geçiş imkânı mevcuttur. Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği vb.) dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınav değerlendirme kuralları, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Öğretim Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını izleyen özel bir dönem sonu sınavı veya yeterlilik sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini izleyen iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Önlisans programı, 2 yıl (4 yarıyıl), her yarıyıl en az 14 hafta olmak üzere toplam 56 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Eğitim-Öğretim yılı sonunda 4’er haftalık Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj) öngörülür
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğretim Görevlisi Nihat TUNALI
Bölüm Olanakları
Bergama Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Labaratuarları, Otomasyona yönelik yazılımlar için Otomasyon Labaratuarları

Program Çıktıları
1Bilgisayar programlama problemlerini, soyut kavramları kullanarak çözme
2Bilgisayar programcılığı sektöründe, problemlerin tanınması, modellenmesi için gerekli araştırmanın yapılması ve çözülmesi becerisi sunar
3Tanımlanan bir hedef doğrultusunda , kodlamanın yapılması ve tasarlanması becerisi sunar
4Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarının tesbit edilmesi ve çözülmesi becerisini sunar
5Yazılımda gerekli veritabanı kurulum, bakım, kontrollerini yapabilme
6Internet programcılığında grafiksel ve animasyon tasarımlar gerçekleştirilmesi becerisi sunar
7Yazılımların kurulması, test edilmesi ve kabul işlemlerini yapabilme
8Sektörde geçerliliğini koruyan yazılımların, işletim sistemlerinin kullanma becerisini sunar
9Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle güvenlik, çevre konularında etkili çözümler üretebilme
10Internet programcılığında, sektörün ihtiyaçlarına uygun tasarımları geliştirebilme
11Atatürk İlkeleri ve İnkilapları hakkında bilgi sahibi olma ve özümseme
12Ofis ortamında gerekli yazılımları kullanabilme
13Türk dilini iyi kullanarak, etkili iletişim kurabilme ve sektöründeki kişilerle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
BECERİ1
2
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
2 9029001022010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
3 9029001052017 MATEMATİK Zorunlu 3 1 0 4
4 9029001052018 MATEMATİK Zorunlu 3 1 0 5
5 9029001072010 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 3 1 0 5
6 9029001072018 PROGRAMLAMA TEMELLERİ Zorunlu 3 1 0 6
7 SEÇ-I-BİLG.PROG. SEÇ-I-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - 4
8 SEÇ-I-BİLG.PROG. SEÇ-I-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - 4
9 9029001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
10 9029001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
11 9029001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
12 9029001012010 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
13 9029001212017 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
14 9029001212017 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 1 0 0 1
15 9029001032010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
16 9029001032018 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 2
17 9029001092010 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 0 4
18 9029001092010 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ Zorunlu 1 1 0 4
Toplam 30 6 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
2 9029000942010 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
3 9029001102010 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 0 4
4 9029001102018 GÖRSEL PROGRAMLAMA I Zorunlu 3 1 0 5
5 9029001122010 GRAFİK VE ANİMASYON I Zorunlu 2 1 0 4
6 9029001122010 GRAFİK VE ANİMASYON I Zorunlu 2 1 0 4
7 9029001062010 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 4
8 9029001062010 MESLEKİ MATEMATİK Zorunlu 2 1 0 4
9 SEÇ-II-BİLG.PROG. SEÇ-II-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - 2
10 SEÇ-II-BİLG.PROG. SEÇ-II-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - 2
11 9029001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
12 9029001172010 STAJ Zorunlu 0 0 0 4
13 9029000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
14 9029000922010 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
15 9029001082010 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 0 4
16 9029001082018 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 0 5
17 9029000962010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
18 9029000962018 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 34 8 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029002092010 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 1 1 0 2
2 9029002092010 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 1 1 0 2
3 9029002032010 GÖRSEL PROGRAMLAMA -II Zorunlu 3 1 0 4
4 9029002032010 GÖRSEL PROGRAMLAMA -II Zorunlu 3 1 0 4
5 9029002152010 GRAFİK VE ANİMASYON -II Zorunlu 2 1 0 4
6 9029002152010 GRAFİK VE ANİMASYON -II Zorunlu 2 1 0 4
7 9029002052010 İNTERNET PROGRAMCILIĞI -I Zorunlu 3 1 0 4
8 9029002052010 İNTERNET PROGRAMCILIĞI -I Zorunlu 3 1 0 4
9 9029002012010 MESLEKİ YABANCI DİL -I Zorunlu 1 1 0 2
10 9029002012010 MESLEKİ YABANCI DİL -I Zorunlu 1 1 0 2
11 9029002112010 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -I Zorunlu 3 1 0 5
12 9029002112010 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -I Zorunlu 3 1 0 5
13 SEÇ-III-BİLG.PROG. SEÇ-III-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - 2
14 SEÇ-III-BİLG.PROG. SEÇ-III-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - 2
15 9029002072010 VERİ TABANI -I Zorunlu 3 1 0 4
16 9029002072010 VERİ TABANI -I Zorunlu 3 1 0 4
17 9029002132010 YAZILIM MİMARİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
18 9029002132010 YAZILIM MİMARİLERİ Zorunlu 1 1 0 3
Toplam 34 16 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029002042017 GÖRSEL PROGRAMLAMA -III Zorunlu 3 1 0 4
2 9029002042017 GÖRSEL PROGRAMLAMA -III Zorunlu 3 1 0 4
3 9029002062010 İNTERNET PROGRAMCILIĞI -II Zorunlu 3 1 0 6
4 9029002062010 İNTERNET PROGRAMCILIĞI -II Zorunlu 3 1 0 6
5 9029002022010 MESLEKİ YABANCI DİL -II Zorunlu 1 1 0 2
6 9029002022010 MESLEKİ YABANCI DİL -II Zorunlu 1 1 0 2
7 9029002122010 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -II Zorunlu 3 1 0 6
8 9029002122010 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA -II Zorunlu 3 1 0 6
9 SEÇ-IV-BİLG.PROG. SEÇ-IV-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - 2
10 SEÇ-IV-BİLG.PROG. SEÇ-IV-BİLG.PROG.(İKMEP) Seçmeli - - - 2
11 9029002102017 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 2 2 0 4
12 9029002102017 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Zorunlu 2 2 0 4
13 9029002202017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
14 9029002202017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 0 0 1
15 9029002082017 VERİ TABANI -II Zorunlu 3 1 0 5
16 9029002082017 VERİ TABANI -II Zorunlu 3 1 0 5
Toplam 32 14 0 60
 
SEÇ-I-BİLG.PROG.(İKMEP)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029001132010 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 3 1 0 4
2 9029001192014 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 3 1 0 4
SEÇ-I-BİLG.PROG.(İKMEP)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029001132010 OFİS YAZILIMLARI Seçmeli 3 1 0 4
2 9029001192014 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 3 1 0 4
SEÇ-II-BİLG.PROG.(İKMEP)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029001142010 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 1 1 0 2
2 9029001162010 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 2
SEÇ-II-BİLG.PROG.(İKMEP)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029001142010 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 1 1 0 2
2 9029001162010 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 2
SEÇ-III-BİLG.PROG.(İKMEP)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029002172010 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
2 9029002192010 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 1 1 0 2
3 9029002212014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
4 9029002232014 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ-III-BİLG.PROG.(İKMEP)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029002172010 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
2 9029002192010 İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 1 1 0 2
3 9029002212014 İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 0 2
4 9029002232014 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ-IV-BİLG.PROG.(İKMEP)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029002102010 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ Seçmeli 2 2 0 4
2 9029002142010 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 2
3 9029002162010 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
4 9029002182014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ-IV-BİLG.PROG.(İKMEP)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9029002142010 AĞ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 2
2 9029002162010 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
3 9029002182014 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr